Information om Corona

Här hittar du aktuell information kring vad som gäller med anledning av Corona.

ANPASSNINGAR TILL FÖLJD AV CORONA

Under pandemin fortsätter Scouternas folkhögskola hålla samtalen kring ungt ledarskap, scoutmetoden, hållbarhet och folkbildning levande. På grund av Corona har vi de senaste 18 månaderna gjort det på lite andra sätt än tidigare. Nu när restriktionerna lättar upp kommer vi, precis som resten av samhället att successivt återgå till en verksamhet som mer liknar den som vi bedrev före pandemin.

Det här gäller from 29 september 2021

Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som folkhögskolor.

I de allmänna råden som gäller från och med 29 september ges rekommendationer till enskilda, dvs. var och en av oss, för att förhindra smittspridning av covid-19.

Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga

I de nya allmänna råden som gäller from 29 september 2021, finns en särskild del som riktar sig till ovaccinerade. Dessa råd innefattar bland annat att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Råden till ovaccinerade gäller inte personer som är under 18 år eller som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter har vi som folkhögskola ingen skyldighet att anpassa vår verksamhet för personer som inte är vaccinerade.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra.

Vi ber därför dig som ännu inte är vaccinerad och som är, eller vill bli deltagare på en av våra utbildningar, att läsa Folkhälsomyndigheternas rekommendationerna.

Att delta digitalt på en utbildning

Från och med den 29 september 2021 kommer våra utbildningar successivt att återgå till att vara fysiska, med undantag av Allmän kurs distans samt övriga utbildningar där kursteamen/kursansvariga uttryckligen meddelar då de skall genomföras digitalt.

I övrigt är det fysisk närvaro som krävs på alla våra utbildningar. Varje kursteam/kursansvarig gör bedömningen kring i vilka moment/kursträffar som digital närvaro är möjligt och inte. Detta skall framgå av informationen kring varje enskild utbildning/kursomgång.

 

Rekommendation gällande resor inom Sverige

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, som även reglerar resor inom Sverige, upphör att gälla från och med 29 september 2021. Det betyder att du som reser till/från en av våra utbildningar själv behöver ansvara för att du följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd som gäller from 29 september 2021. Dessa hittar du här >>

 

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkomna att kontakta kursansvarig för aktuell utbildning/kursomgång eller folkhogskola@scouterna.se