Stöd och påverkan

För dig som går på Allmän kurs och/eller Profilutbildning - här hittar du information om särskilt stöd och vad du kan göra om dig känner dig orättvist behandlad.

Du som behöver särskilt stöd

I våra klassrum arbetar vi för att anpassa undervisningen efter många olika lärostilar. Vi försöker att examinera er på olika sätt. Studierna kan också anpassas efter dina behov. För att detta ska vara möjligt är det av yttersta vikt att du som deltagare meddelar skolan genom din mentor vad du har för behov. Det kan röra sig om hjälpmedel för hörande, inlästa läromedel eller möjlighet att då och då gå ut ur klassrummet. Alla anpassningar och åtgärder skapas i dialog mellan dig och skolan.

Vi ser gärna att du som har en utredd funktionsnedsättning som påverkar dina studier uppvisar intyg på detta så att vi tillsammans med dig kan komma fram till vilka anpassningar just du är i behov av. Du som har en funktionsnedsättning har också rätt till stöd via din kommun, vilket vi uppmuntrar att du använder dig av.

Om du känner dig orättvist behandlad

Scouternas folkhögskola är en mötesplats mellan människor, där vi vill ta ansvar för varandra och respektera varandras olikheter. Folkhögskolan är en fri skolform, du studerar av eget intresse och behöver vara beredd att ta personligt ansvar för att studietiden ska bli meningsfull. Hit kan du vända dig om du har frågor kring klagomål, överklaganden eller konflikter:

1. Börja med att prata med kursansvarig lärare/kursledare.
2. Om du känner att du inte får gehör från din lärare/kursledare kan du vända dig till skolans rektor.
3. Om du inte får gehör från rektorn kan du vända dig till skolans styrelse.

Om du känner att du inte får gehör från något av de tre förslagen ovan så kan du vända dig till Folkhögskolornas Studenträttsliga Råd (FSR) efter att du har varit i kontakt med styrelsen. FSR ska bedöma om folkhögskolan fattat sitt beslut enligt skolans regler eller inte. Frågor rörande omdömen, kursintyg eller examensbevis behandlas inte av FSR utan dessa frågor besvaras av skolan.

Kurator

Om du är deltagare på någon av våra långa kurser (allmän eller särskild kurs) har du möjlighet till samtal med vår kurator Ingrid. Titta gärna på videon för att se en presentation av henne. Ingrid når du på ingrid.haggblom@scouterna.se eller på telefon på 08-555 065 88.