Om en kurs ställs in

Här hittar du information om vad som händer om en kurs ställs in.

För få deltagare

Det kan hända att en kurs måste ställas in. Det kan bero på att för få har sökt eller accepterat sin plats på kursen eller att något oförutsätt händer. Om en kurs ställs in får du naturligtvis information om detta (via e-post eller brev).

Har du frågor om din kurs blir av eller inte, kontakta kursteamet eller de som står som ansvariga för aktuell kurs. Hittar du inte information om detta kan du alltid maila till folkhogskola@scouterna.se

Annan orsak

Om en kurs ställs in på grund av annan anledning än för få deltagare har du rätt till relevant information om vad som föranlett beslutet.

Om den kurs du blivit antagen till ställts in eller utgått är du inte automatiskt antagen till nästa kursomgång eller likvärdig kurs som ges vid senare tillfälle. Du måste alltid göra en ny ansökan. Kontakta gärna kursansvarig lärare/ledare för att få mer information om när man kan ansöka nästa gång.