Ledarskap för hållbarhet under 3 helger i vår

18 oktober, 2022

Ledarskap för hållbarhet under 3 helger i vår

I vår har du möjligheten att lära dig med om hållbarhet och ledarskap tillsammans med andra likasinnade på deltid under en termin. Vi träffas under 3 långhelger och går igenom de globala målen. Vi gör studiebesök och bjuder in gäster som föreläser om både sociala frågor och miljömässig hållbarhet. Mellan träffarna får du möjlighet att fördjupa dig mer genom vår digitala kurs och gör uppgifter individuellt och i grupp. Studierna är flexibla då ni själva väljer när och hur ni vill arbeta tillsammans.

Utbildningen handlar om hur du och jag kan leva mer hållbart samt vad vi kan göra tillsammans för att påskynda omställningen i samhälle. Vi får besök av representanter från näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället. Genom att ta del av vad andra gör och vilka verktyg och metoder som finns, så tror vi att du kommer hitta din väg mot ett mer hållbart liv – både privat och yrkesmässigt i framtiden.

Samarbete med Medveten konsumtion

Scouternas folkhögskola samarbetar med föreningen Medveten konsumtion på flera sätt. Bland annat är vi medlemmar och deltar i deras nationella kampanjer kring cirkulär ekonomi. Nu samarbetar vi även genom våra utbildningar. Alla deltagare som går utbildningen Ledarskap för hållbarhet under våren 2023 kommer att få ta del av kunskap, material och inspiration från organisationen Medveten konsumtion när vi går igenom hållbar konsumtion samt miljö-och klimatfrågor.

Från heltid till deltid

Ledarskap för hållbarhet har tidigare varit en heltidsutbildning under ett år på Scouternas folkhögskola. Vi träffades fem gånger under läsåret och hade kontakt med varandra digitalt via vår läroplattform och andra medier. Under tre månader gjorde deltagarna egna projekt och i slutet av utbildningen ett gemensamt projekt. Deltagarna som gick utbildningen var väldigt nöjda och deras projekt bidrog till en positiv utveckling i samhället. Tidigare föreläsare har kommit från bland annat WWF, Klimatklubben, LSU, Fairtrade, Peaceworks, Stockholm Stad och Sweco. Vi gjorde studiebesök på Baltic Sea Science Center, Tekniska Museet och ReTuna Återbruksgalleria.

Efter coronapandemin tror vi att fler vill träffas och prata om de här frågorna, även på fritiden eller kombination med andra studier och yrken. Det händer mycket i samhället inom området hållbarhet och vi följer utvecklingen noga – både den negativa och mer positiva. För att möta nya utmaningar och öppna upp för möjligheten att göra projekt efter utbildningen istället, kommer alltså nu ett nytt upplägg på Ledarskap för hållbarhet.

Läs mer på kursens hemsida och ansök senast den 15 december!

Vi ses i januari!