Nationella utbildningsgruppen

Vi_ger_dig

 

Den nationella utbildningsgruppen har som uppdrag att planera, utveckla och tänka strategiskt kring:

 • Ledarskapsöns framtid och utveckling
 • Kommunicerar kring  kurser till respektive målgrupper
 • Utbildardagarna
 • Nätverksträff för de regionala utbildningsgrupperna
 • Kvalitetssystem
 • Kvalitet och utveckling hos utbildare
 • Kursadministrationssystem
 • Rutiner och policys kring utbildnigar
 • Revideringsplan
 • Planera och genomföra Nationellla utbildningar.

Till Nationella utbildningar räknas Normkritiskt ledarskap, Anpassat ledarskap, Utbildning för Utbildare, Värdebaserat ledarskap Treklöver Gilwell, Handledarkurs, Kursansvarigkurs, Friluftslivsutbildningar samt ev. nya utbildningar (under en testperiod).

Kursen Värdebaserat ledarskap är en nationell utbildning men ansvaras inte för av nationella utbildningsgruppen utan istället av en särskild projektgrupp.

 

Vad innebär ett uppdrag i Nationella utbildningsgruppen för mig?

Vilka kvalifikationer behöver man för uppdraget?

Först och främst ska du ha ett stort engagemang för Ledarskapsön och utbildningsfrågor i stort. Du ska ha intresse av att diskutera utbildningar på strategisk nivå. Du håller inte utbildningar själv (kan förekomma i enstaka fall) och arbetar inte i detalj kring enskilda utbildningar. Däremot ser du helheter och har ett helikopterperspektiv över Ledarskapsön.

Du är också en projektledartyp som får saker att hända. Du kan planera din tid och jobba med deadlines. Och du kan säga i från och tydligt kommunicera till gruppen när du har mindre/mer tid att lägga och därför behöver skjuta på eventuella deadlines.

Du har god it-kompetens, har lätt för att kolla av mail och svara regelbundet samt koppla upp dig via Skype och andra digitala hjälpmedel.

Hur mycket tid behöver jag lägga?

Arbetshelger
Gruppen har två arbetshelger per termin. Då ses vi från fredagskväll till söndags förmiddag.
Utöver detta ansvarar gruppen för Utbildardagarna (helgen v 11) samt Nätverksträff (helg i oktober) samt deltar på DemokratiJamboreen.

På arbetshelgerna dras de stora penseldragen upp, vi diskuterar förberedda ämnen utifrån våra respektive uppdrag och utvecklar rutiner och kurser.

Skype-möten
Mellan våra helger har vi avstämningsmöten på kvällstid, ca 1 ggr/månad på ca 1-2 timmar.

Scouting hemifrån
Mellan våra träffar och möten arbetar man vidare på egen hand med sina ansvarsområden. I perioder kommer du ha mer eller mindre tid. Och det är helt ok. Så länge du tydligt förmedlar det så övriga gruppen vet och kan förhålla sig till det.

 

Vilka uppdrag behöver fyllas?

 • Ansvarig för kurserna Normkritiskt ledarskap och Anpassat ledarskap
 • Ansvarig för Utbildning för utbildare, ackreditering/validering av utbildare samt nätverket Utbildare
 • Ansvarig event (Utbildardagar, Nätverksträff mm)
 • ”Lärling” – en ytterligare person utan specificerat ansvar men med uppdrag att lära sig och förstå Nationella utbildningsgruppens uppdrag och med planen att växa in i en ansvarsroll.

Utöver de uppdrag som behövs just nu finns även dessa i gruppen:

 • Ansvarig kvalitetssystem
 • Ansvarig friluftslivsutbildningar
 • Ordföranden vars uppdrag är att ha kontakt med de regionala utbildningsgruppernas ordföranden, att stötta och följa upp respektive ansvarig i nationella utbildningsgruppen, att planera och förbereda arbetshelger och möten samt säkerställa att budget och verksamhetsplan följs, rapporteras och revideras.

 

Är du sugen att vara med och lägga förutsättningarna för Sveriges bästa ledare?

Fyll i intresseanmälan här så kontaktar vi dig.

 

Kontakta oss

Vill du kontakta/prata med oss direkt hittar du våra kontaktuppgifter här >>