Deltagarnas projekt

Alla deltagare på Ledarskap för hållbarhet genomför ett eget projekt under 3 månader med syfte att bidra till de globala målen. Här kan du ta del av vad tidigare deltagare har gjort. Kanske kommer du själv på vad du skulle kunna göra för att bidra till en mer hållbar värld?

Martins virtuella museum

Min ide till detta projekt var ett virtuellt museum som utgår från att det är i en framtid där vi har tagit oss förbi större delen av klimatkrisen. Museet kommer att se tillbaka på innovationer som jag tror kommer hjälpt oss i framtiden, både för att klara agenda 2030 och för att ställa om till grön energi.

Sirins Youtube-kanal

Mitt projekt var att starta en politiskt och religiöst obunden youtubekanal i ideellt syfte, med mål om att opinionsbilda om frågor som rör hållbarhet. Syftet är att porträttera personer/individer i samhället som vanligtvis inte kommer till tals. De frågor som lyfts är bland annat segregation, ökad ojämlikhet och diskriminering.

Susannes praktik för en förpackningsfri onlinebutik

Unwrapped är ett bolag som säljer vegansk och ekologisk mat online. Det som utmärker dem är att maten säljs förpackningsfritt. Förpackningarna som används kan återanvändas upp till flera 1000 gånger. Största delen av tiden bidrog jag inom mitt expertområde som är kommunikation och grafisk formgivning.

Annas handbok om hållbar turism

Jag gjorde mitt projekt i Indonesien. I slutet av januari åkte jag och min sambo  till Bali för att ta reda på och skriva om hur det är att resa runt och leva så hållbart som möjligt på en plats du aldrig varit på tidigare. Vi reste runt på två av Indonesiens populäraste öar, Bali och Lombok, plockade tonvis med skräp och försökte leva så hållbart som möjligt. Produkten blev en handbok.

Sofias musikprojekt

Sofia har skapat musik på Spotify i syfte att utrycka sin ångest och frustration kring den globala utvecklingen idag. Sofia fokuserade först på klimatfrågan, medan hennes egen psykisk hälsa tog mer och mer överhand i musiken. Under projektets gång lärde hon sig nya verktyg inom musikproduktion och utmanade sig själv att skriva ännu mer personligt. Du kan lyssna på alla hennes låtar på Spotify och även prenumerera på hennes kanal.

Kitts nalleskattjakt

Jag kom på en ide om en utomhusaktivitet som skulle kunna ordnas i vårt närområde. Längs Almaån i Hässleholm och i anknytning till Åhusfältet finns en fin vandringsstig som nyttjas flitig av folk som bor i området. Jag bestämde mig för att hänga upp nallar och andra kramdjur längs den stigen för att locka ut barn och familjer. Jag är glad att projektet har utvecklats för att tillmötesgå folkets behov av en rolig aktivitet i skogen i denna tid.

Joels Projekt Q22

2010 röstades Qatar överraskande fram som värd för FIFA World Cup 2022. Redan från början misstänktes mutor ligga bakom och senare framkom bevis för att så var fallet. Utöver korruption, och de mycket speciella sportsliga förutsättningarna, fanns stora frågetecken gällande mänskliga rättigheter och arbetarrätt.

Nikáns kompetensnätverk

Min idé från början handlade om att genomföra en förstudie kring att sätta upp ett kompetensnätverk för hållbarhetschefer på Sveriges största företag. Detta för att stilla min egen nyfikenhet kring hur hållbarhetsarbetet egentligen bedrivs på olika företag.  Jag började med en litteraturstudie, därefter uppringning/kvalitativa intervjuer av hållbarhetscheferna, för att sedan avgöra och möjligen genomföra en nätverksträff. Förvånansvärt mångasvarade, men inget jätteintresse för idén kring ett kompetensnätverk.

Hannahs podd Vi & Jorden

Varför jag just valde att göra en podd var för att jag känner väldigt många människor runt mig båda vänner och familj som inte vet vad de globala målen eller agenda 2030 är. Efter att ha jobbat med de tre sektorerna i de globala målen under hösten, så kände jag att jag ville ge den kunskapen till någon annan. Jag tycker att alla ska i alla fall ha en grundläggande vetskap om agenda 2030 och vad det innebär. Ville göra skillnad på något sätt och podden var mitt sätt att göra det. Planen var enkel eller hur? Gör en podd. Men jag hade aldrig någonsin gjort något liknande, så jag var tvungen att göra mycket sökande på hur man faktiskt gör, spelar in och allt tekniskt som man måste vet. Mer tid gick till att bara vet hur man ska göra eller vad som funkar bäst en vad jag trodde, men när väl att det var klart kunde jag fokusera på innehållet.

Pers vlogg Samklang

Som projekt under min projektperiod valde jag att starta vloggen Samklang. Jag har skapat ett pilotavsnitt med temat Klimatuppstart där jag bjudit in gäster till paneldebatt, poesiuppläsning, matlagning, musikframträdande och samtal. Samklang har premiär den 14 maj 2021 på Youtube och Facebook. Under projektperioden har jag navigerat i en process från idéutveckling fram till konkretisering till tidsplan och milstolpar. Jag har undersökt möjligheter till finansiering och sökt pengar från stiftelser och bidragsgivare. Då pengar uteblev har jag stramat åt produktionen och styrt om så att jag kunde göra allt hemifrån. Det har resulterat i ett program där jag gjort en vinjett, intervjuer på Zoom, redigering och ljudeditering i dom programvaror jag redan hade.

Miriams hydroponiska odling

Jag valde att mitt projekt skulle handla om Hydroponisk odling. Hydroponisk odling är att odla i vatten - vattenodling och växter i hydrokultur är ofta friskare. Hydroponisk odling är en metod som blivit mer och mer populär och används mycket av kommersiella odlare främst av ätbara växter och djurfoder. Jag valde att arbeta med afrikanska gräsrot kvinnor eftersom dem är mest utsatta i det Afrikanska samhället. Detta på grund av att i de flesta afrikanska kulturer har kvinnorna inte rätt till en egen ekonomi eller inkomst.

Josefines kommunikation

Projektet innefattade både social och ekologisk hållbarhet. Jag planerade och skapade Fyrsgårdens innehåll under Uppsala klimatveckan. Klimatveckan innehöll både filmer, en rundvandring, aktiviteter i verksamheten och klimat tema på vårt café. När det gäller social hållbarhet handlade det om att skapa inlägg och filmer kring Världsdagen för Downs syndrom och belysa frågor kring olikhet genom Rocka sockorna.

Sandras hållbara scoutstugor

Scoutkåren som jag är aktiv i äger idag två stycken stugor. En stuga som ligger på berget och en vid kanten av berget. Veckoverksamheten bedrivs främst i och vid en annan stuga som hyrs. Alla tre stugor är dock kåren underhållsansvariga för och inom en snar framtid är stugorna i behov av större underhållsinsatser. Det kräver en hel del pengar och resurser. Projektet har verkat för hållbara scoutlokaler ur ekonomiskt, miljömässigt och människoresursperspektiv. Bland annat tillsatt arbetsgrupper, renoverat rum, sökt lokalbidrag och tagit reda på olika kostnader. Allt med både ekonomi, miljö och människa i fokus vid påbörjandet av långsiktiga planen för kårens framtida lokaler.