Vi är Scouternas folkhögskola

 

Vi är Scouternas folkhögskola!

Vi ger människor makt, mod och verktyg så att de kan utveckla både sig själva och vårt samhälle. Vi är nämligen övertygade om att vi tillsammans kan skapa en bättre framtid genom att ständigt utbilda nya världsförbättrare. Därför är alla som vill utvecklas välkomna till Scouternas folkhögskola.
Vi är en modern folkhögskola verksam både i Stockholm, runtom i hela landet och på distans. Skolans profil bygger på ledarskap och att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare.

 

Allmän kurs

Skolans långa kurser bedrivs i Stockholm men även på distans. De allmänna kurserna som erbjuds är Allmän kurs och Allmän kurs distans vilka ger möjlighet att uppnå allmän behörighet inför högskolestudier.

 

Profilutbildningar

Skolan har även profilutbildningarna

  • Ledarskap för hållbarhet
  • Ordförandeprogrammet
  • Projektledning
  • Värdebaserat ledarskap.

 

Korta kurser – scoutledarutbildningar

Våra korta kurser fokuserar på att utveckla scouternas ledare till att bli ännu bättre scoutledare. Alla våra korta kurser ligger på vår utbildningsplatform för scoutledare som vi kallar för Ledarskapsön ». och du httar di nästa kurs på Ledarskapsön i vår Kurskatalog »

 

Folkbildning

Den statsfinansierade folkbildningen består av folkhögskolor och studieförbund. Statens anslag till folkbildningen, som förvaltas av Folkbildningsrådet, fördelas mellan folkhögskolor och studieförbund.

Ett grundläggande skäl till att samhället stödjer folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som beslutar om statens syfte med att stödja folkbildningen.
Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att för det första att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. För det andra att bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. För det tredje att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället och för det fjärde att bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Mer om folkbildning »

 

Ingår i Scouterna

Scouternas folkhögskola är en del av Scouterna och är scoutrörelsens centrum för ledarskap och pedagogik.
Ingår i Scouterna »

 

Skolans styrelse

Scouternas folkhögskolas verksamhet och förvaltning drivs av Stiftelsen Scouternas folkhögskola, vars styrelse även utgör skolstyrelsen.

Scouternas folkhögskolas styrelse »