Ledarskap för hållbarhet

globala-malen-logo-och-ikoner
Utbildningen Ledarskap för hållbarhet ger dig mod, verktyg och inspiration att leva hållbart i takt med utvecklingen. Med utgångspunkt i det egna värdebaserade ledarskapet jobbar vi med hållbar utveckling och de globala målen i vår samtida värld.

Läs om när kursansvarige Cecilia berättar om utbildningen på Globalportalen >>

Som deltagare kommer du få en faktabaserad helhetssyn och insikter kring ledarskap för hållbarhet. I ett upplevelsebaserat sammanhang får du redskap som stärker engagemang och känslan att själv kunna bidra till samhällsförbättring. Utbildningen innehåller moment i hållbar utveckling, ledarskap, projektledning samt interkulturell förståelse och mångfald.

 

Kursupplägg

Utbildningen är en distansutbildning på heltid under ett läsår, totalt ca 30 veckor, med ett antal fysiska träffar. Kursen startar måndagen den 9 september 2019 och avslutas fredagen den 5 juni 2020. Undervisningen utgår till största delen från vår utbildningsplattform digitalt. Vi kommer att träffar under 5 kursveckor fördelat jämnt under året. Beroende på deltagarna kan träffarna ske i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

  • Vecka 1: 9-13 september i Stockholm
  • Vecka 2: 4-8 november i Stockholm
  • Vecka 3: 13-17 januari 2020 i Stockholm
  • Projektperiod: 18 januari – 13 april 2020
  • Vecka 4: 14-17 april 2020
  • Vecka 5: 1-5 juni 2020

Du måste närvara vid 80% av veckorna för att kunna få ett kursintyg på slutet. Övrig tid är egenstudier med litteratur och uppgifter. Kursansvarig finns tillgänglig för stöd och hjälp under denna tid. Du kommer även att få lösa uppgifter digitalt tillsammans med andra kursdeltagare.
I utbildningen tittar vi närmare på alla hållbarhetsmålen och utgå från dem när vi studerar globala frågor i stort och smått. Vi behandlar både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Du får möjlighet att utveckla ditt ledarskap genom att lära dig mer om dig själv, uppleva utmaningar samt hitta mod och nya metoder till att förändra världen.
I utbildningen blandar vi teorier och modeller med besök av gästföreläsare, studiebesök samt en projektperiod där du får använda dina kunskaper i verkligheten.

 

Projekt

Under 3 månader har du möjlighet att fördjupa dig i ett projekt och göra verkligen skillnad i samhället för dig själv och/eller för andra. Tillsammans hittar vi ett projekt som passar dina intressen och möjligheter. Projektet kan genomföras på hemmaplan, någon annanstans i Sverige, i Europa eller annan del av världen. Men vi ser gärna att deltagare reser med tåg så långt det är möjligt.
Vi har bland annat ett samarbete med Peaceworks som erbjuder projektplatser kopplat till både social och ekologisk hållbarhet, te.x:

  • Tanzania: här kan du arbeta med ungdomar genom organisationen Vision for Youth
  • Kenya: inspireras av unga kvinnor som bygger upp sin självkänsla och tar plats i politiken
  • Peru: jobba med barn och unga genom konsten, meditation och yoga samt skapa en meningsfull fritid inklusive utbildningar för vuxna. Här är det även möjligt att få jobba tillsammans på en ekologisk farm.
  • Israel/Palestina: nytt projekt i samarbete med unga palestinier om deras rättigheter.

Scouterna har också ett stort internationellt nätverk i både Europa och övriga världen. Vi har bland annat ett 12 år långt partnerskap med scoutorganisationer i Rwanda, Burundi och DR Kongo som fokuserar på lokala fredsprojekt och utvecklingen av unga ledare.

 

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad och deltagare kan söka studiemedel via CSN för heltidsstudier. Du måste själv ansöka om studiemedel och skicka in en studieförsäkran när du påbörjat kursen via ”Mina sidor” på www.csn.se.

 

Kostnad för studier

Utbildningen är kostnadsfri men vi tar ut en avgift för bland annat studiematerial om 2000 kr. I den ingår all studielitteratur. Avgiften betalas efter antagning. Eventuella kostnader för resor under projektperioden kan tillkomma. Sök gärna bidrag och stipendier, eller merkostnadslån från CSN.

 

Ansökan och antagning

Ansökan till läsåret 2020/2021 öppnar den 15 mars 2020.

Kontakta gärna kursansvarig om du har frågor.

Kontakt

Bild på Cecilia Wesslén

Cecilia Wesslén

Kursutvecklare och kursansvarig för Ledarskap för hållbarhet och Projektledning
E-post: cecilia.wesslen@scouterna.se
Telefon:
08-55 50 65 48
Mobil:
072-070 69 44

Cecilia är kursansvarig på Scouternas folkhögskola för kurserna Ledarskap för hållbarhet och Projektledning. Cecilia är också kursutvecklare för långa särskilda kurser.