Om utbildningen

je-00321-2010-L1314745

Värdebaserat ledarskap är en folkhögskolekurs som arrangeras av Scouterna och Scouternas folkhögskola i samarbete med näringslivet och med stöd av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

 

På Värdebaserat ledarskap gör vi det andra pratar om. Vi skapar möten över gränser: generationer, kulturer, organisationer och individer. Dessa möten är något av det mest värdefulla deltagarna, mentorerna och kursledarna tar med sig från kursen. Genom möten lär du dig mer, både om dig själv och om andra.

 

Som deltagare lär man sig inte bara att prestera över sin egen förmåga – man lär sig eliminera allting som begränsar ens förmåga för att kunna utnyttja sina styrkor fullt ut! Jag har sett människor våga hoppa, finna sina drömmar och designa om sina liv på nytt.

– Matilda Axelson, Scouterna

Det värdebaserade ledarskapet

Begreppet värdebaserat ledarskap är ett uttryck från scoutrörelsen som handlar om att leva som man lär, att stå upp för sina värderingar och agera utifrån dem i vardagens alla beslut som en god förebild. Förhoppningen med utbildningen är både att deltagare ska få nya kunskaper men också att de ska stärkas i att låta sina värderingar ta en aktiv del i sitt ledarskap. Vi tror på ett ledarskap baserat på medvetna värderingar och val.

 

Värdebaserat ledarskap har gett mig en stabilare grund som ledare, jag vet lättare hur jag ska gå till väga nu när jag stöter på olika saker i mitt ledarskap. Genom utbildningen har jag mött människor som annars inte finns i min krets och fått en annan syn på mångfald. Innan var jag nog en bra ledare, jag gjorde liksom min grej, nu är det mer medvetet. Jag vet vad jag gör och hur jag ska göra det för att komma dit jag vill. Jag har börjat jobba mer med dialog och reflektion med de jag leder.

– Leo Razzak, projektledare Sharaf Hjältar