Om en kurs ställs in

Här hittar du information om vad som händer om en kurs ställs in samt vilka anpassningar vi gjort till följd av Corona.

För få deltagare

Det kan hända att en kurs måste ställas in. Det kan bero på att för få har sökt eller accepterat sin plats på kursen eller att något oförutsätt händer. Om en kurs ställs in får du naturligtvis information om detta (via e-post eller brev).

Har du frågor om din kurs blir av eller inte, kontakta kursteamet eller de som står som ansvariga för aktuell kurs. Hittar du inte information om detta kan du alltid maila till folkhogskola@scouterna.se

Annan orsak

Det kan förekomma andra orsaker än få deltagare till att en kurs ställs in. Om en kurs upphör/utgår eller ställs in på grund av annan anledning än för få deltagare har du rätt till relevant information om vad som föranlett beslutet.

Om den kurs du blivit antagen till ställts in eller upphört/utgått är du inte automatiskt antagen till kursen eller likvärdig kurs som ges vid senare tillfälle. Du måste alltid göra en ny ansökan.

Anpassningar till följd av Corona

I dessa tider fortsätter Scouternas folkhögskola hålla samtalen kring ungt ledarskap, scoutmetoden, hållbarhet och folkbildning levande. Men på grund av Corona så gör vi det just nu genom digitala utbildningslösningar, våra webbkurser och kommunikation på distans.

Omställningar av utbildningar/kurser till och med 31 maj 2021
Med anledning av det fortsatta smittspridningsläget och den nya pandemilagen, har vi beslutat att inte genomföra någon av Scouternas folkhögskolas utbildningar fysiskt (i klassrum, andra kurslokaler eller utomhus) till och med den 31 maj 2021.

Håll i – håll ut – Håll ihop!
Som de senaste månaderna har lärt oss så förändras läget kring pandemin både ofta och snabbt. Det gör att vi just nu tagit beslut om våra utbildningar fram till och med 31 maj. Vad som händer därefter får vi invänta och se, information kommer löpande. För deltagare och kursteam på profilkurserna, se gärna till att hålla kontakt i någon form mellan kurshelgerna och under ledighet.

För scoutledare hänvisar och rekommenderar vi varmt våra webbkurser och fortsatta samtal om innehållet och verktygen i dessa: Trygga möten, Anpassat ledarskap och nyheten Leda scouting distans – både på svenska och engelska.

Har du frågor?
Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta kursansvarig eller folkhogskola@scouterna.se