TG-utveckling

Under 2016-2018 kommer Scouterna att uppdatera och vidareutveckla den högsta ledarskapsutbildningen, Treklöver Gilwell (TG).

 

Målet med utvecklingsarbetet är att Scouterna också i fortsättningen ska ha en riktigt vass och modern högsta ledarskapsutbildning. Syftet är att Scouterna också i framtiden ska ha välutbildade och erfarna ledare som kan fortsätta göra unga redo för livet. Arbetet bedrivs av den ideella utbildningsutvecklingsgruppen på uppdrag av Scouternas folkhögskola och började under våren 2016 och ska vara klart sommaren 2018.

 

Lämna dina tankar och idéer till Utbildningsutvecklingsgruppen genom att maila till tgutveckling@scouterna.se

 

Arbetet bedrivs i olika faser:

  • våren 2016 – informationsinsamling och analys
  • sommar-höst 2017 – handledning tas fram
  • hösten 2016 – pilotkurs förbereds
  • våren 2017 – pilotkurs genomförs
  • hösten 2017 – pilotkurs utvärderas
  • vinter 2017-2018 pilotkurs analyseras och handledning revideras
  • våren 2018 – textbearbetning, layout och korrektur
  • maj 2018 – handledning trycks.