Kursinnehåll

Kursens upplägg

Värdebaserat ledarskap har tre obligatoriska moment som tillsammans utgör kursens helhet: kurshelger, hemuppgifter och mentorskap. Utbildningen är indelad i fyra kurshelger med olika teman (se nedan). Inför varje utbildningshelg får du hemuppgifter att göra, antingen individuellt eller i grupp. Mellan utbildningshelgerna ska du även träffa din mentor. Alla som slutför utbildningen får ett diplom av Kungen under en diplomceremoni. Deltagarna på utbildningen får även ett intyg utfärdat av Scouternas Folkhögskola.

Att leda grupper

Värdebaserat ledarskap handlar om grupper och grupprocesser, både utifrån att själv få uppleva en grupp och ledarens roll. Hur fungerar jag i en grupp? Hur får jag gruppen att arbeta mot samma mål?

Att leda för mångfald

Vi vänder och vrider på det komplexa begreppet mångfald. Vad är ledarens ansvar? Hur får jag alla som leds att känna sig välkomna? Vi utforskar antidiskriminering, normer och att bemöta fördomar.

Att leda sig själv

Många stora ledare och tänkare har sagt att den som ska leda andra behöver kunna leda sig själv. Under kursen arbetar vi utifrån självskattningsmodeller för att förstå sig själv, sin roll och andras reaktioner på det egna ledarskapet. Vi arbetar med feedback och personliga utmaningar.

Att leda med vinst och värderingar

Under den sista kurshelgen besöker vi ett företag för att diskutera utmaningar i ledarskapet. Kan vi leva våra värderingar och samtidigt göra vinst? Vilka skillnader och likheter ser vi i ett ideellt och professionellt ledarskap? Socialt entreprenörskap och att leda i linje med sina visioner avslutar och summerar denna kurshelg.