För utbildare på Scoututbildningar

Välkommen för sidorna för dig som är utbildare på en av Ledarskapsöns utbildningar. Här hittar du information om din roll som utbildare och förväntningar på ett kursteam, rutiner för ekonomi och kurskatalog. Men också inspirerande material till din nästa kursomgång.

ALLT OM ACKREDITERING

På Utbildardagarna 2023 presenterades nya riktlinjer kring ackreditering. Här kan du läsa mer och hitta svaren på mängder av frågor som rör ackreditering.

Utbildardagarna 2024

Den 16-17 mars 2024 är det dags för Utbildardagarna. Varmt välkommen till Göteborg för inspiration för dig som är, eller gärna vill bli utbildare.

Inspiration, information och material

Scoutshop

I Scoutshop finns profilprodukter, kurslitteratur och material till dig och ditt kursteam.

Handledningar och material

Digitala handledningar och inspirerande material till din kursomgång. Sidan är lösenordsskyddad.

Vår pedagogiska grundsyn

Vi bedriver utbildning utifrån två pedagogiska idéer, folkbildningen och scoutmetoden.

Tack för att du är engagerad som utbildare på Scouternas folkhögskola. Tillsammans utbildar vi Sveriges bästa ledare!

LIZA ZEECK ROSENBERG
Rektor på Scouternas folkhögskola samt Utbildningschef på Scouterna

Uppdraget som utbildare

Att vara utbildare är både roligt och utvecklande. I ditt uppdrag som utbildare får du vara med att stärka andra ledare inom Scouterna. Uppdraget som utbildare passar dig som gillar och få energi av att stå inför en grupp scoutledare och inspirera dem till nya insikter och lärdomar. Det passar också dig som vill utvecklas, utmanas och som är sugen på att testa något nytt inom scouting. Du behöver förstås ha tid och lust och vilja ingå i ett kursteam där du får samverka tillsammans med andra utbildare.

Vem är utbildare inom Scouternas folkhögskola?

Att vara utbildare på Scouternas folkhögskola innebär att du utbildar i någon av våra utbildningar inom ramverket Ledarskapsön.

Ditt åtagande som utbildare sträcker sig från och med att du tackat ja till att ingå i ett kursteam, till dess kursomgången är genomförd och slutförd, inklusive eventuellt efterarbete. Därefter bestämmer du själv om du vill fortsätta utbilda.

Du kan utbilda inom flera utbildningar på Ledarskapsön, i dialog med din uppdragsgivare.

Vilka ingår i ett kursteam?

  • Ett kursteam utgörs av två eller fler utbildare, varav minst en är ackrediterad.
  • Ett kursteam har en eller två kursansvariga, som behöver godkännas/tillsättas av sin uppdragsgivare.
  • Det behöver inte vara just kursansvarig som är ackrediterad utbildare. 

På Scouternas folkhögskola eftersträvar vi mångfald i kursteam, främst vad gäller ålder, kön och erfarenhet som utbildare. Olika regioner och team jobbar olika, men alla kursteam behöver vara öppna och välkomnande för nya utbildare, och ingen ska känna att de inte kan lämna sitt uppdrag för att ingen annan kan ta över.

Vem är uppdragsgivare åt kursteam?

Uppdragsgivare för regionala utbildningar är den Regionala utbildningsgruppen, ofta genom en specifik kontaktperson. För nationella utbildningar är det anställd eller ideella samordnare.

Ytterst ansvarig för all verksamhet inom Scouternas folkhögskola är rektor Liza Rosenberg.

Förväntningar på kursteam

Som utbildare och kursteam är ni viktiga representanter för Scouternas folkhögskola. För att genomföra en kursomgång behöver rutiner kring administration, utbildningsinnehåll och förhållningssätt följas.

Del av Scouternas folkhögskola

Det måste vara tydligt för kursdeltagare att de går utbildning inom ramverket Ledarskapsön på Scouternas folkhögskola. Som utbildare och kursteam är ni viktiga representanter för hela vår folkhögskola.

Checklistor för hållbarhet på kursomgång

Checklista för hållbarhet på kurs (klickbar PDF som funkar att ladda ned till din enhet och ha offline)
Tips kring hållbarhet på ledarskapsutbildningar (tipslista från digital workshop maj 2020)
Hållbara utbildningar (presentation från workshop på digitala Utbildardagarna 2021)
Hållbar kurs (utdrag ur Utbildning för utbildare med tips för planering av kurs)
Om Hållbarhet på TG Steget vidare (presentation med som innehåller flera tips och länkar, från maj 2021)

Pedagogisk grundsyn

Alla utbildare och kursteam måste följa Scouternas folkhögskolas pedagogiska grundsyn och Scouternas värderingar.

