Scouternas utbildningsfond

Funderar du på att gå en utbildning men tvekar för att den kostar för mycket? Verkar kursen bra men resan dit blir för dyr? Sök medel från Scouternas utbildningsfond till din utbildning!

Detta kan du söka bidrag för

Man kan söka bidrag ur Scouternas utbildningsfond för att täcka kursavgifter, resor till och från kurstillfällen eller andra kostnader som är direkt knutna till utbildningen. För att få pengar är det ett krav att man utan bidrag, skulle ha svårt att delta.

Så gör du

Ladda ned blanketten nedan och fyll i uppgifterna. Skicka denna sedan i ett mail eller per post till Scouternas folkhögskola på folkhogskola@scouterna.se eller till:

Scouternas folkhögskola
Box 420 34
126 12 Stockholm

Ange i ämnesraden eller på kuvertet: ”Ansökan utbildningsfonden”

Vem kan söka bidrag ur fonden?

Alla som går en kurs som arrangeras av Scouternas folkhögskola eller av Scouterna centralt kan söka pengar från fonden. För att få pengar är det ett krav att man utan bidrag, skulle ha svårt att delta. Detta får man berätta mer om i ansökan. Både medlemmar i Scouterna och icke medlemmar kan söka medel, men scouter under 26 år premieras i större utsträckning.

När bör jag söka?

Tänk på att söka i god tid innan kursstart, t.ex. om du vill gå en kurs till sommaren bör du söka medel tidigt på våren för att kunna får svar i tid.

Beslutet om bidrag från Utbildningsfonden tas på folkhögskolans presidiemöten. Datum för presidiemöten året 2021 är 6/4, 31/5, 27/9 samt 29/11.

För att din ansökan ska kunna behandlas på ett möte behöver du skicka in din ansökan senast en vecka innan mötet, gärna tidigare än så. Presidiets beslut kommer att kommuniceras till dig via e-post.

Vem beslutar om utdelning?

Scouternas folkhögskolas presidium beslutar om man får bidrag från utbildningsfonden. Beslutet meddelas i god tid innan kursens sista anmälningsdatum förutsatt att ansökan sker i god tid i förhållande till den tilltänkta kursen.

Fler frågor?

Om du har frågor kring utbildningsfonden, tveka inte att kontakta Scouternas folkhögskola på folkhogskola@scouterna.se eller på telefon 08-555 065 10.

Bidra till Utbildningsfonden!

Vi tar tacksamt emot ytterligare bidrag för att våra utbildningar skall nå så många som möjligt! Sätt in ditt bidrag på Scouternas folkhögskolas BG 624-7886 och märk betalningen ”Gåva till utbildningsfonden”.