Rutiner på Scouternas folkhögskola

Waving scarf

Detta avsnitt beskriver rutiner och riktlinjer kring antagning och studiestöd som antagits hos Scouternas folkhögskola. Om något verkar oklart är man välkommen att kontakta skolkansliet för mer information.

 

Antagningsrutiner och antagningsprocess

För de långa kurserna är det upp till varje kursansvarig att svara för antagningsprocessen. Gå in och läs kring respektive utbildning på hemsidan eller ta kontakt med kursansvarig för att få mer information.

 

Boende

Scouternas folkhögskola har inget internat och som studerande löser man sin boendesituation själv inför kursstart. Du är dock alltid välkommen att fråga din kursansvarig om råd och tips för kring boende.

 

Riktlinjer och villkor för behörigheter och omdömen

När du uppfyller grundläggande behörighet meddelar kursansvarig lärare skolkansliet som skriver ut ditt intyg varpå rektorn skriver under. Intyget ges ut i samband med terminsavslutning.

 

Om du behöver intyg innan terminen är slut så kan du kontakta biträdande rektor som bedömer om vi kan utfärda ett i förtid. I din behörighet anges också ditt omdöme från mindre god till utmärkt studieförmåga i 7 steg. Detta är ett omdöme som kursansvarig lärare sätter tillsammans med övriga lärare på kursen som ett samlat omdöme för alla kurser du genomgått inom utbildningen.

 

Ta i första hand kontakt med biträdande rektor som sedan kontaktar skolkansliet. Det är arbetslagets lärare som ger underlag för din behörighet, och skolan skriver intyget.

 

Läs mer i vår folder Praktisk information till studerande.

 

Kontakt

Kontakta skolkansliet om du har några frågor.

Kontaktuppgifter