Ledarskap för hållbarhet

Header Ledarskap for hallbarhet-farg

 

Utbildningen Ledarskap för hållbarhet ger dig mod, verktyg och inspiration att leva hållbart i takt med utvecklingen. Med utgångspunkt i det egna värdebaserade ledarskapet jobbar vi med hållbar utveckling och de globala målen i vår samtida värld.

 

Läs om när kursansvarige Cecilia berättar om utbildningen på Globalportalen >>

 

Som deltagare kommer du få en faktabaserad helhetssyn och insikter kring ledarskap för hållbarhet. I ett upplevelsebaserat sammanhang får du redskap som stärker engagemang och känslan att själv kunna bidra till samhällsförbättring. Utbildningen innehåller moment i hållbar utveckling, ledarskap, projektledning samt interkulturell förståelse och mångfald.

 

Kursupplägg 2020/2021

Utbildningen är en distansutbildning på heltid under ett läsår, totalt ca 30 veckor, med ett antal fysiska träffar. Kursen startar måndagen den 31 augusti 2020 och avslutas fredagen den 4 juni 2021.

Undervisningen utgår till största delen från vår utbildningsplattform digitalt. Vi kommer att träffar under 5 kursveckor fördelat jämnt under året. Träffarna kommer att se i folkhögskolans lokaler i Örnsberg, Stockholm.

 • Vecka 1: 31 augusti – 4 september 2020
 • Vecka 2: 2-6 november 2020
 • Vecka 3: 11-15 januari 2021
 • Projektperiod: 18 januari – 18 april 2021
 • Vecka 4: 19-23 april 2021
 • Vecka 5: 31 maj-4 juni 2021

Du måste närvara vid 80% (4/5) av veckorna för att kunna få ett kursintyg på slutet. Övrig tid är egenstudier med litteratur och uppgifter. Kursansvarig finns tillgänglig för stöd och hjälp under denna tid. Du kommer även att få lösa uppgifter digitalt tillsammans med andra kursdeltagare. I utbildningen tittar vi närmare på alla hållbarhetsmålen och utgå från dem när vi studerar globala frågor i stort och smått. Vi behandlar både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Du får möjlighet att utveckla ditt ledarskap genom att lära dig mer om dig själv, uppleva utmaningar samt hitta mod och nya metoder till att förändra världen. I utbildningen blandar vi teorier och modeller med besök av gästföreläsare, studiebesök samt en projektperiod där du får använda dina kunskaper i verkligheten.

 

Projekt

Under 3 månader har du möjlighet att fördjupa dig i ett projekt och göra verklig skillnad i samhället för dig själv och/eller för andra.

Tillsammans hittar vi ett projekt som passar dina intressen och möjligheter. Projektet kan genomföras på hemmaplan, någon annanstans i Sverige, i Europa eller annan del av världen. Men vi ser gärna att deltagare reser med tåg så långt det är möjligt. Vi har bland annat ett samarbete med Peaceworks som erbjuder projektplatser kopplat till både social och ekologisk hållbarhet, te.x:

 • Tanzania: här kan du arbeta med ungdomar genom organisationen Vision for Youth
 • Kenya: inspireras av unga kvinnor som bygger upp sin självkänsla och tar plats i politiken
 • Peru: jobba med barn och unga genom konsten, meditation och yoga samt skapa en meningsfull fritid inklusive utbildningar för vuxna. Här är det även möjligt att få jobba tillsammans på en ekologisk farm.
 • Israel/Palestina: nytt projekt i samarbete med unga palestinier om deras rättigheter.

Scouterna har också ett stort internationellt nätverk i både Europa och övriga världen. Vi har bland annat ett 12 år långt partnerskap med scoutorganisationer i Rwanda, Burundi och DR Kongo som fokuserar på lokala fredsprojekt och utvecklingen av unga ledare.

Dessutom arrangerar Scouterna ett stort läger under sommaren 2021 med tydligt fokus på hållbarhet. Vi hoppas att det blir ”världens första klimatpositiva jamboree”. Du har möjlighet att välja projekt som bidrar till det, bland annat:

 • Hjälpa till i arbetet med klimatanalys och klimatkompensation av evenemanget
 • Någon form av projekt som uppmuntrar deltagare att resa klimatsmart till lägret
 • Ett projekt som tittar på hur vi med hjälp av nudging kan få folk på evenemanget att göra hållbara val
 • Ett projekt för att få fler deltagare utan scoutbakgrund. Att nå ut och bjuda in målgrupper som vi traditionellt inte når men som har behov av en meningsfull fritid
 •  

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad och deltagare kan söka studiemedel via CSN för heltidsstudier. Du måste själv ansöka om studiemedel och skicka in en studieförsäkran när du påbörjat kursen via ”Mina sidor” på www.csn.se.

 

Kostnad för studier

Utbildningen är kostnadsfri men vi tar ut en avgift för bland annat studiematerial om totalt 2000 kr. I den ingår all litteratur. Eventuella kostnader för resor under projektperioden kan tillkomma. Sök gärna bidrag och stipendier, eller merkostnadslån från CSN. Du även välkommen att söka bidrag från Scouternas utbildningsfond.

När du tackar ja till din plats, förbehåller du dig om att betala en bekräftelseavgift om 500 kr innan kursstart. Fakturan på hela avgiften skickas ut i samband med att du tackar ja, där bekräftelseavgiften är en del av den totala kostnaden. Resterande belopp ska betalas efter kursstart.

Har du frågor om fakturan eller behöver hjälp, är du alltid välkommen att höra av dig till ansvarig kursledare.

 

Ansökan och antagning

Ansökan till läsåret 2020/2021 är nu stängd. Nästa ansökningsomgång öppnar under våren 2021.

Antagning sker löpande och ansökningsbesked skickas ut fram till kursstart. Vid fler sökande än platser kommer urval göras på grundval av; anmälningstid, tidigare erfarenhet av hållbarhet, sökandes intresse samt total sammansättning av gruppen. Kontakta gärna kursansvarig om du har frågor.

 

Kontakt

Bild på Cecilia Wesslén

Cecilia Wesslén

Kursutvecklare och kursansvarig för Ledarskap för hållbarhet och Projektledning
E-post: cecilia.wesslen@scouterna.se
Telefon:
08-55 50 65 48
Mobil:
072-070 69 44

Cecilia är kursansvarig på Scouternas folkhögskola för kurserna Ledarskap för hållbarhet och Projektledning. Cecilia är också kursutvecklare för långa särskilda kurser.