Normkritiskt ledarskap

Normkritiskt ledarskap är till för den som vill bli mer inkluderande i sitt ledarskap och stärka sina kunskaper inom normkritik. Normkritik är en metod för förändring. Kursen ger kunskap om metoden, och även om alternativen empowerment och tolerans. Deltagarna får arbeta med sitt eget ledarskap utifrån ett normkritiskt perspektiv.

 

Utbildningen ger dig:

  • ökad kunskap och förståelse för normkritik som metod för förändring
  • verktyg för att göra mer inkluderande verksamhet
  • träning i att upptäcka begränsande normer och strukturer
  • kunskap om ledarens roll i att påverka normerna i en grupp
  • ökad medvetenhet kring egna erfarenheter av att följa och bryta normer
  • ökad insikt kring sitt eget ledarskap ur ett normkritiskt perspektiv

 

Målgrupp: Den som vill bli mer inkluderande i sitt ledarskap. Det finns inget krav på att du ska vara scout, ha ett aktivt ledaruppdrag eller särskilda förkunskaper.
Omfattning: 14 h.

FAQ

Varför finns utbildningen Normkritiskt ledarskap?
Kursen har tagits fram utifrån flera behov. Scoutledare har efterfrågat utbildning i ämnet för att bättre kunna möta nya målgrupper. I takt med att Scouternas utbildningar fått ökat inslag av normkritik har också behovet ökat hos utbildarna. Även utanför scoutrörelsen är efterfrågan på kunskap om det normkritiska ledarskapet stor.

Är normkritik samma sak som inkludering?
Nej. Normkritik är en metod för att uppnå målet, som är en öppen och inkluderande verksamhet, där många får möjlighet att delta. Normkritik handlar om att ifrågasätta och försöka ändra på sådant som lägger onödiga hinder för människor att kunna delta och bidra. Andra metoder för att uppnå samma mål är tolerans och empowerment.

 

Kontakt

 

Bild på Linnea Hansson Henne

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper
E-post: linnea.hansson.henne@scouterna.se
Mobil:
076-853 94 57

Linnea samordnar arbetet i Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper vars uppgift är att säkerställa att våra regionala och nationella utbildningar på Ledarskapsön, genomförs runtom i hela landet.

Ladda hem

Här kan du ladda hem kursplanen.