Deltagarnas artiklar

Under utbildningen får du som deltagare möjlighet att dyka djupare ner i olika ämnen och händelser för att ta reda på mer fakta och information. Här kan du ta del av vad tidigare deltagare har lärt sig i sina fördjupningsarbeten.

Projekt Q22

Bojkotta Qatar - effektivt sätt att påverka eller bara en enkel utväg? Enskilda supportar, förbund, och spelar i turneringen har höjt rösten. Projekt Q22 handlar om mänskliga rättigheter och fotbolls-VM i Qatar 2022.

Klimatförändringarnas påverkan på naturen

Hur skapar klimatförändringarna torka och vattennivåhöjningar? Vilka platser är utsatta och vad blir konsekvenserna? Konsekvenserna visar sig vara stora, för både människa och miljö.

Sofias tiktoks om hållbarhet

Sofia svarar på frågorna om vad globala målen är, vad social hållbarhet är, vad ekonomisk hållbarhet är och vad ekologisk hållbarhet är genom pedagogiska videos på Tiktok.

Att våga prata om psykisk ohälsa

Hållbarhet är något Anna från början trodde handlade om klimatet och hur vi måste ställa om. Idag betyder hållbarhet så mycket mer henne. "Det handlar inte bara om hur jag lever och vad jag står för utan det handlar om hur jag mår."

De osynliga arbetarna

Vård- och omsorgspersonal har det dåligt. Branschen domineras av osäkra arbetsvillkor, personal hoppar från arbetsplats till arbetsplats och en hel del saknar skyddsutrustning mot virus och sjukdomar. Trygga arbetsvillkor och god arbetsmiljö är en del av Agenda 2030. Men personliga assistenter får inte ta del av basala rättigheter.

Komposterbar plast - vad är det?

I matbutiken hittar du dem överallt, såväl förpackningar som påsar. Men kanske är det främst vid frukt- och grönsaksdisken som du har lagt märke till dem? Susanne har tillsammans med unwrapped.se tittat närmare på de olika ”gröna” plasterna och här nedan reder hon ut begreppen.

Alkoholens påverkan på människors hälsa och levnadsstandard

Vid många middagar och festmåltider serveras det alkohol i Sverige samt tonåringar dricker sprit när de vill festa eller fira. Som ett helt vanligt beteende i Sverige undrar man vilken effekt alkohol har både i Sverige och utlandet. Är det emot de globala målen och hållbarhet att konsumera alkohol?

Klimatanpassning av nya Slussen

Klimatanpassning innebär att rusta samhället och olika verksamheter för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning ger. Klimatanpassning gör att vi minskar vår sårbarhet för klimatrelaterade händelser. En viktig del i Slussens ombyggnad är arbetet med att minska översvämningsriskerna i Stockholm och i Mälardalen. Projektet tar höjd för en höjning av havets nivå med cirka 1 m på global nivå, vilket med landhöjningen inräknad innebär en havsnivå som är cirka 0,5 m högre än idag i Stockholmsområdet.

Vad är klädindustrins påverkan på miljön och oss själva?

Hannah berättar om vad som händer i snabbmode-industrin just nu och vad som händer med allt avfall. Vad betalar du för när du går och handlar? Lyssna på svaren i Hannahs podd Vi & Jorden.

Finansiering av hållbara projekt

Med detta fördjupningsarbete vill jag göra något som kan komma till användning för framtida deltagare på kurser i hållbarhet. Därför har jag valt att ta fram en handbok som samlat information om vägar att gå för att finansiera projekt inom hållbarhet som behöver stöd. Listan är förstås inte fullständig då det finns en uppsjö av vägar att hitta pengar till projekt. Många stöd bygger på att du har ett samarbete med andra organisationer, och ofta även internationella sådana, för att kunna söka dom.

Jämnställdhet

Jag valde att gräva djupare med mål 5, Jämställdhet. “Att avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.” Som vi alla vet så undergår världen fortfarande i en pandemi där massvis av människor världen runt har blivit drabbade av viruset inklusive mig själv och familjen. Mina tankar riktar sig mot de utsatta människorna i utvecklingsländerna. Hur återhämtar man sig efter denna kris, fysiskt, psykiskt och mentalt, speciellt för kvinnorna som blir utsatta för våld?

Vad händer med soporna?

Jag har länge funderat över vad som händer med alla sopor som lämnas i soprummet i min fastighet efter att de hämtats upp. Hur de tas om hand, vad som händer när det har sorterats ”fel” och när sådant som skulle kunna återvinnas hamnar bland soporna. I vårt soprum finns sedan många år behållare för hushållssopor (kallas även ”soppåsen” eller ”restavfall”), plast, glas, metall, tidningar, pappersförpackningar och grovsopor, batterier, glödlampor, lysrör och småelektronik.

Ofrivillig ensamhet

Det är många i dagens samhälle som upplever ofrivillig ensamhet, men vad är det för något? Hur påverkar detta oss och hur kan man motverka det? Jag har undersökt kring ämnet ofrivillig ensamhet med inriktning på hur vi kan motverka detta. Ämnet tog jag med mig utifrån att jag också arbetar som kommunikatör på Fyrisgården, en mötesplats som arbetar mycket med social hållbarhet. Fördjupningen mynnade ut i ett framtida tema på instagram med korta inlägg kring ämnet, nedan presenteras textinnehållet i inläggen och korta citat från arbetet.

Den mest hållbara toaletten

För många människor ligger det närmast till hands att installera en vanlig vattentoalett, men av flera orsaker kan det vara motiverat att välja någon annan toalett än den klassiska vattenklosetten. Det kan vara för att inte finns tillgång till vatten och/eller avlopp eller kanske för ekonomins- och/eller miljöns skull. Jag har länge funderat på vilken toalett som egentligen är den mest hållbara sett ur sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Min inriktining har främst varit att hitta de mest optimala toaletterna för min scoutkår.

Hur minskar vi plasten i våra hav?

I detta fördjupningsarbete kommer jag att belysa frågeställningen ovan utifrån olika kritiska perspektiv där jag slutligen också avser besvara frågan utifrån 3 olika nivåer; Individen, organisationer/företag samt på system/policynivå kring hur vi kan hjälpas åt att lösa problemet ovan. Jag avgränsar mig till Mikroplast samt Sverige då det känns mest aktuellt och nära till hands. Marint skräp är ett av vår tids största miljöproblem. I våra hav flyter det runt mer än 150 miljoner ton plast. Och det bara fylls på. Varje år ökar mängden plast med mellan 5 och 13 miljoner ton.