Engagera dig i en utbildningsgrupp

Normkritiskt

I dag är vi 10-15 000 ledare i Scouterna och vi vill att fler ska utbildas och bli utbildare. Det är på det sätter vi fortsätter att utveckla verksamheten för våra medlemmar och får fler att vilja bli scouter. Och centralt i arbetet med att skapa förutsättningar för detta, är våra fem regionala utbildningsgrupper som ansvarar för alla våra regionala utbildningar i landet samt den nationella utbildningsgruppen som ansvarar för de nationella utbildningarna samt hela Ledarskapsöns utveckling.

Regionala utbildningsgrupperna

Att sitta med i en regional utbildningsgrupp, är ett nationellt uppdrag, direkt kopplat till Scouternas folkhögskola och den nationella utbildningsgruppen.

De regionala utbildningsgrupperna ansvarar för att alla de regionala utbildningarna planeras, schemaläggs, kommuniceras och genomförs med bra kvalitet. De säkerställer att det finns kompetenta kursteam, och att kurserna går utspridda i regionen efter de behov som finns. Gruppen stöttar och servar också kursteamen utifrån deras behov och den ev. praktiska hjälp som behövs.

Läs mer om uppdraget här »

 

Nationella utbildningsgruppen

I den nationella utbildningsgruppen ansvarar man för att alla de nationella utbildningarna utvecklas och hålls utspridda i landet samt att tillsätta och stötta kursteamen. De ansvarar också för utbildardagarna (v. 11 varje år) och för den kvalitet och utveckling som alla utbildare skall ha. De utvecklar rutiner kring kursadministration, kvalitetssäkring och revideringar av kurser.

Läs mer om uppdraget här »