Värdebaserat ledarskap

Värdebaserat ledarskap är en utbildning på deltid för unga ledare i ideell sektor. På Värdebaserat ledarskap skapar vi möten över gränser: generationer, kulturer, organisationer och individer. Dessa möten är något av det mest värdefulla deltagarna, mentorerna och kursledarna tar med sig från kursen.

Vad är Värdebaserat ledarskap?

Med värdebaserat ledarskap menar vi en ledare som är medveten om sina värderingar och agerar i enlighet med dem. Det är det centrala temat i den folkhögskolekurs som arrangeras av Scouterna och Scouternas folkhögskola i samarbete med näringslivet och med stöd av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

Ansökan och aktuella kurser

Varje år startar i regel tre utbildningar av Värdebaserat ledarskap för att utveckla unga ledare i deras ledarskap. Värdebaserat ledarskap har tre moment som tillsammans utgör kursens helhet: kurshelger, hemuppgifter och mentorskap. Utbildningarna startar både på våren och på hösten.

Den här kursen är svår att sammanfatta mer än att det har varit helt magiskt och jag har inte ord för hur tacksam jag är över att ha fått ta del av den här upplevelsen. Kursen är mer än en kurs och jag kommer rekommendera alla jag stöter på att söka. Jag tyckte ändå att jag hade en riktigt bra koll på mig själv, andra, världen osv innan, men oj vad jag har lärt mig mycket nytt!

DELTAGARE
Värdebaserat ledarskap

Diplomceremoni

Varje år delar Kung Carl XVI Gustaf ut diplom på Kungliga slottet till alla de som slutfört Värdebaserat ledarskap, både deltagare och ledare. Under diplomeringen bjuds deltagare och kursledare in.

FAQ

Vem kan gå Värdebaserat ledarskap?

Du som söker bör:
  • vara ca 20-25 år.
  • ha minst två år ledarerfarenhet.
  • vara aktiv ledare i en ideell organisation.
  • ha genomfört en grundläggande ledarskapsutbildning eller motsvarande.
  • vara intresserad av att åta dig nya ledaruppdrag i framtiden.
  • ha grundläggande kunskaper i engelska.

Jag är något äldre eller yngre än åldersspannet, kan jag söka ändå?

Absolut! åldersspannet 20-25 är ett riktmärke, men nästintill varje kursomgång har deltagare som är äldre än så. Är du yngre rekommenderar vi dig att vänta med din ansökan. Alla som ansöker till utbildningen får möjlighet till en telefonintervju.

Kan jag kombinera kursen med utbildning och jobb?

Kursen omfattar fyra kurshelger om totalt 13 dagar över ca 6-9 månader. Det är obligatorisk närvaro på samtliga dagar.

Inför varje utbildningshelg får du hemuppgifter att göra, antingen individuellt eller i grupp. Mellan utbildningshelgerna ska du även träffa din mentor. Många av våra deltagare är studenter eller arbetar på heltid samtidigt som de är ideellt engagerade, men det är viktigt att du kan avsätta tid för utbildningen.

Mentorprogrammet

En av byggstenarna för utbildningen är mentorskap. Alla deltagare har under utbildningen en mentor. När mentorparen möts så diskuterar, utmanar och lär ni er av varandra med utgångspunkt i utmaningar i era respektive ledarroller.

Kursledare

Att vara kursledare på Värdebaserat ledarskap är både en utmaning och en förmån. Där du får möjlighet att utveckla unga ledare samtidigt som du själv utvecklas i din ledarroll. Läs mer om vad det innebär att vara kursledare och hur du anmäler intresse.

Alumninätverket InSpirea

Vi slutar aldrig att lära oss av varandra. Därför har vi ett nätverk för alla som på något sätt deltagit i Värdebaserat ledarskap, inSpirea. InSpirea anordnar träffar för inspiration, utbildning och utbyte mellan ledare i samhället.

Partnerskap

Värdebaserat ledarskap arrangeras i nära samarbete med samhällets olika aktörer där näringsliv, offentlig sektor och andra ideella organisationer är med och stöttar våra kurser och mentorsutbyten

Anlita oss

I mer än 100 år har vi inom scoutrörelsen arbetat med ledarskap, drivkrafter och grupputveckling. Vi erbjuder därför utbildningskoncept, föreläsningar, facilitering och workshops kring detta.

Reflektionsboken

För att sprida konceptet Värdebaserat ledarskap till fler, har Scouterna och Scouternas folkhögskola gett ut Värdebaserat ledarskap – Reflektionboken. Ladda ner den som ifyllbar PDF eller köp den i Scoutshopen

Kontakt

Imse Spragg Nilsson

Konceptutvecklare och Projektledare för Värdebaserat ledarskap

imse.spraggnilsson@scouterna.se0856843241

Imse projektleder och utvecklar ledarskapsutbildningen Värdebaserat ledarskap.

Imse projektleder och utvecklar ledarskapsutbildningen Värdebaserat ledarskap.

Sara Baringe

Föräldraledig

sara.baringe@scouterna.se0856843237

Sara är ansvarig för administrationen vid Scouternas folkhögskola och arbetar främst med långa kurser, rapportering och statistik. Sara och arbetar även med utbildningen Värdebaserat ledarskap.

Sara är ansvarig för administrationen vid Scouternas folkhögskola och arbetar främst med långa kurser, rapportering och statistik. Sara och arbetar även med utbildningen Värdebaserat ledarskap.