Alumninätverket inSpirea

Vi slutar aldrig att lära oss av varandra och att utvecklas och inspireras av möten. Därför har vi ett nätverk för alla som på något sätt deltagit i Värdebaserat ledarskap.

InSpirea är vårt nätverk för nuvarande och tidigare deltagare, kursledare, mentorer och utbildningspartners. InSpirea anordnar träffar för inspiration och utbyte. Träffarna hålls flera gånger om året på olika orter, anordnade både centralt av konceptet och även av deltagare i nätverket.

Inbjudan till träffarna kommuniceras via mejl, Värdebaserat ledarskaps facebookgrupp, twitterkonto och inSpireas LinkedIn-grupp.