För utbildare på Scoututbildningar

Välkommen för sidorna för dig som är utbildare på en av Ledarskapsöns utbildningar. Det kan vara en regional eller nationell utbildning eller en utbildning på Intresseskäret.

Tack för att du är engagerad som utbildare på Scouternas folkhögskola. Tillsammans utbildar vi Sveriges bästa ledare!

LIZA ZEECK ROSENBERG
Rektor på Scouternas folkhögskola samt Utbildningschef på Scouterna

Vår pedagogiska grundsyn

På Scouternas folkhögskola bedriver vi utbildning utifrån två pedagogiska idéer, folkbildningen och scoutmetoden. Folkbildningen utmärks av att den är fri och frivillig för den som deltar, samt utgår från deltagarens intressen och behov.

Scoutmetoden är scoutrörelsens metod för personlig och social utveckling med målet att utveckla ledarskap och skapa en bättre värld. Scoutmetodens alla delar finns på olika sätt med i folkhögskolans utbildningar.

Utbildardagarna 2022

Utbildardagarna är platsen för dig som är eller vill bli utbildare och/eller engagerad inom utbildning på Scouternas folkhögskola.
Syftet med Utbildardagarna är att ge dig som är eller vill bli engagerd inom vår ideella utbildningsorgansiation, inspiration, verktyg och nätverk. Tillsammans utbildar vi Sveriges bästa ledare.

Nästa år ses vi den 19-20 mars 2022 på Aronsborg konferenshotell i Bålsta.

Planera & genomför en kursomgång

Handledningar och material för våra utbildningar

Sidorna är lösenordsskyddade.

Såhär utvärderas våra utbildningar

Kursadministration

Administration & ekonomi

Material för kommunikation

Rutiner för kurskatalogen & Scoutnet

Handledningsgruppen

Handledningsgruppen har som uppdrag att ha ett övergripande ansvar över utvecklingen av handledningarna på Ledarskapsöns utbildningar.

Arbetet syftar till att alla du som utbildare ska får ett bra och tydligt stöd samt att säkerställa en bra och hög kvalitet på alla våra utbildningar.

Bli ackrediterad utbildare

Genom att gå Utbildning för utbildare blir du ackrediterad utbildare. Som ackrediterad får verktyg för att leda planeringen och genomförandet av utbldningen utifrån vår pedagogiska grundsyn. 

Så snart du vart med i ett kursteam och testat på att utbilda kan du ansöka om att gå Utbildning för utbildare.

Projektet: Utbildare 2.0

Projektet Utbildare 2.0 är ett projekt som löper över drygt två år med syfte att utveckla vår ideella utbildningsorganiasation och rollen som utbildare.

En del av projektet syftar till att se över utbildarens vardag och att göra det tydligt, roligt och utvecklande att utbilda på Ledarskapsöns utbildningar.

Vi som jobbar med scoututbildningar

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper

linnea.hansson.henne@scouterna.se0768539457

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runtom i landet.

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runtom i landet.

Edvin Dribe

Administratör

edvin.dribe@scouterna.se0856843247

Edvin är administratör på Scouternas folkhögskola (50 %) och jobbar med administrationen av scoututbildningar/korta kurser.

Edvin är administratör på Scouternas folkhögskola (50 %) och jobbar med administrationen av scoututbildningar/korta kurser.

Hanna Bata

Projektledare

hanna.bata@scouterna.se0856843259

Hanna är projektledare för övergripande strategiska projekt inom utveckling och utbildning på Scouternas folkhögskola.

Hanna är projektledare för övergripande strategiska projekt inom utveckling och utbildning på Scouternas folkhögskola.

Visar: 3 kurser

Visa som