Utbildningar för scouter & scoutledare

På Scouternas folkhögskola erbjuder vi utbildningar för scouter & scoutledare som vill bli bättre ledare. Det gör vi genom vårt utbildningssystem Ledarskapsön. Vägen till inspiration, verktyg och nätverk!
Aktuella kursomgångar i kurskatalogen
För dig som vill bli utbildare
För dig som är utbildare
Utbildardagarna 2024

Ledarskapsön

Ledarskapsön är Scouternas utbildningssystem där vi möts för att lära oss mer och utmana oss själva. Vi har alla olika bakgrund, kunskap och erfarenheter som behövs. Alla dessa bidrar till att stötta världens bästa ungdomsrörelse.

På Ledarskapsön skapar du själv din stig efter de intressen du har och de kompetenser du vill utveckla. Läs mer om platserna på Ledarskapsön och olika utbildningar genom att klicka dig vidare här nedan.

Bryggan

På Bryggan går alla scoutledare iland när de kommer till Ledarskapsön. Du börjar med webbkursen Trygga möten, den enda obligatoriska utbildningen för dig som scoutledare.

Därefter väljer du den stig du vill gå. Men vi rekommenderar att du som är ny scoutledare stannar till en stund här på Bryggan och går Leda scouting, gärna under ditt första år som scoutledare.

Gå dessutom webbkursen Anpassat ledarskap för att stärka dina kunskaper om hur du skapar en trygg och bra verksamhet för barn och unga med ADHD och autism. Här nedanför kan du klicka och läsa mer om utbildningarna.

Leda scouting

regional

Trygga möten

webb

Leda scouting distans

webb

Anpassat ledarskap

webb

Verksamhetshöjden

Här får du som scoutledare överblick över scoutkårens och avdelningens arbete, och hur vi kan bli mer inkluderande i vår verksamhet. På Verksamhetshöjden finns utbildningarna Leda avdelning, Leda kår, Anpassat ledarskap fördjupning och Normkritiskt ledarskap.

Här nedanför kan du klicka och läsa mer om utbildningarna.

Leda avdelning

regional

Leda kår

regional

Anpassat ledarskap fördjupning

nationell

Reflektionssjön

Det här är platsen för reflektion och fokus på personlig utveckling och självledarskap. Så att du som ledare också kan bli bättre på att leda och utveckla andra. Vid reflektionssjön finns utbildningarna Ditt personliga ledarskap, Treklöver Gilwell och Samtalsledarutbildningen.

Här nedanför kan du klicka och läsa mer om utbildningarna.

Ditt personliga ledarskap

regional

Treklöver Gilwell

nationell

Samtalsledarutbildningen

nationell

Friluftsgläntan

För dig som vill ut i naturen eller fördjupa ditt ledarskap kopplat till friluftslivet. I Friluftsgläntan finns både grundläggande och avancerade utbildningar inom friluftsliv. Här finns Redo för naturen dagstur eller övernattning, Friluftsledarkurs vinterfjäll, Friluftsledarkurs sommarfjäll och Friluftsledarkurs kajak.

Här nedanför kan du klicka och läsa mer om utbildningarna.

Redo för naturen

regional

Friluftsledarkurser samlingssida

nationell

Friluftsledarkurs: Vinterfjäll & Sommarfjäll

nationell

Friluftsledarkurs: Kajak

nationell

Friluftledarkurs: Överlevnad

nationell

Äventyrarviken

En egen vik för äventyrarscouter (13-15 år). Du som besöker viken behöver inte gå via Bryggan. Här finns utbildningen Leda patrull. På Leda patrull får du träna på att leda dig själv och dina jämnåriga kompisar i en patrull.

En stor del av utbildningen sker utomhus och stort fokus är på Scoutmetoden.  Här nedanför kan du klicka och läsa mer om utbildningen.

Leda patrull

regional

Utbildarudden

Utbildarudden är platsen för utbildare som vill lära mer och utvecklas i möten tillsammans med andra. Ledarfyren på udden är ramverket för samlingsplatsen. Här finns Utbildning för utbildare för dig som är aktiv i ett kursteam och vill bli ackrediterad utbildare.

Klicka på länken för att läsa mer om utbildningen. Läs också mer om de årliga Utbildardagarna, den fysiska samlingsplatsen för alla utbildare och utbildningsintresserade inom Scouternas folkhögskola.

Utbildning för utbildare

nationell

Utbildardagarna

nationell mötesplats

Intresseskäret

Intresseskäret symboliserar att det finns mycket annan scoutledarutbildning utöver de som finns på Ledarskapsön. Det kan vara alltifrån sjömaning och täljkurs till ljusspår eller första hjälpen. Intressekurser kan arrangeras av scoutorganisationer, regioner, distrikt eller kårer och i vissa fall av externa aktörer.

Kontakta den regionala utbildningsgruppen i din region för att publicera er kurs på Scouternas folkhögskolas hemsida.

