Om oss

Vi ger människor makt, mod och verktyg så att de kan utveckla både sig själva och vårt samhälle. Skolans profil bygger på ledarskap och att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare. Vi utbildar för en bättre värld!

En del av Scouterna

Scouternas folkhögskola tillhör scoutrörelsen och är scoutrörelsens centrum för ledarskap och pedagogik. Vår idé är att ge människor verktyg för att växa, både som individer och ledare. Alla är välkomna!

Scouternas folkhögskola erbjuder ledarskapsutbildningar till scoutledare inom ramen för utbildningssystemet Ledarskapsön. På Ledarskapsöns utbildningar ges scoutledaren fördjupadekunskaper kring ledarskap och personlig utveckling, så att den lokala scoutverksamheten kan stärkas. Läs mer om Ledarskapsöns utbildningar här >>

En del av folkbildningen

Den statsfinansierade folkbildningen består av folkhögskolor och studieförbund. Statens anslag till folkbildningen, som förvaltas av Folkbildningsrådet, fördelas mellan folkhögskolor och studieförbund.
Statens syfte med bidrag till folkbildningen är att:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

Vår historia

Scouternas folkhögskola har en rik och spännande historia. Här kan du läsa mer om den.

Kommunicera Scouternas folkhögskola

Vill du berätta om Scouternas folkhögskola? I vår kommunikationsplattform och grafiska profil hittar du stöd och inspiration. På samma sida hittar du också våra nedladdningsbara loggor, samt mallar för programmen Word och Powerpoint.