Scoutledarutbildning

Friluftsledarkurs Sommarfjäll del 2

Friluftsledarkurs Sommarfjäll del 2 genomförs under barmarksperioden. Obs! Att ha genomfört Sommarfjäll del 1 är ett krav för att delta på denna kurs. Huvudfokuset under kursen läggs på att sätta kunskaper och erfarenheter från del 1 i praktisk användning.

10 jul 2021 - 16 jul 2021

Sista ansökningsdag 24 juni 2021

Kurslängd

Flera dagar i följd

Ansökan är stängd

Om kursen

Del 2/ Andra veckan bygger på valda delar ur Fjällsäkerhetsrådets normer för Fjälledare i syfte att ge deltagaren den kunskapen som behövs för vistelse i Fjällmiljö under barmarkssäsongen.

Obs! Att ha genomfört Sommarfjäll del 1 är ett krav för att delta på denna kurs.Huvudfokuset under kursen läggs på att sätta kunskaper och erfarenheter från del 1 i praktisk användning. Detta görs i upplevelsebaserade utövanden och scenarion. Med utgångspunkten att skapa en djupare färdighet i sin personliga förmåga på fjället och kunna hantera de vanligaste problem som kan uppstå i fjällmiljö under barmarkssäsongen. Samt få erfarenhet av att leda en grupp i fjällmiljö. Deltagaren tillbringar huvuddelen av veckan på kalfjället med ett par nätter utomhus.

För att få en givande och lärorik kurs krävs att du har god kondition. Detta för att kunna lägga fokus på kursmomenten. Det är bra om du gått någon ledarutbildning inom Scouterna eller annan organisation.

Lärande aktiviteter:
Kursen innefattar bl.a fjällsäkerhet, strömmande vatten, säker färdväg, bivack, sjukvård.

Fjällkurserna utgår från Fjällsäkerhetsrådets normer för fjälledare och leds av erfarna utbildare. Syftet med kursen är att du skall få grundläggande kunskap och färdighet mot att vistas säkert i fjällmiljö.


Läs mer om kursen

Kostnader

2900 :-

Deltagaravgift

Ansökan

Ansökan öppnar:
2021-05-23

Sista datum för ansökan till kursen:
2021-06-24

Kursansvarig