Allmän Kurs

Tillsammans tar vi dig dit du vill!

Allmän kurs ger behörighet för att studera vidare på universitet, yrkeshögskola eller annan eftergymnasial utbildning. Här läser du i din egen takt, efter dina egna förutsättningar, oavsett hur det har funkat för dig att gå i skola tidigare.

Om utbildningen

Allmän kurs är en utbildning för dig som behöver komplettera gymnasiet. Här studerar du efter dina egna förutsättningar. Vi ger dig makt, mod och verktyg så att du kan utveckla både dig själv och samhället.

Vi som jobbar här är duktiga på att överbrygga klyftor och skapa trygga möten. Vi utbildar genom kunskap, insikter och verklig förståelse. Våra metoder bygger på inkludering, dialog, teori som omsätts i praktik, och tydliga värderingar.

Du som inte hittade din plats i den traditionella gymnasieskolan men vill vidare i livet är välkommen att söka till Allmän kurs. Utbildningen ger möjlighet till behörighet för högskolestudier. Allmän kurs kan läsas antingen i klassrum eller på distans.

Detta är en studieform som passar alla - och kan formas efter just dina behov. Man behöver inte längre passa in i en speciell mall, utan man skapar sin egen modell, som passar ens egna förutsättningar.

FILIPPA
Deltagare, Allmän kurs

Ledarskap och hållbarhet som profil

Ledarskap


Vi arbetar med ledarskap på många olika sätt. Bland annat får du kunskap och erfarenhet av självledarskap, vilket gör att du kan ta makt över ditt eget liv. Du får även möjlighet att öva på att leda en grupp, samt att ledas av andra. Du får makt, mod, och verktyg att påverka din vardag, din framtid, och samhället i stort.

Hållbarhet


Vi arbetar med hållbarhet som röd tråd. Du har därför ämnesövergripande temaarbeten parallellt med de vanliga ämneskurserna. Våra teman genomsyras av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Genom dem får du kunskaper och verktyg för att ta ansvar och påverka, i både lokalt och globalt samhällsengagemang. Vi bidrar till en mer hållbar värld!

Praktisk information

Här kan du läsa mer om vad Allmän kurs på Scouternas folkhögskola innebär.

Ansökan

Ansökan görs i vårt administrativa system SchoolSoft genom att du först skapar ett konto. Till denna ansökan bifogar du ett personbevis för studier (som du laddar ner från Skatteverkets hemsida), tidigare eventuella gymnasiebetyg eller grundskolebetyg om du saknar ett gymnasiebetyg. Bifoga också ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill studera Allmän kurs på Scouternas folkhögskola och vad dina mål med dina studier är.

Mentorssamtal och uppföljning

Du som läser på Allmän kurs får personlig handledning och regelbundna mentorssamtal till stöd för att genomföra dina studier. Du får även hjälp av dina lärare att planera din studietid på skolan. Du har också möjlighet att få studie- och yrkesvägledande samtal. Det genomförs regelbundna utvärderingar av innehåll och kursupplägg. I slutet av varje termin genomförs en större utvärdering där både utbildningen och skolan utvärderas.

Omdöme

Förutom att du får behörighet i de ämneskurser du klarat, får du på en folkhögskola ett sammanfattande studieomdöme som visar på din förmåga att bedriva studier. Studieomdömet får du när omfattningskravet i folkhögskolans grundläggande behörighet är uppfyllt och det använder du när du söker till yrkeshögskola/högskola/universitet. Omdömet sätts i en sjugradig skala och ger dig möjlighet att söka till högre studier via folkhögskolekvoten. Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga där vi bedömer:
  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
  • Social förmåga.
Omdömet sätts av kursens lärare. Lärarna gör en gemensam bedömning av din studieförmåga utifrån de riktlinjer som fastställts av Folkbildningsrådet.

Sveriges referensram för kvalifikationer - SeQF

Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer, (European Qualifications Framework, EQF) med åtta nivåer. Utbildningar inom det offentliga utbildningssystemet, där folkhögskolornas allmänna kurs ingår, är nivåplacerade i SeQF av regeringen.

Allmän kurs på Scouternas folkhögskola har SeQF nivå 4. SeQF-placeringen grundar sig både på kursens innehåll och dess läranderesultat. Det är alltså viktigt vad du som deltagare vet, förstår, och kan göra efter dina studier. Syftet är att synliggöra allt resultat av lärande så att kvalifikationer från studier och arbetsliv lättare kan jämföras, både nationellt och internationellt.

SeQF tydliggör de förmågor och kompetenser du som deltagare kan förvänta dig att få under kursens gång.

Klassrum

Gymnasiekompletterande utbildning i moderna lokaler i Örnsberg i Stockholm. På skolan arbetar lärare som är duktiga på att överbrygga klyftor och skapa trygga möten. Vi utbildar genom kunskap, insikter och verklig förståelse. Våra metoder bygger på inkludering, dialog, teori som omsätts i praktik, och tydliga värderingar.

Distans

Gymnasiekompletterande utbildning på distans. Allmän kurs distans är en modern, flexibel utbildning som anpassar sig till deltagarnas praktiska situation. Vi har inga schemalagda lektioner och inga lektionssalar. Vi studerar när och var som helst. På nätet träffas vi för att diskutera, byta erfarenheter och lära känna varandra.

För deltagare

På den här sidan hittar du all information om hur det är att vara deltagare på Scouternas folkhögskola. Både för dig som redan studerar hos oss och för dig som är intresserad av våra kurser och utbildningar.

Kontakt

Helena Dohns

Biträdande rektor

helena.dohns@scouterna.se0720705879

Helena arbetar som biträdande rektor på Scouternas folkhögskola och ansvarar för Allmän kurs.

Helena arbetar som biträdande rektor på Scouternas folkhögskola och ansvarar för Allmän kurs.

Mattias Hallgren

Lärare på Allmän kurs samt Studie- och yrkesvägledare

mattias.hallgren@scouterna.se0855506519

Mattias är lärare i naturkunskap på Allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Mattias studie- och yrkesvägledare för deltagare som läser Allmän kurs och Profilkurs.

Mattias är lärare i naturkunskap på Allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Mattias studie- och yrkesvägledare för deltagare som läser Allmän kurs och Profilkurs.

Christian Cordeus

Lärare på Allmän kurs

christian.cordeus@scouterna.se0856843211

Christian är lärare i engelska på Allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Christian är lärare i engelska på Allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Ida Lugongo

Lärare på Allmän kurs

ida.lugongo@scouterna.se

Ida är lärare i samhällskunskap, historia och religion på Allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Ida är lärare i samhällskunskap, historia och religion på Allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Liza Bard

Lärare på Allmän kurs

liza.bard@scouterna.se0720711007

Liza är lärare i svenska på Allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Liza är lärare i svenska på Allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Thérèse Syk

Kursansvarig Projektledning samt Lärare på Allmän kurs

therese.syk@scouterna.se0720701571

Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Dessutom är Thérèse samordnare för Allmän kurs distans, och lärare i svenska samt ledarskap och organisation.

Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Dessutom är Thérèse samordnare för Allmän kurs distans, och lärare i svenska samt ledarskap och organisation.