Ledarskap för hållbarhet

globala-malen-logo-och-ikoner
Utbildningen Ledarskap för hållbarhet ger dig mod, verktyg och inspiration att leva hållbart i takt med utvecklingen. Med utgångspunkt i det egna värdebaserade ledarskapet jobbar vi med hållbar utveckling och de globala målen i vår samtida värld (utbildningen hette tidigare Leda globalt).

 

Läs om när kursansvarige Cecilia berättar om utbildningen på Globalportalen >>

 

Som deltagare kommer du få en faktabaserad helhetssyn och insikter kring ledarskap för hållbarhet. I ett upplevelsebaserat sammanhang får du redskap som stärker engagemang och känslan att själv kunna bidra till samhällsförbättring. Utbildningen innehåller moment i hållbar utveckling, ledarskap, projektledning samt interkulturell förståelse och mångfald.

 

Kursupplägg

Utbildningen är en distansutbildning på heltid under ett läsår, totalt ca 30 veckor, med ett antal fysiska träffar. Kursen startar måndagen den 9 september 2019 och avslutas fredagen den 5 juni 2020.

 

Undervisningen utgår till största delen från vår utbildningsplattform digitalt. Vi kommer att träffar under 5 kursveckor fördelat jämnt under året.

 

I utbildningen kommer vi att titta närmare på alla hållbarhetsmålen och utgå från dem när vi studerar globala frågor i stort och smått. Vi behandlar både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Du får möjlighet att utveckla ditt ledarskap genom att lära dig mer om dig själv, uppleva utmaningar samt hitta mod och nya metoder till att förändra världen.

 

I utbildningen blandar vi teorier och modeller med besök av gästföreläsare, studiebesök samt en projektperiod där du får använda dina kunskaper i verkligheten.

 

Kursen är upplagd enligt följande:

 

  • 5 fysiska träffar (5 veckor fördelade under året) i Stockholm
  • 3 månader eget projekt i Sverige eller utomlands.
  • Övrig tid är egenstudier med litteratur och uppgifter. Kursansvarig finns tillgänglig för stöd och hjälp under denna tid.

 

Beroende på var deltagare finns i landet kan de fysiska träffarna även placeras i Malmö eller Göteborg.

 

Tillsammans hittar vi ett projekt som passar dina intressen och möjligheter.

 

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad och deltagare kan söka studiemedel via CSN för heltidsstudier. Du måste själv ansöka om studiemedel och skicka in en studieförsäkran när du påbörjat kursen via ”Mina sidor” på www.csn.se.

 

Kostnad för studier

Utbildningen är kostnadsfri men vi tar ut en avgift för bland annat studiematerial om 2000 kr. I den ingår all studielitteratur. Avgiften betalas efter antagning. Eventuella kostnader för resor under projektperioden kan tillkomma. Sök gärna bidrag och stipendier, eller merkostnadslån från CSN.

 

Ansökan och antagning

Ansökan inför höstens start stänger den 15 april.

 

Ansök här

 

Kontakt

Cecilia Wesslén

Cecilia Wesslén

Kursutvecklare
E-post: cecilia.wesslen@scouterna.se
Telefon:
08-55 50 65 48
Mobil:
072-070 69 44

Cecilia jobbar på Scouternas folkhögskola och är kursutvecklare för långa särskilda kurser.