Profilkurser

Vässarö

Folkhögskolans profilkurser har ett tydligt fokus på ledarskap och personlig utveckling. I övrigt varierar innehållet mellan projektledning, hållbar utveckling, värdebaserat eller normkritiskt ledarskap samt att vara ordförande. Kurserna varierar även i längd och omfattning för att passa olika målgrupper.

Projektledning, sommarkurs

Att arbeta och att leda arbete i projektform är en ofrånkomlig del av dagens arbetsmarknad och ideella engagemang. Som deltagare på den här kursen kommer du att lära dig att planera, genomföra och utvärdera ett projekt på ett strukturerat sätt.

Läs mer om sommarkursen här

Projektledning, terminskurs

Att arbeta och att leda arbete i projektform är en ofrånkomlig del av dagens arbetsmarknad och ideella engagemang. Som deltagare på den här kursen kommer du att lära dig att planera, genomföra och utvärdera ett projekt på ett strukturerat sätt.

Läs mer om terminskursen här

Värdebaserat ledarskap

På Värdebaserat ledarskap gör vi det andra pratar om. Vi skapar möten över gränser: generationer, kulturer, organisationer och individer. Genom möten lär du dig mer, både om dig själv och om andra.

Läs mer om Värdebaserat ledarskap här

Leda globalt

Kursen Leda globalt ger dig mod, verktyg och inspiration att leva hållbart i takt med utvecklingen. Med utgångspunkt i det egna värdebaserade ledarskapet jobbar vi med hållbar utveckling och de globala målen i vår samtida värld.

Läs mer om Leda globalt här

Leda lokalt

Kursen Leda lokalt ger dig makten, modet och verktygen att leda din styrelse, din förening och dig själv. Målgruppen för utbildningen är unga ledare som har ett styrelseuppdrag i ideell sektor på lokal nivå.

Läs mer om Leda lokalt här

Normkritiskt ledarskap

Utbildningen för dig som vill bli mer inkluderande i ditt ledarskap. Normkritik är en metod för att skapa en öppen och inkluderande verksamhet.

Läs mer om Normkritiskt ledarskap här

Händer

Händer är en hantverkskurs där vi lär ut traditionellt hantverk med målet att bevara och föra vidare traditioner och kunskap. Vi bygger gemensamt upp vår hantverksby med arbetsplatser, samlingstält och matbord.

Läs mer om Händer här