Kommunikation med uppdragsgivare

Kursansvarig ska ha regelbunden kontakt med sin uppdragsgivare. För regionala utbildningar är det en kontaktperson i Regionala utbildningsgruppen. För nationella utbildningar är det anställd eller ideella samordnare.

Utbildningens handledning

Alla Ledarskapsöns utbildningar har en handledning som ska följas av kursteam. De olika momenten behöver genomföras inom satta tidsramar och lärandemålen ska uppnås. Ni som kursteam har frihet att ta upp utbildningens moment i en annan ordning än i handledningen. Variationer i metoder, övningar och upplägg uppmuntras såklart.

Om ert kursteam däremot väljer att lägga upp er kurs på ett sätt som avviker mycket från handledningen, behöver ni redogöra för er uppdragsgivare hur ni får med alla moment och hur ni uppnår utbildningens lärandemål på er kurs. Uppdragsgivaren har mandatet att be er som kursteam att revidera eller helt göra om ert upplägg för att bättre följa aktuell handledning.

Handledningarna finns att läsa digitalt på lösenordsskyddad sida, eller går att beställa som böcker från Scoutshop.se. Er utbildningsgrupp eller samordnare beställer de fysiska handledningarna.

Administrativa rutiner

Administrativa rutiner måste följas för att rapportering och ekonomiuppföljning ska bli rätt. Detaljerad information finns under rubriken Kursadministration.

  • Kursbudget behöver godkännas av och kostnader följas upp med uppdragsgivaren.
  • Uppdragsgivaren/administratör lägger upp kursomgången i Scoutnet som läses in till Kurskatalogen, efter dialog med kursteam. Ansökan till kursen behöver vara tillgänglig i Kurskatalogen i god tid, gärna tre månader, innan kursstart.
  • Rutiner för slutrapportering och hantering av kursen i Scoutnet ska följas av kursansvarig, med stöd av uppdragsgivare och folkhögskolans administratör.

Ansökan och urval av deltagare

Transparens i ansökan är viktig. En kursomgång måste läggas upp i Kurskatalogen så att alla potentiella deltagare som uppnår förkunskapskraven har möjlighet att söka. Förkunskapskraven beskrivs på respektive utbildnings sida under Ledarskapsön. Ansökan görs genom Scoutnet.

Det är respektive kursteam som ansvarar för antagningen till kursen. Om ett urval behövs får det bara göras utifrån förkunskapskrav/ålder, och i vissa fall för att skapa mångfald i deltagargruppen. Som kursteam får ni inte välja ut deltagare som tillhör en viss kår eller grupp, utan att det kan styrkas av de mer formella kraven.

Kursadministration och kommunikation

Ekonomi & budget

Ansökan och antagning

Utvärderingar av kurser

Kurskatalog och Scoutnet

Material för kommunikation

Handledningsgruppen

Handledningsgruppen har som uppdrag att ha ett övergripande ansvar över utvecklingen av handledningarna på Ledarskapsöns utbildningar.

Arbetet syftar till att alla du som utbildare ska får ett bra och tydligt stöd samt att säkerställa en bra och hög kvalitet på alla våra utbildningar.

Bli ackrediterad utbildare

Genom att gå Utbildning för utbildare blir du ackrediterad utbildare. Som ackrediterad får verktyg för att leda planeringen och genomförandet av en kursomgång utifrån vår pedagogiska grundsyn. 

Så snart du varit med i ett kursteam och testat på att utbilda kan du ansöka om att gå Utbildning för utbildare.

Projektet: Utbildare 2.0

Projektet Utbildare 2.0 är ett projekt som löper över drygt två år med syfte att utveckla vår ideella utbildningsorganisation och rollen som utbildare.

En del av projektet syftar till att se över utbildarens vardag och att göra det tydligt, roligt och utvecklande att utbilda på Ledarskapsöns utbildningar.

Vi som jobbar med scoututbildningar

Majken Dahlqvist

Administratör

majken.dahlqvist@scouterna.se0855506543

Majken är administratör för Scouternas folkhögskolas scoututbildningar.

Majken är administratör för Scouternas folkhögskolas scoututbildningar.

Hanna Bata

Projektledare

hanna.bata@scouterna.se0856843259

Hanna är projektledare för övergripande strategiska projekt inom utveckling och utbildningar på Scouternas folkhögskola.

Hanna är projektledare för övergripande strategiska projekt inom utveckling och utbildningar på Scouternas folkhögskola.

IDEELLA ARBETSGRUPPER

Våra ideella arbetsgrupper jobbar alla med våra scoututbildningar på Ledarskapsön på olika sätt.

Några av grupperna har i uppdrag att planera och genomföra våra utbildningar och andra har i uppdrag att driva en del av våra utvecklingsområden framåt.