Ordförandeprogrammet

Professor giving lecture among auditorium audience

Är du redo att utmana dig i att leda dig själv och andra? Vill du skaffa kraft i att förstå din potential som ung ledare i en styrelse? Vill du bredda ditt nätverk? Då är den här utbildningen för dig!

 

Just nu söker vi kursledare till Ordförandeprogrammet 2019/2020:
Läs annonsen här!

 

Ordförandeprogrammet är en utbildning för unga ledare i civilsamhället. Deltagarna är ordföranden eller har en ambition att vilja bli ordförande. Utbildningen riktar sig till unga ledare från olika organisationer och föreningar. Under läsåret 2018/2019 har en pilotomgång av utbildningen genomförts under namnet Leda lokalt. Nu pågår arbetet med att utveckla den första ordinarie utbildningsomgången och utbildningen byter därmed namn till Ordförandeprogrammet.

 

Utbildningens syfte är att ge en grundläggande utbildning i ledarskap utifrån ett värdebaserat perspektiv. Vi fokuserar på att stärka kunskaper som behövs för att leda en styrelse. På Scouternas folkhögskola kombinerar vi scoutmetoden med folkbildning vilket resulterar i en utbildningsmetod där deltagarna är med och skapar innehållet i utbildningen. Det kräver ett aktivt deltagande men ger i utbyte unika utbildningar där ingen kursomgång är en annan lik. Det är så vi bygger starka ledare. Det är så vi tillsammans skapar en bättre värld. Tillsammans med andra kommer du att växa som ledare!

 

Kursupplägg

Kursen startar den 2 september 2019 och avslutas den 29 maj 2020.
Kurshelger: oktober, januari, maj.

  • Webbkurs
    Ordförandeprogrammet bygger på en webbkurs i tre delar. I webbkursen förmedlas faktakunskap om att leda en styrelse, om ledarskap samt om att leda en förening.
  • Kurshelger
    Utöver webbkursen kommer deltagare och kursteam att träffas under tre helger spridda över året (fredag kväll till söndag eftermiddag). Syftet med kurshelgerna är att fokusera på fördjupad reflektion, diskussion och framförallt erfarenhetsutbyte. Kurshelgerna leds av ett ideellt ledarteam men det är tillsammans med deltagarna som innehållet skapas.
  • Mentorskap
    Parallellt med utbildningen pågår ett mentorskapsprogram. Deltagarna hittar sina egna mentorer och programmet är fritt utformat men med stöd från kursteamet.

 

Kostnad för studier

Utbildningen är kostnadsfri men vi tar ut en avgift för studiematerial samt kost och logi om 4000 kr. Avgiften betalas efter antagning. Resor till och från träffarna betalas av deltagaren. Utbildningen är inte studiemedelsberättigad. Ofta kan du söka bidrag från din egen organisation/förening. Om du har svårt att bekosta utbildningen själv så kan du söka bidrag från Scouternas utbildningsfond.

 

Ansökan och antagning

För att ansöka fyller du i vårt ansökningsformulär senast söndag den 26 maj. Efter att ansökan stängt görs en uttagning och alla som ansökt får besked om de antagits eller ej.

 

Kontakt

ylle_300x300

Ylle Stigzelius Åkermo

Kursutvecklare samt kursansvarig Leda lokalt
E-post: ylle.akermo@scouterna.se
Mobil:
072-070 69 43

Ylle jobbar på Scouternas folkhögskola och är kursansvarig för Leda lokalt. Ylle jobbar även med utbildningarna Leda globalt och Projektledning.