Projekt i folkhögskolan

Scouternas folkhögskola driver flera projekt för att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten och vårt kursutbud. Vårt största projekt är utbildningsutvecklingsprojektet som drivs sedan årsskiftet 2012/2013 med syfte att utveckla och revidera scoutledarutbildningarna. Projektet har hitintills resulterat i Ledarskapsön, utbildningssystemet för scoutledarutbildningar och flera nya utbildningar, bland annat Leda scouting, Leda avdelning och Ditt personliga ledarskap.

 

Under 2016 fokuserar projektet på revidering av utbildningen Treklöver Gilwell, utveckling av utbildningen Leda kår samt förberedande arbete för revidering av nuvarande Ledarutbildning PATRULL.