Allmän Kurs

Tillsammans tar vi dig dit du vill!

Allmän kurs ger behörighet för att studera vidare på universitet, yrkeshögskola eller annan eftergymnasial utbildning. Studierna är på heltid men vi utgår från dina egna förutsättningar och tidigare studier. Vi hjälper dig att utveckla din studieförmåga, oavsett hur det har funkat för dig att gå i skola tidigare.

Om utbildningen

Allmän kurs är en utbildning för dig som behöver komplettera gymnasiet. Här studerar du efter dina egna förutsättningar. Vi ger dig makt, mod och verktyg så att du kan utveckla både dig själv och samhället.

Vi som jobbar här är duktiga på att överbrygga klyftor och skapa trygga möten. Vi utbildar genom kunskap, insikter och verklig förståelse. Våra metoder bygger på inkludering, dialog, teori som omsätts i praktik, och tydliga värderingar.

Du som inte hittade din plats i den traditionella gymnasieskolan men vill vidare i livet är välkommen att söka till Allmän kurs. Utbildningen ger möjlighet till behörighet för vidare studier på yrkeshögskola eller högskola. Allmän kurs kan läsas antingen i klassrum eller på distans.

Detta är en studieform som passar alla - och kan formas efter just dina behov. Man behöver inte längre passa in i en speciell mall, utan man skapar sin egen modell, som passar ens egna förutsättningar.

FILIPPA
Deltagare, Allmän kurs

Ledarskap och hållbarhet som profil

Ledarskap


Vi arbetar med ledarskap på många olika sätt. Bland annat får du kunskap och erfarenhet av självledarskap, vilket gör att du kan ta makt över ditt eget liv. Du får även möjlighet att öva på att leda en grupp, samt att ledas av andra. Du får makt, mod, och verktyg att påverka din vardag, din framtid, och samhället i stort.

Hållbarhet


Vi arbetar med hållbarhet som röd tråd. Du har därför ämnesövergripande temaarbeten parallellt med de vanliga ämneskurserna. Våra teman genomsyras av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Genom dem får du kunskaper och verktyg för att ta ansvar och påverka, i både lokalt och globalt samhällsengagemang. Vi bidrar till en mer hållbar värld!

Praktisk information

Här kan du läsa mer om vad Allmän kurs på Scouternas folkhögskola innebär.

Ansökan

Ansökan görs i vårt administrativa system SchoolSoft genom att du först skapar ett konto. Till denna ansökan bifogar du ett personbevis för studier (som du laddar ner från Skatteverkets hemsida), tidigare eventuella gymnasiebetyg eller grundskolebetyg om du saknar ett gymnasiebetyg. Bifoga också ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill studera Allmän kurs på Scouternas folkhögskola och vad dina mål med dina studier är.

Vi har löpande antagning vilket innebär att det är först till kvarn som gäller. När kurserna är fulla stänger vi ansökan.

Länk till ansökan hittar du under respektive kurs, Allmän kurs klassrum eller Allmän kurs distans.

Antagning

Vi har två antagningsperioder till Allmän kurs. Den primära antagningen sker inför höstterminens start, där ansökning och antagning görs under vår och sommar fram till att kursen startar eller är fullbelagd. Det andra antagningstillfället är vid vårterminens början, om plats finns. Ansökan och antagning sker då under hösten.

Antagning
När din ansökan kommit in till oss gör vi en första genomgång. Därefter får du besked om att din ansökan är bekräftad alternativt att din ansökan inte är fullständig och att något eventuellt saknas i din ansökan. När ansökan är bekräftad kallas du till samtal på plats eller digitalt. Som regel får du besked om antagning senast två veckor efter samtalet.

Bekräftelse
När du får ett antagningsbesked bekräftar du din plats genom att betala 500 kr, vilket är en del av avgiften första terminen.

Urval och kriterier
Till Allmän kurs kan du söka om du fyllt 18 år. Du prioriteras om du har flera ämnen att läsa in. Är söktrycket inte så stort tar vi i undantagsfall in även de som bara har ett fåtal ämnen kvar att läsa för att uppnå behörighet till högskolan.

Då Allmän kurs distans som regel har betydligt fler sökande än lediga platser görs ett urval inför antagning. Urvalet görs utifrån kriterier som uppskattas och jämförs mellan alla sökande. De viktigaste kriterierna är:
  • Antal gymnasieämnen och studietid som saknas för behörighet till högskola. Antalet ämneskurser bör räcka för att fylla ett heltidsschema under ett läsår.
  • Konkret och tydligt behov av behörighet till vidare studier på högskola eller yrkeshögskola.
  • Konkret och tydligt behov av flexibla distansstudier snarare än traditionella folkhögskolestudier på internat, till exempel utlandsboende, hemmavarande småbarn, osäkert deltidsarbete eller liknande.
Reserv
Om du uppfyller kraven men ändå inte blir antagen står du kvar som reserv. Det betyder att du kan bli antagen om någon avbryter sina studier under de första veckorna. Du får besked om du står som reserv efter behandlingstillfället.

Din ansökan är inte automatiskt med i framtida antagningar, du måste skicka in en ny ansökan för varje ny termin och då görs en ny antagningsprocess.

