Vår strategi 2017-2025

Här hittar du Scouternas folkhögskolas strategi för åren 2017 till 2025. Dokumentets syfte är att långsiktigt peka ut riktningen och leda oss framåt. Strategin bryts ned till verksamhetsplaner för två år i taget och omsätts till verkligheten.

Vår strategi

Scouternas folkhögskolas syn på lärande och ledarskap bygger på Scoutmetoden. Folkhögskolans rötter och pedagogiska grund finns i folkbildningen.

Vår vision: Bildning för världsförbättrare

Strategiområden:
• Vi utbildar Sveriges bästa ledare
• Vi skapar ärliga möten och verklig förståelse
• Vi bildar för hållbar utveckling

Vi är en del av scoutrörelsen men vår verksamhet riktar sig till alla. Vår pedagogiska grund är folkbildningen och Scoutmetoden. Vi följer utvecklingen och påverkar den både genom dem vi utbildar och de val vi gör. Vi ger bildning för världsförbättrare

UTDRAG UR STRATEGIN
2017-2025.

Ladda ner vår strategi