Ingår i Scouterna

Scouternas folkhögskola tillhör scoutrörelsen och är scoutrörelsens centrum för ledarskap och pedagogik. Vår idé är att ge människor verktyg för att växa, både som individer och ledare. Alla är välkomna!

 

Scouternas folkhögskola arrangerar även ledarutbildningar med olika profiler för olika åldrar. Alla våra utbildningar ger ledaren möjlighet till personlig utveckling så att den lokala scoutverksamheten kan stärkas. Dessa utbildningar sker på olika platser runt om i landet.

 

Folkhögskolans kansli ligger tillsammans med Scouternas kansli i Örnsberg, Stockholm. På kansliet arbetar folkhögskolans rektor, biträdande rektor, administratör och lärarna för Allmän kurs. På kansliet arbetar även projektledarna för kursen Värdebaserat ledarskap och projektledaren för övriga scoututbildningar. De kursansvariga för de olika scoutledarkurserna arbetar ute i landet på respektive kursplats.

 

Läs mer om Scouterna på Scouternas hemsida.