Nyheter TG-utveckling

2016-07-13:
Engagerade ledare bidrar till TG-utveckling

I april bjöd utbildningsutvecklingsgruppen in alla scoutledare som ville att svara på enkäter om TG-utbildningen.  – Vi fick långt fler svar än vi hade förväntat oss, säger Erika Gilbertsson som är en av ordförandena i den ideella arbetsgruppen som ansvarar för arbetet med att uppdatera TG-utbildningen.

Hela 264 personer svarade på enkäterna och lämnade många kloka kommentarer. Vi är väldigt tacksamma för att så många tog chansen och delade med sig av tankar och erfarenheter, säger Erika.

Ett uppdaterings- och utvecklingsarbete av TG-utbildningen pågår under 2016-2018. Scouternas ideella utbildningsutvecklingsgrupp har fått uppdraget av Scouternas folkhögskola. TG-utbildningen uppdaterades senast år 2009.

Vi ville få in så många tankar och idéer som möjligt om vad som är bra med TG och vad som behöver förbättras, utvecklas eller strykas, säger Erika.

Enkäterna låg ute på Scouternas folkhögskola under några veckor i slutet av april. Det var tre enkäter – en till dem som har gått TG, en till dem som är eller har varit TG-ledare och en till dem som ännu inte gått utbildningen. Av dem som gått TG svarade 110 personer, av dem som inte gått svarade 117 stycken och i gruppen TG-ledare svarade 37 stycken.

Syftet var att få in tankar och resonemang som kan bidra i utvecklingsarbetet, säger Erika. Det är viktigt att förstå att det var kvalitativa enkäter. Det betyder att det var många frågor med öppna svar vilket gör att svaren inte tolkas kvantitativt (dvs man räknar hur många som tyckte en viss sak) utan textkritiskt (man fokuserar på vad de som svarande skrev i sina svar).

Resultaten från enkäterna är ett viktigt komplement till utvärderingar som gjorts tidigare samt den behovsanalys som gjordes inför utvecklingsarbetets start.

Det är tydligt att intresset för TG-utbildningen är stort bland scoutledare i alla åldrar och oavsett om man gått utbildningen eller inte. Klart är att en ledarutbildning som använder sig av scoutmetoden, fokuserar på ledarskap och scoutings grundvärderingar är efterfrågat.

Nu tar vi nästa steg och börjar formulera styrdokument och titta på utvecklingen av innehållet. Siktet är inställt på att ha nya handledningar klara för dem som ska hålla TG-utbildningen som går påsken 2017 och med uppföljningshelg under hösten 2017. Håll utkik efter mer information om anmälan som kommer under hösten, avslutar Erika.


 

2016-04-04: TG-utveckling på Utbildardagarna
Jag har nog aldrig pratat så mycket ledarskapsutbildning i allmänhet och Treklöver Gilwell-utbildning i synnerhet som på Utbildardagarna i mitten av mars, säger Erika Gilbertsson.
Erika är, tillsammans med Magnus Blombergsson, ordförande i den ideella utbildningsutvecklingsgruppen som just påbörjat arbetet med att uppdatera TG-utbildningen.
På Utbildardagarna genomförde vi en workshop med TG-handledare och så fanns jag och Agnes Holmstedt Gransberg på plats för att samtala med den som ville om utbildningsutveckling och särskilt om Treklöver Gilwell. Och det var det absolut många som ville. Det finns ett stort engagemang för TG, det är en utbildning och ett ämne som berör, fortsätter Erika.

Senast uppdaterad 2009
TG-utbildningen uppdaterades senast år 2009, och sedan dess har det hänt mycket inom scoutrörelsen. Scoutorganisationen har ändrats mycket och det har kommit ett nytt utbildningssystem – Ledarskapsön – där också flera nya utbildningar har introducerats.
TG har ju en central plats där vid Reflektionssjön på Ledarskapsön. Men den behöver ses över så att den hänger ihop med övriga utbildningar, fortfarande är relevant och samtidigt ger deltagarna de kunskaper och erfarenheter som de behöver för att kunna leda barn och unga och göra dem redo för livet idag och imorgon, fortsätter Erika.
Respekt och ödmjukhet
Utbildningsutvecklingsgruppen består av knappt tio personer som jobbar ideellt. Just nu jobbar gruppen intensivt med två saker. Dels utbildningen ”Leda kår” som påbörjades förra året. Och dels så har arbetet med att uppdatera och utveckla TG-utbildningen just startat.

Vi tar oss an uppgiften med ödmjukhet och stor respekt för TG:s historia och själ, samt för dem som hittills varit och är engagerade i utbildningarna, säger Erika. Handledare och deltagare är viktiga kulturbärare och har erfarenheter och insikter som är värdefulla för att framtidens TG ska bli så bra som möjligt.
Det är Scouternas Folkhögskola som gett oss uppdraget och det ska vara klart till sommaren 2018. En tajt plan men jag är övertygad om att vi klarar det med många engagerade scouters hjälp. Det är stort ansökningstryck på TG-utbildningarna och då känns det extra angeläget att vi kan bidra med en uppdaterad och relevant kurs så snart som möjligt.

Stor möjlighet att påverka
Alla kan, och är välkomna, att ge input och bidra i processen. Störts möjlighet att påverka är under våren 2016 när arbetet befinner sig i en inhämtnings- och analysfas. Tre enkäter kommer att skickas ut i april. En till dem som har gått TG, en till dem som är eller har varit TG-ledare och en till dem som ännu inte gått utbildningen.
Genom enkäterna vill vi få in så mycket tankar och klokskap som möjligt så att vi kan identifiera vad som definitivt bör vara kvar och vad som absolut måste utvecklas för att utbildningen ska fortsätta att vara relevant för deltagarna och för Scouterna som helhet också i framtiden. Dessutom vill vi få en så bra bild som möjligt av det som man kan kalla för ”TGs själ”!
Det vi verkligen behöver just nu är allas hjälp med att sprida enkäterna till de tre grupperna, De som gått, de som varit ledare och de som inte gått utbildningen. Med många svar så får vi ett riktigt bra underlag. Ta chansen och svara på frågorna i enkäten. Och tipsa gärna andra scouter så att de också kan svara. Vi vet nämligen att vi inte når alla utan hjälp, uppmanar Erika som avslutning.