Ordförandeprogrammet

Professor giving lecture among auditorium audience

Är du redo att utmana dig i att leda dig själv och andra? Vill du skaffa kraft i att förstå din potential som ung ledare i en styrelse? Vill du bredda ditt nätverk? Då är den här utbildningen för dig!Ordförandeprogrammet är en utbildning för unga ledare i civilsamhället. Deltagarna är ordföranden eller har en ambition att vilja bli ordförande. Utbildningen riktar sig till unga ledare från olika organisationer och föreningar.

 

Utbildningens syfte är att ge en grundläggande utbildning i ledarskap utifrån ett värdebaserat perspektiv. Vi fokuserar på att stärka kunskaper som behövs för att leda en styrelse. På Scouternas folkhögskola kombinerar vi scoutmetoden med folkbildning vilket resulterar i en utbildningsmetod där deltagarna är med och skapar innehållet i utbildningen. Det kräver ett aktivt deltagande men ger i utbyte unika utbildningar där ingen kursomgång är en annan lik. Det är så vi bygger starka ledare. Det är så vi tillsammans skapar en bättre värld. Tillsammans med andra kommer du att växa som ledare!

 

Kursupplägg

Kursen startar den 2 september 2019 och avslutas den 29 maj 2020.

  • Webbkurs
    Ordförandeprogrammet bygger på en webbkurs i tre delar. I webbkursen förmedlas faktakunskap om att leda en styrelse, om ledarskap samt om att leda en förening.
  • Kurshelger
    Utöver webbkursen kommer deltagare och kursteam att träffas under tre helger (oktober, januari/februari och maj, se datum nedan). Syftet med kurshelgerna är att fokusera på fördjupad reflektion, diskussion och framförallt erfarenhetsutbyte. Kurshelgerna leds av ett ideellt ledarteam men det är tillsammans med deltagarna som innehållet skapas.
  • Mentorskap
    Parallellt med utbildningen pågår ett mentorskapsprogram. Deltagarna hittar sina egna mentorer och programmet är fritt utformat men med stöd från kursteamet.

Kurshelg 1: 18 – 20 oktober
Kurshelg 2: 31 januari – 2 februari
Kurshelg 3: 8 – 10 maj

Det är obligatoriskt att delta på alla tre kurshelgerna.

 

Målgrupp

Utbildningen är skapad för dig som är ung ledare i en styrelse, med fördel på lokal eller regional nivå. Du är ordförande eller har ambition att bli ordförande. Du är ungefär 18-26 år. Stämmer beskrivningen inte helt in på dig men du tror ändå att utbildningen är för dig? Sök ändå!

 

Kostnad för studier

Utbildningen är kostnadsfri men vi tar ut en avgift för studiematerial samt kost och logi om 4000 kr. Avgiften betalas efter antagning. Resor till och från träffarna betalas av deltagaren. Utbildningen är inte studiemedelsberättigad. Ofta kan du söka bidrag från din egen organisation/förening. Om du har svårt att bekosta utbildningen själv så kan du söka bidrag från Scouternas utbildningsfond.

 

Ansökan och antagning

För att ansöka fyller du i vårt ansökningsformulär senast söndagen den 30 juni. Vi hanterar ansökningar löpande på grundval av sökandes intresse samt total sammansättning av gruppen. D.v.s. om kursen blir full tidigare kommer ansökan stänga tidigare. Alla som ansökt får besked om de antagits eller ej.

 

 

Kontakt

IMG_1421

Ylle Stigzelius Åkermo

Kursutvecklare samt kursansvarig för Ordförandeprogrammet
E-post: ylle.akermo@scouterna.se
Mobil:
072-070 69 43

Ylle är kursansvarig på Scouternas folkhögskola för Ordförandeprogrammet. Ylle är också kursutvecklare för långa särskilda kurser.