Allmän Kurs

Tillsammans tar vi dig dit du vill!

Allmän kurs ger behörighet för att studera vidare på universitet, yrkeshögskola eller annan eftergymnasial utbildning. Studierna är på heltid men vi utgår från dina egna förutsättningar och tidigare studier. Vi hjälper dig att utveckla din studieförmåga, oavsett hur det har fungerat för dig att gå i skola tidigare.

Om utbildningen

Allmän kurs är en utbildning för dig som behöver komplettera gymnasiet. Här studerar du efter dina egna förutsättningar. Vi ger dig makt, mod och verktyg så att du kan utveckla både dig själv och samhället.

Vi som jobbar här är duktiga på att överbrygga klyftor och skapa trygga möten. Vi utbildar genom kunskap, insikter och verklig förståelse. Våra metoder bygger på inkludering, dialog, teori som omsätts i praktik, och tydliga värderingar.

Du som inte hittade din plats i den traditionella gymnasieskolan men vill vidare i livet är välkommen att söka till Allmän kurs. Utbildningen ger möjlighet till behörighet för vidare studier på yrkeshögskola eller högskola. Allmän kurs kan läsas antingen i klassrum eller på distans.

Klassrum

Gymnasiekompletterande utbildning i moderna lokaler i Örnsberg i Stockholm. Du läser i klassrum tillsammans med din klass och ni följer ett gemensamt schema. Vi utbildar genom kunskap, insikter och verklig förståelse. Våra metoder bygger på inkludering, dialog, teori som omsätts i praktik, och tydliga värderingar.

Distans

Gymnasiekompletterande utbildning på distans. Allmän kurs distans är en modern och flexibel utbildning. Vi har inga fysiska träffar men däremot träffas vi digitalt via vår lärplattform. Där följer du lärarnas undervisning och träffar övriga deltagare för gemensamma diskussioner, utbyta erfarenheter och lära känna varandra.

Detta är en studieform som passar alla - och kan formas efter just dina behov. Man behöver inte längre passa in i en speciell mall, utan man skapar sin egen modell, som passar ens egna förutsättningar.

FILIPPA
Deltagare, Allmän kurs

Ledarskap och hållbarhet som profil

Ledarskap


Vi arbetar med ledarskap på många olika sätt. Bland annat får du kunskap och erfarenhet av självledarskap, vilket gör att du kan ta makt över ditt eget liv. Du får även möjlighet att öva på att leda en grupp, samt att ledas av andra. Du får makt, mod, och verktyg att påverka din vardag, din framtid, och samhället i stort.

Hållbarhet


Vi arbetar med hållbarhet som röd tråd. Du har därför ämnesövergripande temaarbeten parallellt med de vanliga ämneskurserna. Våra teman genomsyras av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Genom dem får du kunskaper och verktyg för att ta ansvar och påverka, i både lokalt och globalt samhällsengagemang. Vi bidrar till en mer hållbar värld!

För deltagare

På den här sidan hittar du all information om hur det är att vara deltagare på Scouternas folkhögskola. Både för dig som redan studerar hos oss och för dig som är intresserad av våra kurser och utbildningar.

Kontakt

Jenny Ahlin

Biträdande rektor

jenny.ahlin@scouterna.se0855506568

Jenny är biträdande rektor och ansvarar för allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Jenny är biträdande rektor och ansvarar för allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Mattias Hallgren

Lärare på allmän kurs och Studie- och yrkesvägledare

mattias.hallgren@scouterna.se0855506519

Mattias är lärare i Samhällskunskap, Historia, Religion och Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Mattias studie- och yrkesvägledare för deltagare som läser allmän kurs och särskild kurs (profilkurs).

Mattias är lärare i Samhällskunskap, Historia, Religion och Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Mattias studie- och yrkesvägledare för deltagare som läser allmän kurs och särskild kurs (profilkurs).

Christian Cordeus

Lärare på allmän kurs

christian.cordeus@scouterna.se0856843211

Christian är lärare i Engelska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Christian är lärare i Engelska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Thérèse Syk

Kursansvarig Projektledning och Lärare på Allmän kurs distans

therese.syk@scouterna.se0720701571

Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Thérèse är lärare i Svenska för Allmän kurs distans.

Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Thérèse är lärare i Svenska för Allmän kurs distans.

Hannah Fahlborg

Lärare på allmän kurs

hannah.fahlborg@scouterna.se0856843289

Hannah är lärare i matematik och naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Hannah är lärare i matematik och naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Erika Ek

Lärare på allmän kurs

erika.ek@scouterna.se0855506517

Erika är lärare i Svenska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Erika är lärare i Svenska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Annelie Coleman

Lärare på allmän kurs

annelie.coleman@scouterna.se0855506512

Annelie är lärare i svenska, samhällskunskap, historia och religion på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Annelie är lärare i svenska, samhällskunskap, historia och religion på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.