Projektledning

Photo: Kim Rask/Scouterna
Lär dig att leda och utvärdera projekt i föreningsliv, studentliv, idéburna organisationer eller som social entreprenör!
Att arbeta och att leda arbete i projektform är en ofrånkomlig del av dagens arbetsmarknad och ideella engagemang. Som deltagare på den här kursen kommer du att lära dig att planera, genomföra och utvärdera ett projekt på ett strukturerat sätt. Vi blandar grundläggande kunskaper och aspekter av vad projekt och projektledning innebär, med fördjupningar inom områden som är avgörande för att ett projekt ska lyckas.

Kursupplägg

Undervisningen på kurserna kommer till stor del att vara case- och upplevelsebaserad. Teorier och modeller levandegörs även av gästföreläsare, studiebesök samt genom en genomförandeperiod där du får omsätta dina kunskaper i verkligheten genom ett projekt. Ditt projekt kan med fördel vara något som du redan innan har tänkt eller önskat kunna genomföra.
Att utveckla sitt ledarskap och att få leda både sig själv och andra är en central del av projektledning och så även i denna kurs. Folkhögskolan arbetar i nära kontakt med Scouterna där erfarenheten och kunskapen om ledarskapsutveckling och projektgenomförande är stor. Under kursen erbjuds du även en personlighets-/profilanalys och lär dig mer om dig själv samt om dina och andras beteenden, vilket är en god grund till personlig utveckling och ett gott ledarskap. Kursboken och kursinnehållet är anpassade efter IPMA/PMI-krav så kursen kan vara ett första steg mot en internationellt accepterad certifiering.
Tidigare kursdeltagare har uppskattat det varierade arbetssättet och att få tydlig koppling mellan teori och verklighet.
”Föredragshållarna är erfarna, personliga och delar generöst med sig av sina erfarenheter och lärdomar. Det jag lärt mig genom föreläsningar och lärobokstexter har jag även fått testa i verkligheten – jag har fått lära mig strukturer och metoder för att förverkliga mål och drömmar i projektform och samtidigt utveckla mina kunskaper och färdigheter som projektledare”.
(Deltagare från Lund, 2014).
”Att träffa gruppen och kursläraren har varit både lärorikt och roligt – vi har lärt oss av varandra, kursboken och flertalet praktiska övningar och exempel. Allra tydligaste lärdomarna fick jag av att genomföra ett projekt från idé till avslut”
(Deltagare från Stockholm, 2015)

Läs mer om våra kurser i projektledning:

Projektledning, sommarkurs

Projektledning, terminskurs

Kontakt

personalbild_annakarinhennig

Anna-Karin Hennig

Lärare i projektledning och kursutvecklare
E-post: anna-karin.hennig@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 61

Anna-Karin är lärare i projektledning och arbetar även som kursutvecklare på Scouternas folkhögskola.