Stöd och inflytande

Här hittar du information om arbetsformer, studentinflytande, utvecklingssamtal, särskilt stöd samt IT och internet.

Arbetsformer

Vår syn på lärande och ledarskap bygger på scoutmetoden. Detta är en pedagogisk metod som innebär att vi tror på att lära genom att göra, att vi arbetar i små grupper och att vi ofta använder naturen som klassrum. Det handlar också om att vi tror på och uppmuntrar till ett stödjande och lyssnande ledarskap.

Du som behöver särskilt stöd

I vår klassrumsbaserade kurs arbetar vi för att anpassa undervisningen efter många olika lärostilar. Vi eftersträvar en mängd olika examinationsformer och studierna kan anpassas efter den studerandes behov på många sätt. För att studierna och läromiljön ska kunna anpassas efter allas behov är det av yttersta vikt att du som deltagare meddelar skolan genom din mentor vad du har för behov. Det kan röra sig om hjälpmedel för hörande, inlästa läromedel eller möjlighet att då och då gå ut ur klassrummet. Alla anpassningar och åtgärder utformas i dialog mellan deltagaren och skolan. Vi ser gärna att du som har en utredd funktionsnedsättning som påverkar dina studier uppvisar intyg på detta så att vi tillsammans med dig kan bedöma vilka anpassningar just du är i behov av. Du som har en funktionsnedsättning har också rätt till stöd via din kommun vilket vi uppmuntrar att du använder dig av.

Studeranderätt och inflytande

Scouternas folkhögskola är en mötesplats mellan människor, där vi vill ta ansvar för varandra och respektera varandras olikheter. Folkhögskolan är en fri skolform för vuxna och du som söker dig till folkhögskolan gör det av eget intresse och måste vara beredd att ta personligt ansvar för att studietiden ska bli meningsfull. Demokrati på skolan handlar om en öppenhet för ständig förändring. Vi vill ha en öppen dialog mellan studerande, lärare och skolledning. Skolan stödjer att de studerande organiserar sig kring studerandedemokrati.

Frågor rörande klagomål, överklaganden eller konflikter som den studerande inte vill ta upp med kursansvarig lärare tas upp med rektor. Om du som studerande inte känner att du fått gehör för ditt ärende hos rektor kan du vända dig till skolans styrelse. Scouternas folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas Studenträttsliga Råd (FSR) vilket betyder att du kan vända dig till rådet med ditt ärende efter att du varit i kontakt med skolans styrelse. FSR ska bedöma om folkhögskolan fattat sitt beslut i överensstämmelse med skolans studeranderättsliga standard eller ej. Frågor rörande omdömen, kursintyg eller examensbevis behandlas inte av FSR utan dessa frågor besvaras av skolkansliet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>