Folkhögskolans historia

Organisationen Scouterna ägde under drygt 50 år fastigheten Kjesäters slott och drev där Kjesäters Folkhögskola fram till 2011.
 

Namnet Kjesäter eller ”Kesätter” daterar sig ända tillbaka till medeltiden. Detta gods ägdes under slutet av 1800-talet av Carl Trolle-Bonde, som även föddes på platsen 1843. Ända fram till 1920-talet var området ett viktigt herresäte. Under andra världskriget användes Kesätter som en inslussningsport för cirka 50 000 norska flyktingar och även de så kallade Polistrupperna.Tiden efter andra världskriget stod slottet mestadels oanvänt och markerna runt omkring växte igen. Fastigheten kom i Vingåkers kommuns ägo 1954, bland annat för att kommunen ville förhindra placeringen av en statlig fångvårdsanstalt till platsen.

 

Under slutet av femtiotalet utvecklades tanken om en rörelseägd folkhögskola inom Sveriges Scoutförbund och Sveriges Flickors Scoutförbund. Sveriges Scoutförbund arbetade vid den här tiden med utvecklingen av den så kallade Stilskolan, en verksamhet där Scoutförbundet skulle sälja utbildning till näringslivet. Tanken med en egen folkhögskola var att skapa ett centrum för scoutrörelsens pedagogiska metoder och ge fler unga vuxna del av Scouternas ideologi. Under ledning av dåvarande scoutchefen Bengt Junker utvecklades tankarna och en målsättning för folkhögskolan formulerades.

 

1960 sålde Vingåkers kommun Kesätters slott till Sveriges Scoutförbund för en krona för grundandet av Kjesäters folkhögskola. Man beslutade 1961 att bilda ”Stiftelsen för Kjesäter, Svenska Scoutförbundets folkhögskola” med ändamålet att sätta igång folkhögskoleverksamheten och förvaltningen av fastigheten. 1965, när detta var genomfört, ombildades stiftelsen med ändamålet att driva den verksamhet som då startats, och den bytte då också namn till det nuvarande.

 

Under de år som gick utvecklades skolan, och ett flertal mycket uppskattade kurser utvecklades. Den allmänna kursen har bland annat genomförts med profiler mot ekologi och miljö samt livsåskådning och samhälle. Ämneskursen, som på senare år kallades Växa-kursen, för före detta särskoleelever, var en viktig kurs. När det gäller särskilda kurser blev fritidsledarutbildningen en central del, liksom olika kurser med estetisk inriktning. En mängd scoutledarutbildningar genomfördes i form av kortkurser.

 

Under åren tillkom också ett antal nya byggnader på området – elevhem, kapell, grafisk verkstad, gymnastikhus och matsal – och scoutvandrarhem och scoutmuseum inrymdes i befintliga byggnader. Allt detta gjordes möjligt genom stora insatser av såväl anställd personal som ideellt arbetande scouter. Bland många kan skolans två första rektorer som satte sin prägel på verksamheten framhållas – Eilertz Fryland (rektor 1964–1983) och Egil Boräng (rektor 1983–1996).

 

Efter ett extra årsmöte våren 2011 beslöt Svenska Scoutförbundet efter år av ekonomiska svårigheter att omorganisera skolan. Detta medförde att verksamheten integrerades mer i den egna organisationen och flyttades från Kjesäters slott i Vingåker. Från och med 1 juli 2012 är det officiella namnet för folkhögskoleverksamheten ”Scouternas folkhögskola” som ersätter ”Kjesäters folkhögskola”. 

 

Per Andersson

Styrelseledamot i Scouternas folkhögskolas styrelse