Stöd och påverkan

För dig som går på Allmän kurs och/eller Profilutbildning - här hittar du information om arbetsformer, hur du kan påverka din studiesituation, utvecklingssamtal, särskilt stöd, vad du kan göra om dig känner dig orättvist behandlad samt IT och internet.

Du som behöver särskilt stöd

I våra klassrum arbetar vi för att anpassa undervisningen efter många olika lärostilar. Vi försöker att examinera er på olika sätt. Studierna kan också anpassas efter dina behov. För att detta ska vara möjligt är det av yttersta vikt att du som deltagare meddelar skolan genom din mentor vad du har för behov. Det kan röra sig om hjälpmedel för hörande, inlästa läromedel eller möjlighet att då och då gå ut ur klassrummet. Alla anpassningar och åtgärder skapas i dialog mellan dig och skolan.

Vi ser gärna att du som har en utredd funktionsnedsättning som påverkar dina studier uppvisar intyg på detta så att vi tillsammans med dig kan komma fram till vilka anpassningar just du är i behov av. Du som har en funktionsnedsättning har också rätt till stöd via din kommun, vilket vi uppmuntrar att du använder dig av.

Utvecklingssamtal och uppföljning

Alla som läser på folkhögskolan får personlig handledning och regelbundna utvecklingssamtal till stöd för att genomföra sina studier. Du som läser på Allmän kurs får hjälp av dina lärare att planera din utbildningsgång på skolan. Du har också rätt till studie- och yrkesvägledande samtal. Det genomförs regelbundna utvärderingar av arbetsmoment och kursupplägg. I slutet av varje kurs genomförs en större utvärdering där både utbildningen och skolan utvärderas.

IT OCH INTERNET

För Scouternas folkhögskola är det en självklarhet att använda IT-hjälpmedel. Vi vill skapa en positiv och utvecklande miljö med stor öppenhet och flexibilitet. Datorerna får endast utnyttjas av studerande och personal vid Scouternas folkhögskola. Skolans värdegrund gäller vid all IT-användning.

Om du känner dig orättvist behandlad

Scouternas folkhögskola är en mötesplats mellan människor, där vi vill ta ansvar för varandra och respektera varandras olikheter. Folkhögskolan är en fri skolform, du studerar av eget intresse och behöver vara beredd att ta personligt ansvar för att studietiden ska bli meningsfull. Hit kan du vända dig om du har frågor kring klagomål, överklaganden eller konflikter:

1. Kursansvarig lärare
2. Om du känner att du inte får gehör från din lärare kan du vända dig till skolans rektor
3. Om du inte får gehör från rektorn kan du vända dig till skolans styrelse

Om du känner att du inte får gehör från något av de tre förslagen ovan så kan du vända dig till Folkhögskolornas Studenträttsliga Råd (FSR) efter att du har varit i kontakt med styrelsen. FSR ska bedöma om folkhögskolan fattat sitt beslut enligt skolans regler eller inte. Frågor rörande omdömen, kursintyg eller examensbevis behandlas inte av FSR utan dessa frågor besvaras av skolkansliet.

Kurator

På Allmän kurs har du möjlighet till samtal med vår kurator Ingrid. Titta gärna på videon för att se en presentation av henne. Ingrid når du på ingrid.haggblom@scouterna.se eller på telefon på 08-555 065 88.