För utbildare på Scoututbildningar

Välkommen för sidorna för dig som är utbildare på en av Ledarskapsöns utbildningar. Här hittar du information om din roll som utbildare och förväntningar på ett kursteam, rutiner för ekonomi och kurskatalog. Men också inspirerande material till din nästa kursomgång.

Guide för utbildare

Den här guiden innefattar tips på vad du och hela kursteamet behöver tänka på genom processen från tanke till genomförande. Använd gärna guiden som en checklista för att stämma av att du och kursteamet inte missar något och anpassa efter förutsättningarna i er kurs. Du kan använda guiden och checklistorna i digitalt format eller ladda ner och skriva ut den.

Guiden är skapad och skriven av Camilla Hanström, Cecilia Sundberg, Karina Järpemark Fredén, Kristina Joelsson och Martin Kretz under ledning av Karin Fredén för Ledarskapsöns utvecklingsgrupp. Guiden färdigställdes i mars 2024.

VILL DU VARA MED OCH PLANERA NÄSTA ÅRS UTBILDARDAGAR?

Bra att ha

Material & utvärdering från Utbildardagarna 2024

Checklistor för hållbarhet på kursomgång

Checklista för hållbarhet på kurs (klickbar PDF som funkar att ladda ned till din enhet och ha offline)
Tips kring hållbarhet på ledarskapsutbildningar (tipslista från digital workshop maj 2020)
Hållbara utbildningar (presentation från workshop på digitala Utbildardagarna 2021)
Hållbar kurs (utdrag ur Utbildning för utbildare med tips för planering av kurs)
Om Hållbarhet på TG Steget vidare (presentation med som innehåller flera tips och länkar, från maj 2021)

Pedagogisk grundsyn

Alla utbildare och kursteam måste följa Scouternas folkhögskolas pedagogiska grundsyn och Scouternas värderingar.

Utbildningens handledning

Alla Ledarskapsöns utbildningar har en handledning som ska följas av kursteam. De olika momenten behöver genomföras inom satta tidsramar och lärandemålen ska uppnås. Ni som kursteam har frihet att ta upp utbildningens moment i en annan ordning än i handledningen. Variationer i metoder, övningar och upplägg uppmuntras såklart.

Om ert kursteam däremot väljer att lägga upp er kurs på ett sätt som avviker mycket från handledningen, behöver ni redogöra för er uppdragsgivare hur ni får med alla moment och hur ni uppnår utbildningens lärandemål på er kurs. Uppdragsgivaren har mandatet att be er som kursteam att revidera eller helt göra om ert upplägg för att bättre följa aktuell handledning.

Handledningarna finns att läsa digitalt på lösenordsskyddad sida, eller går att beställa som böcker från Scoutshop.se. Er utbildningsgrupp eller samordnare beställer de fysiska handledningarna.

Allt om Ackreditering

Ekonomi & budget

Utvärderingar av kurser

Material för kommunikation

Tack för att du är engagerad som utbildare på Scouternas folkhögskola. Tillsammans utbildar vi Sveriges bästa ledare!

LIZA ZEECK ROSENBERG
Rektor på Scouternas folkhögskola samt Utbildningschef på Scouterna

Inspiration, information och material

Scoutshop

I Scoutshop finns profilprodukter, kurslitteratur och material till dig och ditt kursteam.

Handledningar och material

Digitala handledningar och inspirerande material till din kursomgång. Sidan är lösenordsskyddad.

Vår pedagogiska grundsyn

Vi bedriver utbildning utifrån två pedagogiska idéer, folkbildningen och scoutmetoden.

Ledarskapsöns utvecklinsggrupp

Ledarskapsöns utvecklingsgrupp (tidigare Handledningsgruppen) har som uppdrag att ha ett övergripande ansvar över utvecklingen av handledningarna på Ledarskapsöns utbildningar.

Arbetet syftar till att alla du som utbildare ska får ett bra och tydligt stöd samt att säkerställa en bra och hög kvalitet på alla våra utbildningar.

Vi som jobbar med scoututbildningar

Maja Antoniou

Samordnare för Scoutledarutbildningar

maja.antoniou@scouterna.se0720719518

Maja är samordnare för utbildningsgrupper inom scoututbildningar.

Maja är samordnare för utbildningsgrupper inom scoututbildningar.

Majken Dahlqvist

Administratör

majken.dahlqvist@scouterna.se0855506543

Majken är administratör för Scouternas folkhögskolas scoututbildningar.

Majken är administratör för Scouternas folkhögskolas scoututbildningar.

IDEELLA ARBETSGRUPPER

Våra ideella arbetsgrupper jobbar alla med våra scoututbildningar på Ledarskapsön på olika sätt.

Några av grupperna har i uppdrag att planera och genomföra våra utbildningar och andra har i uppdrag att driva en del av våra utvecklingsområden framåt.