Allmän kurs

kaboompics_People watching a presentation in a room

Saknar du ett fullständigt gymnasiebetyg? Känner du att det är dags att komma vidare och hitta fler vägar i livet? Scouternas folkhögskola erbjuder allmän kurs i klassrum. 

 

En allmän kurs på folkhögskola ger grundläggande behörighet för att studera vidare på universitet, yrkeshögskola eller annan eftergymnasial utbildning. Vi på Scouternas folkhögskola lägger en grund för nästa steg i dina studier.

 

Vi ger dig makt, mod och verktyg så att du kan utveckla både dig själv och samhället. Du som inte hittade din plats i den traditionella gymnasieskolan men vill vidare i livet är välkommen att söka till Allmän kurs. Här får du behörighet att söka vidare till högre utbildning.

 

Vi som jobbar här är duktiga på att överbrygga klyftor och skapa trygga möten. Vi utbildar genom kunskap, insikter och verklig förståelse. Våra metoder bygger på inkludering, dialog, teori som omsätts i praktik, och tydliga värderingar.

I allmän kurs på Scouternas folkhögskola arbetar vi tematiskt. Vi ämnesintegrerar undervisningen och våra teman genomsyras av Agenda 2030 och de globala målen.

 

Vi arbetar ibland i mindre grupper och ibland alla tillsammans. Vi går på många studiebesök och använder ibland naturen i närområdet som klassrum. Det viktiga är inte dina tidigare prestationer, utan att du och dina färdigheter utvecklas. En nyckel till det är engagerade lärare, små klasser samt en öppen och trygg miljö. Vi vet att varje kursdeltagare har unika erfarenheter, som vi alla, deltagare såväl som lärare, kan lära oss av.

 

I kreativt inredda lokaler i Örnsberg i Stockholm, mindre än en kvart från T-centralen, får du tillgång till modern teknik och hängivna lärare. Vi vill göra dig förberedd både för högre studier och för ett yrkesliv där du behöver kunna hantera digitala verktyg.

DSC00525

 

Kursen vänder sig till dig som:

  • Är över 18 år (eller fyller 18 under året du påbörjar studierna).
  • Saknar fullständiga gymnasiebetyg.
  • Behöver behörighet till studier på högskola/universitet.
  • Vill studera tillsammans med motiverade deltagare i en modern, flexibel miljö med tillgång till modern teknik.

 

Kursens innehåll

Vi erbjuder alla ämnen som ger grundläggande behörighet samt erbjuder vissa särskilda kurser. När du läser i klassrum läser du kurserna parallellt som tema.

 

De gymnasiekurser vi undervisar i, som ger grundläggande behörighet och särskild behörighet, är följande:

Svenska 1

Svenska 2

Svenska 3

Engelska 5

Engelska 6

Religion 1

Samhällskunskap 1b

Historia 1b

Naturkunskap 1b

Naturkunskap 2

Matematik 1b

Matematik 2

Matematik 3

 

Omdöme – inte betyg

På en folkhögskola ges inte betyg i enskilda ämnen. Istället sätter man ett sammanfattande studieomdöme som visar på kursdeltagarens förmåga att bedriva studier. Omdömet sätts i en sjugradig skala och ger möjlighet att söka till högskolan via folkhögskolekvoten.

 

Studietid

Höstterminen börjar den 19 augusti och slutar den 13 december 2019. Kursens längd är 1-6 terminer beroende på hur mycket man har studerat tidigare. Det krävs 1 års studier för att kunna få ett studieomdöme.

 

Schemalagd kurstid är:
Måndag till fredag 10.00 – 15.00 (kan komma att utökas en timme)

 

Studiemedel

Kursen är studiemedelsberättigad från CSN. Du måste själv ansöka om studiemedel och skicka in en studieförsäkran i början av varje termin via ”Mina sidor” på www.csn.se.

 

Kostnad för studier

All undervisning vid Scouternas folkhögskola är kostnadsfri. Däremot betalar du 1000 kr/termin för kurslitteratur, försäkring, arbetsmaterial, kopior, fika m.m. Denna kostnad kan du inte söka extra studiemedel för.

 

Ansökan

Ansökan till höstterminens start är nu stängd. Ansökan till vårterminens start öppnar senare i höst.

 

Kontakt

20160909_112649

Joel Midemalm

Biträdande rektor för Scouternas folkhögskola
E-post: joel.midemalm@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 58
Mobil:
072-070 58 79

Joel är biträdande rektor på Scouternas folkhögskola och är ansvarig för Allmän kurs.