Om du får avslag
Om du får avslag får du besked om det när vi har behandlat din ansökan. Detta kan bero på:
  • Dina saknade kärnämnen räcker inte för att fylla den studietid du behöver för att få behörighet till högre studier.
  • Du bedöms inte ha tillräckligt konkreta och tydliga behov av behörighet till högre studier, i jämförelse med andra sökande, för att kunna konkurrera om plats på kursen under läsåret.
För Allmän kurs distans även:
Du bedöms inte ha tillräckligt konkreta och tydliga behov av flexibla distansstudier, i jämförelse med andra sökande, för att kunna konkurrera om plats på kursen under läsåret. Då finns det fortfarande möjlighet för dig som bor i Stockholmsområdet att antas till Allmän kurs i klassrum i Örnsberg.

Mentorssamtal och uppföljning

Du som läser på Allmän kurs får personlig handledning och regelbundna mentorssamtal till stöd för att genomföra dina studier. Du får även hjälp av dina lärare att planera din studietid på skolan. Du har också möjlighet att få studie- och yrkesvägledande samtal. Det genomförs regelbundna utvärderingar av innehåll och kursupplägg. I slutet av varje termin genomförs en större utvärdering där både utbildningen och skolan utvärderas.

Intyg, studieomdöme och behörighet

Vid fullgjord allmän kurs får du ett intyg där dina godkända ämnen (behörigheter) och ditt studieomdöme framgår. Intyget visar även att du är klar med dina studier på gymnasienivå. Intyget använder du när du söker vidare till andra utbildningar.

Du får även ett intyg där kursens innehåll framgår samt ett SeQF-intyg (se nedan).

Behörigheter
Vid fullgjord kurs får du behörighet i de ämnen som ingår i den grundläggande behörigheten till yrkeshögskola eller högskola. I din studieplan på Schoolsoft kan följa dina studier och se behörigheterna och studieomdömet. 

Under fliken "Kursutbud" på Allmän kurs klassrum respektive Allmän kurs distans sida kan du se vilka behörigheter du kan få när du läser hos oss. 

Studieomdöme
Förutom att du får behörigheter vid fullgjord kurs får du även ett studieomdöme. Studieomdömet sätts i en sjugradig skala och ger dig möjlighet att söka till högre studier via folkhögskolekvoten. Studieomdömet får du utfärdat när omfattningskravet i folkhögskolans grundläggande behörighet är uppfyllt. Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga där vi bedömer:
  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
  • Social förmåga.

Här kan du läsa mer om studieomdömet: Folkhögskolans studieomdöme (folkhogskola.nu)

Sveriges referensram för kvalifikationer - SeQF

Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer, (European Qualifications Framework, EQF) med åtta nivåer. Utbildningar inom det offentliga utbildningssystemet, där folkhögskolornas allmänna kurs ingår, är nivåplacerade i SeQF av regeringen.

Allmän kurs på Scouternas folkhögskola har SeQF nivå 4. SeQF-placeringen grundar sig både på kursens innehåll och dess läranderesultat. Det är alltså viktigt vad du som deltagare vet, förstår, och kan göra efter dina studier. Syftet är att synliggöra allt resultat av lärande så att kvalifikationer från studier och arbetsliv lättare kan jämföras, både nationellt och internationellt.

SeQF tydliggör de förmågor och kompetenser du som deltagare kan förvänta dig att få under kursens gång.

Klassrum

Gymnasiekompletterande utbildning i moderna lokaler i Örnsberg i Stockholm. Du läser i klassrum tillsammans med din klass och ni följer ett gemensamt schema. På skolan arbetar lärare som är duktiga på att överbrygga klyftor och skapa trygga möten. Vi utbildar genom kunskap, insikter och verklig förståelse. Våra metoder bygger på inkludering, dialog, teori som omsätts i praktik, och tydliga värderingar.

Distans

Gymnasiekompletterande utbildning på distans. Allmän kurs distans är en modern, flexibel utbildning som i hög grad anpassar sig till deltagarnas praktiska situation. Vi har inga fysiska träffar men däremot träffas vi digitalt via vår lärplattform. Där följer du lärarnas undervisning och träffar övriga deltagare för gemensamma diskussioner, byta erfarenheter och lära känna varandra.

För deltagare

På den här sidan hittar du all information om hur det är att vara deltagare på Scouternas folkhögskola. Både för dig som redan studerar hos oss och för dig som är intresserad av våra kurser och utbildningar.

Kontakt

Jenny Ahlin

Biträdande rektor

jenny.ahlin@scouterna.se0855506568

Jenny är biträdande rektor och ansvarar för allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Jenny är biträdande rektor och ansvarar för allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Mattias Hallgren

Lärare på allmän kurs och Studie- och yrkesvägledare

mattias.hallgren@scouterna.se0855506519

Mattias är lärare i Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Mattias studie- och yrkesvägledare för deltagare som läser allmän kurs och särskild kurs (profilkurs).

Mattias är lärare i Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Mattias studie- och yrkesvägledare för deltagare som läser allmän kurs och särskild kurs (profilkurs).

Christian Cordeus

Lärare på allmän kurs

christian.cordeus@scouterna.se0856843211

Christian är lärare i Engelska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Christian är lärare i Engelska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Thérèse Syk

Kursansvarig Projektledning och Lärare på Allmän kurs distans

therese.syk@scouterna.se0855506523

Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Thérèse är lärare i Svenska för Allmän kurs distans.

Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Thérèse är lärare i Svenska för Allmän kurs distans.

Hannah Fahlborg

Lärare på allmän kurs

hannah.fahlborg@scouterna.se0856843289

Hannah är lärare i Matematik på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Hannah är lärare i Matematik på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Erika Ek

Lärare på allmän kurs

erika.ek@scouterna.se0855506517

Erika är lärare i Svenska och Samhällskunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Erika är lärare i Svenska och Samhällskunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.