Allmän Kurs

Tillsammans tar vi dig dit du vill!

Allmän kurs ger behörighet för att studera vidare på universitet, yrkeshögskola eller annan eftergymnasial utbildning. Studierna sker på helfart men du har stor möjlighet att utforma studierna efter dina egna förutsättningar. Vi hjälper dig att anpassa din studier individuellt, oavsett hur det har funkat för dig att gå i skola tidigare.

Om utbildningen

Allmän kurs är en utbildning för dig som behöver komplettera gymnasiet. Här studerar du efter dina egna förutsättningar. Vi ger dig makt, mod och verktyg så att du kan utveckla både dig själv och samhället.

Vi som jobbar här är duktiga på att överbrygga klyftor och skapa trygga möten. Vi utbildar genom kunskap, insikter och verklig förståelse. Våra metoder bygger på inkludering, dialog, teori som omsätts i praktik, och tydliga värderingar.

Du som inte hittade din plats i den traditionella gymnasieskolan men vill vidare i livet är välkommen att söka till Allmän kurs. Utbildningen ger möjlighet till behörighet för högskolestudier. Allmän kurs kan läsas antingen i klassrum eller på distans.

Detta är en studieform som passar alla - och kan formas efter just dina behov. Man behöver inte längre passa in i en speciell mall, utan man skapar sin egen modell, som passar ens egna förutsättningar.

FILIPPA
Deltagare, Allmän kurs

Ledarskap och hållbarhet som profil

Ledarskap


Vi arbetar med ledarskap på många olika sätt. Bland annat får du kunskap och erfarenhet av självledarskap, vilket gör att du kan ta makt över ditt eget liv. Du får även möjlighet att öva på att leda en grupp, samt att ledas av andra. Du får makt, mod, och verktyg att påverka din vardag, din framtid, och samhället i stort.

Hållbarhet


Vi arbetar med hållbarhet som röd tråd. Du har därför ämnesövergripande temaarbeten parallellt med de vanliga ämneskurserna. Våra teman genomsyras av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Genom dem får du kunskaper och verktyg för att ta ansvar och påverka, i både lokalt och globalt samhällsengagemang. Vi bidrar till en mer hållbar värld!

Praktisk information

Här kan du läsa mer om vad Allmän kurs på Scouternas folkhögskola innebär.

Ansökan

Ansökan görs i vårt administrativa system SchoolSoft genom att du först skapar ett konto. Till denna ansökan bifogar du ett personbevis för studier (som du laddar ner från Skatteverkets hemsida), tidigare eventuella gymnasiebetyg eller grundskolebetyg om du saknar ett gymnasiebetyg. Bifoga också ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill studera Allmän kurs på Scouternas folkhögskola och vad dina mål med dina studier är.

Länk till ansökan hittar du under respektive kurs nedan, Allmän kurs klassrum eller Allmän kurs distans.

Mentorssamtal och uppföljning

Du som läser på Allmän kurs får personlig handledning och regelbundna mentorssamtal till stöd för att genomföra dina studier. Du får även hjälp av dina lärare att planera din studietid på skolan. Du har också möjlighet att få studie- och yrkesvägledande samtal. Det genomförs regelbundna utvärderingar av innehåll och kursupplägg. I slutet av varje termin genomförs en större utvärdering där både utbildningen och skolan utvärderas.

Omdöme

Förutom att du får behörighet i de ämneskurser du klarat, får du vid fullgjord kurs på en folkhögskola ett sammanfattande studieomdöme. Studieomdömet sätts i en sjugradig skala och ger dig möjlighet att söka till högre studier via folkhögskolekvoten. Studieomdömet får du utfärdat när omfattningskravet i folkhögskolans grundläggande behörighet är uppfyllt och det använder du när du söker till yrkeshögskola/högskola/universitet. Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga där vi bedömer:

  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
  • Social förmåga.

Omdömet sätts av kursens lärare. Lärarna gör en gemensam bedömning, vid så kallade omdömeskonferenser, utifrån de villkorsanvisningar som fastställts av Folkbildningsrådet. Vid dessa konferenser diskuteras även åtgärdsplaner för enskilda studerande. Du får information från din lärare om det finns oro för att du inte ska nå godkänd nivå. Behörighet i enskilda ämnen beslutas av din ämneslärare utifrån de krav på närvaro och studieresultat som finns beskrivet i respektive kursplan. I din studieplan på Schoolsoft kan följa dina studier och se behörigheterna och studieomdömet. 

