Leda kår


 

Leda kår är Scouternas kårledningsutbildning, specifikt framtagen för scoutkårens unika situation, där en organisation rik på kultur och traditioner möter en stor mångfald av ledare. Utbildningen fokuserar på kårens ledarskapsbehov – och att deltagaren lär sig mer om ledarskap och styrning av vuxna.

En kårledning har många uppgifter och ställs inför många utmaningar. I allt från krishantering och att bedriva ett långsiktigt strategiskt arbete till att löpande visa uppskattning gentemot kårens ledare. Ledare som ofta arbetar med många olika uppgifter i kåren samtidigt och där många vuxit upp från barnsben och andra kommit in senare.

 

Denna kurs syftar till att stärka den enskilda ledamoten i alla dessa roller. Fokus ligger på de uppgifter där många kårledningar idag är svaga och det därför finns ett större behov av ett inflöde av kunskap, inspiration och insikter.

 

Utbildningen ger dig:

  • Förståelse för din roll och ditt uppdrag som medlem i en kårstyrelse eller som en del i en kårledning
  • Verktyg för att hantera de vuxna i din scoutkår, som t.ex. konflikthantering, coachning, utmanande samtal, etc.
  • Verktyg för att arbeta med strategi och målstyrning
  • Förståelse för hur kårens kultur och värderingar påverkar och hur den kan påverkas av sina medlemmar

 

Målgrupp: Denna kurs vänder sig till alla som vill se helhetsbilden av en scoutkår och ta ett större ansvar för kårens arbete. Kursen passar också dig som har ett uppdrag i en distrikstsstyrelse.

Kursen innefattar i allra högsta grad medlemmar i kårledningen men även andra som är intresserade av eller vill fundera mer kring kåren som helhet. För att övningarna och arbetet på utbildningen ska kunna bli värdefullt bör dock kursdeltagaren ha ett formellt eller informellt uppdrag i sin kår.

 

Denna kurs vänder sig till enskilda individer och det är alltså inte ett krav att hela styrelsen skall gå den tillsammans. Dock har vi av erfarenhet att kursen tillför kåren/styrelsen extra mycket om man är 2-3 st från sin kår/styrelse som går kursen samtidigt.

 

Omfattning: Kursen omfattar totalt 15 timmar, varav 1 timme för uppföljning av ett eget personligt kortare arbete*, som genomförs kort efter kursen. De 14 timmarna kan fördelas på olika sätt beroende på utbildarnas och deltagarnas förutsättningar.

*se mer under FAQ.

Vill du gå Leda kår?

Hitta den omgång av Leda kår som passar dig i kurskatalogen genom att följa länken nedan.

Kurskatalogen filtrerad på Leda kår

FAQ

Vad är syftet med kursen Leda kår?
Syftet med kursen är:

  • Att få insikt i vad det innebär att arbeta med kårledningsfrågor i Scouterna.
  • Att få insikt i strategiskt kårledningsarbete.
  • Att lära sig verktyg för att stärka relationer mellan scoutkårens medlemmar.
  • Att lära sig verktyg för att på ett konstruktivt sätt hantera situationer som uppstår i scoutkåren.
  • Att få insikt i hur kårens inre väsen fungerar dvs. hur kultur, värderingar, invanda mönster, m.m. kan påverkas.

 

När kommer den första Leda kår att genomföras?
Under höstterminen 2017.

 

Vilka är utbildningar behöver jag ha genomfört innan jag kan gå Leda kår?
Den enda obligatoriska utbildningen för scoutledare är Trygga Möten. Som ny scoutledare är dock Leda scouting ett naturligt första steg då denna ger en bra inblick i Scouternas värderingar, ledarskap och program.
För dig som varit scoutledare ett tag finns det inga utbildningar du måste ha gått i förväg.

 

Vad är det för personligt arbete som ska genomföras efter kursen?
För att hjälpa deltagare att komma igång med att tillämpa sina nya kunskaper, så genomförs en mindre utmaning hemma på kåren. Den tar avstamp i några av de färdigheter deltagaren tagit del av på kursen.

 

Om Leda kår inte passar mitt behov, vad kan jag då gå för utbildning?

Är du ung och ny som styrelseledamot så rekommenderar vi Ordförandeprogrammet. Läs mer om Ordförandeprogrammet här >>

Stämmer du inte in på den målgruppen med vill ha en mer “ren” styrelseutbildning, kolla med ditt studieförbund.

 

Kontakt

Har du frågor om ett specifikt kurstillfälle, kontakta er regionala utbildningsgrupp >>

 

För frågor om Ledarskapsön och vår ideella utbildninsgorganisation och/eller övergripande tankar och frågor som rör våra utbildningar, kontakta:

Bild på Linnea Hansson Henne

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper
E-post: linnea.hansson.henne@scouterna.se
Mobil:
076-853 94 57

Linnea samordnar arbetet i Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper vars uppgift är att säkerställa att våra regionala och nationella utbildningar på Ledarskapsön, genomförs runtom i hela landet.