Utbildningar för scouter & scoutledare

På Scouternas folkhögskola erbjuder vi utbildningar för scouter & scoutledare som vill bli bättre ledare. Det gör vi genom vårt utbildningssystem Ledarskapsön. Vägen till inspiration, verktyg och nätverk!
Aktuella kursomgångar
Ansökan och antagning
För dig som vill bli utbildare
För dig som är utbildare

Ledarskapsön

Ledarskapsön är Scouternas utbildningssystem där vi möts för att lära oss mer och utmana oss själva. Vi har alla olika bakgrund, kunskap och erfarenheter som behövs. Alla dessa bidrar till att stötta världens bästa ungdomsrörelse.

På Ledarskapsön skapar du själv din stig efter de intressen du har och de kompetenser du vill utveckla. Läs mer om platserna på Ledarskapsön och olika utbildningar genom att klicka dig vidare här nedan.

Bryggan

På Bryggan går alla scoutledare iland när de kommer till Ledarskapsön. Du börjar med webbkursen Trygga möten, den enda obligatoriska utbildningen för dig som scoutledare.

Därefter väljer du den stig du vill gå. Men vi rekommenderar att du som är ny som scoutledare stannar till en stund här på Bryggan och går Leda scouting, gärna under ditt första år som scoutledare.

Gå dessutom webbkursen Anpassat ledarskap för att stärka dina kunskaper om hur du skapar en trygg och bra verksamhet för barn ochunga med ADHD och autism. Här nedanför kan du klicka och läsa mer om utbildningarna.

Leda scouting

regional

Trygga möten

webb

Leda scouting distans

webb

Anpassat ledarskap

webb

Verksamhetshöjden

Här får du som scoutledare överblick över scoutkårens och avdelningens arbete, och hur vi kan bli mer inkluderande i vår verksamhet. På Verksamhetshöjden finns utbildningarna Leda avdelning, Leda kår, Anpassat ledarskap fördjupning och Normkritiskt ledarskap.

Här nedanför kan du klicka och läsa mer om utbildningarna.

Leda avdelning

regional

Leda kår

regional

Normkritiskt ledarskap

nationell

Anpassat ledarskap fördjupning

nationell

Reflektionssjön

Det här är platsen för reflektion och fokus på personlig utveckling och självledarskap. Så att du som ledare också kan bli bättre på att leda och utveckla andra. Vid reflektionssjön finns utbildningarna Ditt personliga ledarskap, Treklöver Gilwell och Samtalsledarutbildningen.

Här nedanför kan du klicka och läsa mer om utbildningarna.

Ditt personliga ledarskap

regional

Treklöver Gilwell

nationell

Samtalsledarutbildningen

nationell

Friluftsgläntan

För dig som vill ut i naturen eller fördjupa ditt ledarskap kopplat till friluftslivet. I Friluftsgläntan finns både grundläggande och avancerade utbildningar inom friluftsliv. Här finns Redo för naturen dagstur eller övernattning, Friluftsledarkurs vinterfjäll, Friluftsledarkurs sommarfjäll och Friluftsledarkurs kajak.

Här nedanför kan du klicka och läsa mer om utbildningarna.

Redo för naturen

regional

Friluftsledarkurser samlingssida

nationell

Friluftsledarkurs: Vinterfjäll & Sommarfjäll

nationell

Friluftsledarkurs: Kajak

nationell

Friluftledarkurs: Överlevnad

nationell

Äventyrarviken

En egen vik för äventyrarscouter (13-15 år). Du som besöker viken behöver inte gå via Bryggan. Här finns utbildningen Leda patrull. På Leda patrull får du träna på att leda dig själv och dina jämnåriga kompisar i en patrull.

En stor del av utbildningen sker utomhus och stort fokus är på Scoutmetoden.  Här nedanför kan du klicka och läsa mer om utbildningen.

Leda patrull

regional

Utbildarudden

Utbildarudden är platsen för utbildare som vill lära mer och utvecklas i möten tillsammans med andra. Ledarfyren på udden är ramverket för samlingsplatsen. Här finns Utbildning för utbildare för dig som är aktiv i ett kursteam och vill bli ackrediterad utbildare.

Klicka på länken för att läsa mer om utbildningen. Läs också mer om de årliga Utbildardagarna, den fysiska samlingsplatsen för alla utbildare och utbildningsintresserade inom Scouternas folkhögskola.

Utbildning för utbildare

nationell

Utbildardagarna

nationell mötesplats

Intresseskäret

Intresseskäret symboliserar att det finns mycket annan scoutledarutbildning utöver de som finns på Ledarskapsön. Det kan vara alltifrån sjömaning och täljkurs till ljusspår eller första hjälpen. Intressekurser kan arrangeras av scoutorganisationer, regioner, distrikt eller kårer och i vissa fall av externa aktörer.

Kontakta den regionala utbildningsgruppen i din region för att publicera er kurs på Scouternas folkhögskolas hemsida.

Regionala sidor

På dessa sidor hittar du aktuella kursomgångar i regionen, information och kontaktuppgifter till regionala utbildningsgruppen.

1. Södra regionen
2. Östra regionen
3. Västra regionen
4. Region Stockholm
5-6. Region Mitt/Norr

Kontakt

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper

linnea.hansson.henne@scouterna.se0856843257

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runt om i landet.

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runt om i landet.

Ideella arbetsgrupper

Regionala utbildningar planeras och genomförs av våra fem regionala utbildningsgrupper. Nationella utbildningar samordnas av utbildningsspecifika arbetsgrupper tillsammans med Samordnare för utbildningsgrupper.