Bli utbildare

Att bli utbildare ger dig möjlighet att utvecklas och utmanas i ditt personliga ledarskap.

Utvecklande och roligt!

Att vara utbildare är både roligt och utvecklande. I ditt uppdrag som utbildare får du vara med att stärka andra ledare inom Scouterna. Uppdraget som utbildare passar dig som gillar och få energi av att stå inför en grupp scoutledare och inspirera dem till nya insikter och lärdomar. Det passar också dig som vill utvecklas, utmanas och som är sugen på att testa något nytt inom scouting. Du behöver förstås ha tid och lust och vilja ingå i ett kursteam där du får samverka tillsammans med andra utbildare.

Uppdraget som Utbildare

Att vara utbildare på Scouternas folkhögskola innebär att du utbildar i någon av våra utbildningar på Ledarskapsön. Som utbildare ingår du i ett kursteam med minst två utbildare till varav en är kursansvarig. Tillsammans planerar ni kursen utifrån den handledning och det material som finns att tillgå för alla Ledarskapsöns utbildningar. Ni gör budget, sköter ansökan och antagning samt genomför kursen. När kursen är avslutad bestämmer du själv om du vill hänga med och utbilda fler gånger.

FAQ

Hur gör jag för att bli utbildare?

För att bli utbildare behöver du checka av följande:
1. Jag har tid och lust
2. Jag vill utvecklas som person och i mitt ledarskap
3. Jag vill jobba tillsammans med andra i ett kursteam
4. Jag vill utmanas i att stå inför en grupp och dela med mig
5. Jag gillar, och får energi av, att stå inför en grupp scoutledare och inspirera till nya insikter och lärdomar
6. Jag gillar att utvecklas, utmanas och är sugen på att testa något nytt inom scouting

Om påståendena här ovan passar in på dig, då har du vad som krävs för att bli utbildare.

Eftersom vi inom Scouterna och Scouternas folkhögskola använder oss av Scoutmetoden och Learning by doing så börjar du alltid din utbildarbana genom att vara med i ett kursteam. Genom att delta i planeringen, budgetering och genomförandet av en kursomgång tillsammans med ett kursteam, så får du direkt inblick i vad uppdraget innebär.

För att komma med i ett kursteam så behöver du kontakta den regionala utbildningsgruppen som är verksam där du bor. Tillsammans med dem planerar ni inför vilket kursteam och vilken kurs du kommer vara med i.

Vilka utbildningar kan jag utbilda inom?

Du kan utbilda inom utbildningarna som finns på Ledarskapsön. Det betyder att du utbilda inom regionala eller nationella utbildningar.

Som regionala utbildningar räknas:
* Leda scouting
* Leda patrull
* Leda kår
* Leda avdelning
* Redo för naturen
* Ditt personliga ledarskap

Som nationell utbildning räknas:
* Treklöver Gilwell
* Friluftsledarutbildningar
* Samtalsledarutbildningen
* Utbildning för utbildare
* Normkritiskt ledarskap
* Anpassat ledarskap fördjupning

För de flesta av våra nationella utbildningar finns det en del kriterier som behöver uppfyllas för att kunna bli utbildare på just den utbildningen. Vill du veta mer om det, kontakta Linnea Hansson Henne. Du hittar Linneas kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

Hur långt sträcker sig mitt uppdrag som utbildare?

Ditt åtagande som utbildare sträcker sig från och med att du tackat Ja till att ingå i ett kursteam till dess kursomgången är genomförd och slutförd (inklusive eventuellt efterarbete). Därefter bestämmer du själv om du vill fortsätta utbilda.

Vad betyder det att vara ackrediterad utbildare?

Genom att gå Utbildning för utbildare blir du ackrediterad utbildare.

För att bibehålla din ackreditering behöver du:
* fortsätta vara aktiv som utbildare i kursteam
* minst en gång vartannat år delta på Utbildardagarna, Demokratijamboree, Scoutforum, Utbildning för utbildare eller på annan erbjuden fortbildning

Mer om utbildarrollen och att vara utbildare

Kontakt

Kontakta en utbildningrgrupp

Är du intresserad av att få komma igång och utbilda, kontakta en utbildningsgrupp. Du hittar kontaktuppgifterna här.

Scouternas folkhögskola

Är du osäker på vem du ska kontakta kan du alltid maila vår administratör på Scouternas folkhögskola så hjälper vi dig vidare.