Normkritiskt ledarskap

Normkritiskt ledarskap är utbildningen för dig som vill bli mer inkluderande i ditt ledarskap och stärka dina kunskaper inom normkritik.

Därför ska du gå Normkritiskt ledarskap

Normkritik är en metod för förändring. Genom att förstå och stärka dina kunskaper kring metoden, kommer du göra skillnad för din organisation. Här får du träning i att upptäcka begränsande normer och du får kunskap om hur du som ledare kan påverka normerna i din grupp.

Som deltagare får du arbeta med ditt eget ledarskap utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Om utbildningen

Målgrupp

Normkritiskt ledarskap är till för dig som vill bli mer inkluderande i ditt ledarskap och stärka dina kunskaper inom normkritik. Normkritik är en metod för förändring. Kursen ger kunskap om metoden och även om alternativen empowerment och tolerans. Som deltagare fårdu arbeta med ditt eget ledarskap utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Du behöver ha fyllt minst 15 år för att gå Normkritiskt ledarskap. Du behöver inte vara scout för att gå utbildningen eller några särskilda förkunskaper.

Utbildningens syfte

Utbildningen Normkritiskt ledarskap syftar till att öka färdigheten i att leda normkritiskt, genom ökad kunskap om metoden och perspektivet normkritik samt genom reflektion fundera över det egna ledarskapet.

Utbildningen syftar också till att:

  • Ge ökad kunskap och förståelse för normkritik som metod för förändring
  • Ge verktyg för att göra mer inkluderande verksamhet
  • Ge träning i att upptäcka begränsande normer och strukturer
  • Ge kunskap om ledarens roll i att påverka normerna i en grupp
  • Ge ökad medvetenhet kring egna erfarenheter av att följa och bryta normer
  • Ge ökad insikt kring sitt eget ledarskap ur ett normkritiskt perspektiv

Upplägg och omfattning

Utbildningen är 14 aktiva kurstimmar och går oftast över en helg.

Innehåll & lärandemål

Utbildningen innehåller kursmomentkring som:
  • Tolerans, empowerment & normkritik; Olika metoder och perspektiv och skillnader däremellan.
  • Normkritiska grundprinciper, djupdykning i normkritik.
  • Normkritiskt ledarskap, det normkritiska ledarskapet i praktiken.
  • Jag och normkritik; Deltagaren reflekterar över sig själv och det egna ledarskapet ur ett normkritiskt perspektiv.

Lärandemål:
Som deltagare på Normkritiskt ledarskap får du:
 • ökad kunskap och förståelse för normkritik som metod för förändring
 • verktyg för att göra mer inkluderande verksamhet
 • träning i att upptäcka begränsande normer och strukturer
 • kunskap om ledarens roll i att påverka normerna i en grupp
 • ökad medvetenhet kring egna erfarenheter av att följa och bryta normer
 • ökad insikt kring sitt egna ledarskap ur ett normkritiskt perspektiv

Kontakt

Scouternas folkhögskola

Har du generella frågor om våra utbildningar så kan du kontakta Scouternas folkhögskolas administratör så hjälper vi dig vidare att få kontakt med rätt person.