Rutiner på Scouternas folkhögskola

Waving scarf

Detta avsnitt beskriver rutiner och riktlinjer kring antagning och studiestöd som antagits hos Scouternas folkhögskola. Om något verkar oklart är man välkommen att kontakta skolkansliet för mer information.

Antagningsrutiner och antagningsprocess

För de långa kurserna är det upp till varje kursansvarig att svara för antagningsprocessen. Gå in och läs kring respektive utbildning på hemsidan eller ta kontakt med kursansvarig för att få mer information.

Kontaktuppgifter

Allmän kurs: Yildiz Ilgar

Värdebaserat ledarskap: Peter Röjhammar

 

Möjligheter till stöd vid bristande kunskap i svenska språket eller personer med funktionsnedsättning

Det är inget hinder att ha brister i svenska språket eller funktionsnedsättning för att antas till Scouternas folkhögskolas allmänna kurser. Tala gärna om vid ansökan om du känner att dina språkkunskaper kanske inte räcker till eller har eventuell diagnos som kan påverka dina studier så kan du och kursansvarig arbeta fram en individuell studieplan tillsammans.

Terminstider och ledigheter

Allmän kurs genomför undervisning med ordinarie lov och ledigheter.

Boende

Scouternas folkhögskola har inget internat och som studerande löser man sin boendesituation själv inför kursstart. Du är dock alltid välkommen att fråga din kursansvarig om råd och tips för kring boende.

Riktlinjer och villkor för behörigheter och omdömen

När du uppfyller grundläggande behörighet meddelar kursansvarig lärare skolkansliet som skriver ut ditt intyg varpå rektorn skriver under. Detta skickas med post (och om så önskas i digital form) till dig snarast möjligt. Om du behöver intyg snabbare än en veckas väntan, berätta detta för din lärare eller kontakta skolkansliet så vi vet om att det är bråttom och påskyndar processen. Du kan även begära ut ett intyg på vilka ämnen du uppnått godkänt i för att kunna ta med dig till andra utbildningar och skolor. I din behörighet anges också ditt omdöme från mindre god till utmärkt studieförmåga i 7 steg. Detta är ett omdöme som kursansvarig lärare sätter tillsammans med övriga lärare på kursen som ett samlat omdöme för alla kurser du genomgått inom utbildningen.

 

Ta i första hand kontakt med din lärare som sedan kontaktar skolkansliet. Det är arbetslagets lärare som ger underlag för din behörighet, och skolan skriver intyget.

 

Läs mer i vår folder Praktisk information till studerande.

Kontakt

Kontakta skolkansliet om du har några frågor.

Kontaktuppgifter