Under fliken "Kursutbud" på Allmän kurs respektive Allmän kurs distans sida kan du se vilka behörigheter du kan få när du läser hos oss. Om du under studietiden visar tecken på att du inte kommer att klara av dina studier under planerad tid kommer du i god tid få information om detta, samt i utvecklingssamtal göra en plan för hur du ska uppnå dina studiemål eller revidera din plan.

Sveriges referensram för kvalifikationer - SeQF

Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer, (European Qualifications Framework, EQF) med åtta nivåer. Utbildningar inom det offentliga utbildningssystemet, där folkhögskolornas allmänna kurs ingår, är nivåplacerade i SeQF av regeringen.

Allmän kurs på Scouternas folkhögskola har SeQF nivå 4. SeQF-placeringen grundar sig både på kursens innehåll och dess läranderesultat. Det är alltså viktigt vad du som deltagare vet, förstår, och kan göra efter dina studier. Syftet är att synliggöra allt resultat av lärande så att kvalifikationer från studier och arbetsliv lättare kan jämföras, både nationellt och internationellt.

SeQF tydliggör de förmågor och kompetenser du som deltagare kan förvänta dig att få under kursens gång.

Klassrum

Gymnasiekompletterande utbildning i moderna lokaler i Örnsberg i Stockholm. Du läser i klassrum tillsammans med din klass och ni följer ett gemensamt schema. På skolan arbetar lärare som är duktiga på att överbrygga klyftor och skapa trygga möten. Vi utbildar genom kunskap, insikter och verklig förståelse. Våra metoder bygger på inkludering, dialog, teori som omsätts i praktik, och tydliga värderingar.

Distans

Gymnasiekompletterande utbildning på distans. Allmän kurs distans är en modern, flexibel utbildning som i hög grad anpassar sig till deltagarnas praktiska situation. Vi har inga fysiska träffar men däremot träffas vi digitalt via vår lärplattform. Där följer du lärarnas undervisning och träffar övriga deltagare för gemensamma diskussioner, byta erfarenheter och lära känna varandra.

För deltagare

På den här sidan hittar du all information om hur det är att vara deltagare på Scouternas folkhögskola. Både för dig som redan studerar hos oss och för dig som är intresserad av våra kurser och utbildningar.

Kontakt

Helena Dohns

Ansvarig antagning

helena.dohns@scouterna.se0855506558

Helena ansvarar för antagningen på allmän kurs.

Helena ansvarar för antagningen på allmän kurs.

Mattias Hallgren

Lärare på allmän kurs och Studie- och yrkesvägledare

mattias.hallgren@scouterna.se0855506519

Mattias är lärare i Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Mattias studie- och yrkesvägledare för deltagare som läser allmän kurs och särskild kurs (profilkurs).

Mattias är lärare i Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Mattias studie- och yrkesvägledare för deltagare som läser allmän kurs och särskild kurs (profilkurs).

Christian Cordeus

Lärare på allmän kurs

christian.cordeus@scouterna.se0856843211

Christian är lärare i Engelska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Christian är lärare i Engelska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Ida Lugongo

Lärare på allmän kurs

ida.lugongo@scouterna.se0855506529

Ida är lärare i Samhällskunskap, Historia och Religion på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Ida är lärare i Samhällskunskap, Historia och Religion på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Liza Bard

Lärare på allmän kurs

liza.bard@scouterna.se0855506528

Liza är lärare i Svenska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Liza är lärare i Svenska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Thérèse Syk

Kursansvarig Projektledning och Lärare på allmän kurs

therese.syk@scouterna.se0855506523

Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Thérèse är också samordnare för Allmän kurs distans och lärare i Ledarskap och organisation.

Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Thérèse är också samordnare för Allmän kurs distans och lärare i Ledarskap och organisation.

Hannah Fahlborg

Lärare på allmän kurs

hannah.fahlborg@scouterna.se0856843289

Hannah är lärare i Matematik på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Hannah är lärare i Matematik på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Erika Ek

Lärare på allmän kurs

erika.ek@scouterna.se0855506517

Erika är lärare i Svenska och Samhällskunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Erika är lärare i Svenska och Samhällskunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.