Kostnader och studiemedel

Här hittar du information om skolans kostnader, studentekonomi och försäkringar.

Avgiftsfri undervisning

Undervisningen vid Scouternas folkhögskola är avgiftsfri. Avgiftsfri innebär att undervisningen är gratis, men skolan har rätt att ta ut ersättning för att täcka kostnader för studerandeförsäkringar, arbetsmaterial, kopiering och datautskrifter. För att täcka dessa kostnader tar Scouternas folkhögskola ut en administrativ avgift. Avgiftens storlek kan variera mellan utbildningarna och redovisas under respektive kurs.

Observera att skolan har som policy att inte lämna ut behörighetsintyg, kursintyg eller utbildningsbevis om du har en skuld till skolan. Du har heller ingen rätt att påbörja dina studier nästa läsår om du inte betalat eventuella skulder innan terminsstart. Vid utebliven betalning överlämnas ärendet i ett senare skede till inkasso.

För de kurser som omfattas av övernattning och måltider betalar du för kost och logi. På begäran kan du få en specificerad redovisning för de kostnader som är förknippade med att studera på en viss kurs.

Studielån och bidrag från CSN

När du läser på Allmän kurs eller vissa av våra profilutbildningar har du rätt till studiestöd. Studerar du för att få grundskole- eller gymnasiebehörighet får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Därefter kan du söka studiemedel. Du ansöker själv om studiemedel hos CSN. Sök studiemedel under ”Ansök om studiemedel” i Mina sidor på www.csn.se. När terminen startar så skickar vi som skola in en studieförsäkran för alla som påbörjat terminen men du måste själv logga in på www.csn.se och skicka in din egna studieförsäkran.

Om du under studietiden blir sjuk eller vårdar barn eller nära anhörig gäller särskilda regler för att du ska få behålla ditt studiemedel. Utförlig information finns på www.csn.se.

Vad gäller för mig som deltagare på en scoututbildning?

Är jag försäkrad som deltagare?

Alla studerande och anställda vid Scouternas folkhögskola är olycksfallsförsäkrade under skoltid. Har du varit med om en olycka under skoltid, kontakta din kursansvarig och/eller mentor så hjälper den dig vidare.

Sök bidrag för kursavgifter

Funderar du på att gå en utbildning men tvekar för att den kostar för mycket? Verkar kursen bra men resan dit blir för dyr? Sök bidrag ur Utbildningsfonden!