Leda kår

Leda kår är en praktisk utbildning för kårens styrelsemedlemmar. Syftet är att öka din trygghet i hur du och styrelsen kan stötta och peppa ledare och utveckla delaktigheten i kåren.

Här får man möjlighet att dela erfarenheter med andra i samma roll och arbeta med strukturerad reflektion. Utbildningen är på totalt ca 14 timmar plus en utmaning att göra på kåren.

Utbildningen kan även vara bra för distriktsstyrelser och motsvarande.

Leda kår finns tillgänglig från och med hösten 2017.