Scouternas utbildningsfond

Funderar du på att gå en utbildning men tvekar för att den kostar för mycket? Verkar kursen bra men resan dit blir för dyr? Sök medel från Scouternas utbildningsfond.

Vad kan jag som deltagare på en kurs söka bidrag för?

Du kan söka bidrag från Scouternas utbildningsfond för att täcka kursavgifter som anordnas av Scouternas folkhögskola. Resor till och från kursträffar eller andra kostnader som är knutna till kursen beviljas bara i undantagsfall. För att få bidrag är det ett krav att du utan bidrag skulle ha svårt att delta.

Vem kan söka bidrag ur fonden?

Alla som går en kurs som arrangeras av Scouternas folkhögskola kan söka pengar från fonden. För att få pengar är det ett krav att du utan bidrag skulle ha svårt att delta. Detta får du berätta mer om i ansökan. Både medlemmar i Scouterna och icke-medlemmar kan söka medel, men scouter under 26 år premieras i större utsträckning.

När bör jag söka?

Tänk på att söka i god tid innan kursstart. Om du t.ex. vill gå en kurs till sommaren bör du söka medel tidigt på våren för att kunna får svar i tid. Du kan ansöka innan du blivit antagen till kursen.

Vem beslutar om utdelning?

Scouternas folkhögskolas rektor beslutar om man får bidrag från utbildningsfonden i samråd med presidiet.

Så gör du

Ladda ned blanketten nedan och fyll i uppgifterna. Skicka den sedan i ett mejl eller per post till Scouternas folkhögskola. Ange i ämnesraden eller på kuvertet: ”Ansökan utbildningsfonden”

E-post:
folkhogskola@scouterna.se

Post:
Scouternas folkhögskola
Box 420 34
126 12 Stockholm

Bidra till Utbildningsfonden!

Vi tar tacksamt emot ytterligare bidrag för att våra utbildningar ska nå så många som möjligt! Sätt in ditt bidrag på Scouternas folkhögskolas BG 624-7886 och märk betalningen ”Gåva till utbildningsfonden”.