PRAKTISK INFORMATION

INTYG & MÄRKE

För att bli godkänd på kursen krävs det att du närvarar till 100%. Då får du också ett kursintyg samt för de allra flesta utbildningar även ett märke. Dessutom kommer din genomförda utbildning synas i din medlemsprofil i Scoutnet.

För Friluftsledarutbildningar med särskilda examenskrav gäller utöver 100% närvaro även att du ska bli godkänd på de examenskrav som finns, för att få kursintyg.

ANSÖKAN & ANTAGNING

Ansökan
När du vill gå en av våra scoututbildningar, går du till kurskatalogen och letar fram den kurs du vill gå. I den aktuella kursen hittar du information om bland annat plats, datum och kostnad för kursen. Om ansökan är öppnad för kursen du vill gå, finns här en knapp med en länk. Länken tar dig till Scoutnet som är Scouternas medlemssystem, där du gör din ansökan.

Om du tillhör en scoutkår som inte är direktansluten till Scouterna eller tillhör en annan organisation, kan du enkelt skapa ett gästkonto i Scoutnet och därefter ansöka till kursen.

Vad händer sedan?
Det är respektive kursteam som ansvarar för antagningen. När ansökan har stängt kommer de höra av sig till dig om du fått en plats eller inte på kursen. Har du frågor om detta, hör av dig till kursteamet. Kontaktuppgifter till kursteamen finns i kurskatalogen under respektive kursomgång.

Urval & kriterier
Beroende på vilken utbildning du vill gå, finns det olika förkunskapskrav och/eller kriterier för deltagande på utbildningen. Dessa beskrivs på respektive utbildnings sida under Ledarskapsön.

Avanmälan
1. Om du avanmäler dig före sista anmälningsdag behöver inte erlägga någon avgift.
2. Om du blir sjuk och avanmäler dig efter utbildningens sista anmälningsdag får du tillbaka deltagaravgiften om: - du kan styrka detta med läkarintyg* eller - arrangerande utbildningsgrupp godkänner skälen*
3. Om du avbokar dig på grund av nära anhörigs sjukdom eller dödsfall, får du tillbaka deltagaravgiften om ansvarig utbildningsgrupp godkänner skälen.
4. Om du avbokar dig på grund av andra synnerliga skäl* eller avbryter en utbildning med flera kurstillfällen, kan du skriftligen ansöka till arrangerande utbildningsgrupp om att få delar av inbetalt belopp återbetalat.

Du som deltagare har möjlighet att samtala med ditt kursteam och hitta en lösning för ditt deltagande.

Om du inte kommer med/blir antagen
Den som ansökt till en utbildning men inte blivit antagen behöver inte betala någon avgift.

Om kursen blir inställd
Den som anmält sig till en utbildning som inte blir av behöver inte betala någon avgift.

Om du uteblir
Om du uteblir från en utbildning som du är antagen till kommer du fortfarande vara betalningsskyldig.

DELTAGARAVGIFT & FAKTURERING

Deltagaravgiften på scoututbildningarna varierar och beror på vilken kurs det är, kursens längd och dess kostnader för material, kost och logi. Avgiften kommuniceras i samband med ansökan.

Många kårer betalar för utbildning för sina medlemmar, hör gärna efter med personen som är utbildningsansvarig i just din kår vad som gäller för dig.
När du ansöker till en kurs kan du välja om du själv ska ta emot fakturan, eller om din kår ska stå som mottagare. Du behöver alltid få ett godkännande av din kår innan du anger dem som fakturamottagare.

TILLGÄNGLIGHET

Våra scoututbildningar hålls av ideella utbildare, ofta i en scoutstuga och/eller ute i naturen. Kursteamen strävar alltid efter att möta de tillgänglighetsbehov som finns inom deltagargruppen. Har du frågor om tillgängligheten på just den kursomgång du ansökt till, kontakta kursansvarig. Kontaktuppgifter finns i kursomgångens annons i kurskatalogen.

SCOUTERNAS UTBILDNINGSFOND

Om du funderar på att gå en utbildning men tvekar för att den kostar för mycket så kan du söka bidrag från Scouternas utbildningsfond. Läs mer om villkor och hur du ansöker via knappen här nedanför.

Regionala sidor

På dessa sidor hittar du aktuella kursomgångar i regionen, information och kontaktuppgifter till regionala utbildningsgruppen.

1. Södra regionen
2. Östra regionen
3. Västra regionen
4. Region Stockholm
5-6. Region Mitt/Norr

KONTAKT

Maja Antoniou

Samordnare för Scoutledarutbildningar

maja.antoniou@scouterna.se0720719518

Maja är samordnare för utbildningsgrupper inom scoututbildningar.

Maja är samordnare för utbildningsgrupper inom scoututbildningar.

KONTAKTA EN UTBILDNINGSGRUPP

Regionala utbildningar planeras och genomförs av våra fem regionala utbildningsgrupper. Kontakta din regionala grupp för frågor om kursomgångar i din region. 

Nationella utbildningar samordnas av utbildningsspecifika arbetsgrupper tillsammans med Samordnare för utbildningsgrupper.

Du hittar kontaktuppgifter via knappen nedan.