Socialt entreprenörskap

Är du trött på att alla pratar – dags att göra! Drömmer du om att starta ett språkcafé eller en odlingsgrupp i ditt närområde? Eller kanske en simskola för nyanlända? Eller är det du som tänker ordna fritidsaktiviteter för ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet? Då är kursen Socialt entreprenörskap något för dig.

Om utbildningen

Kursen Social entreprenörskap vänder sig till dig som vill göra världen bättre genom att driva icke vinstdrivande organisationer - tillsammans med andra, för andra.

I kursen får du lära dig hur du hittar pengar, når ut med ditt budskap, startar och driver olika typer av företag och föreningar samt hur du samarbetar med andra organisationer. Du kommer även att få utveckla dina styrkor, dina möjligheter att jobba med andra, skapa gemenskap, hantera konflikter och känna större tilltro din och andras förmågor.

I kursen får du också möta och bli inspirerad av sociala entreprenörer som har förverkligat sina idéer. Kursen varvar teori och praktik, grunden är att du lär dig genom att göra. Du kommer att få tid att förverkliga din idé utifrån allt du lärt dig.

Efter kursen kommer du att känna en större tilltro till din förmåga, veta hur du går till väga för att starta och driva en icke vinstdrivande organisation. För att söka kursen behöver du inte ha en färdig idé, bara en vilja att göra!

KURSUPPLÄGG

Utbildningen är en distansutbildning på heltid under en termin, med 3 fysiska träffar i Stockholm, samt 4 webinarier.

Utöver dessa gemensamma träffar består kursen av både enskilt arbete och uppgifter i grupp. Material och uppgifter finns i vår läroplattform som du får inloggningsuppgifter till vid kursstart.

Eftersom du pluggar mest på distans kan du planera mycket av din tid själv, men vi räknar med att du kan lägga ca 40 h i veckan på kursen.

ANSÖKAN & ANTAGNING

Den 15 mars öppnar vi ansökan inför höstterminen, ansökan stänger 15 maj. Ansökan görs i SchoolSoft genom att du först skapar ett konto. Till ansökan bifogar du ett personbevis för studier som du hämtar på Skatteverkets hemsida.
Samtal
När ansökan stänger 15 maj kommer du bli kallad till samtal om vi anser att du har de kunskaper som vi kräver för att gå kursen. Efter samtalet gör vi ett urval av de sökande och skickar ut antagningsbesked senast två veckor efter samtalet.
Reserv
Om du inte blir antagen kan du fortfarande vara kvar som reserv om någon tackar nej. Anser vi inte att du har de grunder som krävs för att gå kursen kommer du få besked om att du ej blivit antagen.
Bekräftelse
När du får ett antagningsbesked bekräftar du din plats genom att betala kursavgiften på 500 kr inom två veckor.
Urval och kriterier
1. För att söka kursen måste du ha fyllt 18 år och gått klart grundskolan med fullständigt slutbetyg.
2. Utbildningen är på gymnasienivå, vilket betyder att du behöver kunna tillräckligt med svenska för att kunna samtala och diskutera samt läsa kurslitteratur.

KOSTNADER & STUDIEMEDEL

Vi tar ut en avgift på 500 kr för bland annat studiematerial, försäkring m.m. Eventuella resor och boende betalar du själv. Det finns möjlighet att söka medel från Utbildningsfonden. Kursen är studiemedelsberättigad från CSN. Du ansöker själv om studiemedel via www.csn.se.

KRITERIER & INTYG

Efter avslutad kurs får du ett utbildningsbevis, som intygar att du fullfölj kursen. Alla som genomfört alla moment och deltagit på 80 % av de fysiska och digitala träffarna får ett utbildningsbevis.

TILLGÄNGLIGHET

Vi strävar alltid efter att möta de tillgänglighetsbehov som finns inom deltagargruppen. Har du frågor om tillgängligheten på just den kursomgång du ansökt till, kontakta kursansvarig.

Aktuella utbildningar

Ansökan öppnar den 15 mars.

Socialt entreprenörskap hösten 2024

Ansökan öppnar den 15 mars.

Projektledning hösten 2024