Intyg och arkivering

Här hittar du information om intyg och behörigheter efter avslutade studier samt arkivering och öppenhet.

Intyg och behörigheter

Efter avslutade godkända studier får du ett kursintyg eller utbildningsbevis. Vilket slags intyg du får beror på vilken kurs du har gått hos oss. Korta kurser genererar kursintyg och långa utbildningar genererar ett utbildningsbevis.

För studerande på allmän kurs

För studerande på profilutbildning

Efter avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis, som intygar att du fullföljt utbildningen. På våra profilutbildningar får du inte ett betyg eller omdöme, alla som har genomfört alla moment av utbildningen och nått upp till våra närvarokrav får ett utbildningsbevis. Självklart hjälps vi åt för att hitta lösningar som gör att du ska klara av utbildningen. Om det trots detta finns en oro för att du inte ska klara utbildningen på grund utav t.ex. bristande närvaro eller minimal delaktighet i undervisningen får du information om detta från kursansvarig.

Det finns mer specifik information under respektive kurs:
Hållbarhet
Projektledning
Värdebaserat Ledarskap

För deltagare på scoututbildning

Arkivering och öppenhet

Scouternas folkhögskola är en privat stiftelse och har därför inte skyldighet att lämna ut handlingar som rör folkhögskolans verksamhet. Skolan lämnar generellt inte ut uppgifter om vilka som studerar på Scouternas folkhögskola. Undantag kan göras för Försäkringskassan och CSN och statistik till SCB som vi har skyldighet att redovisa för att kunna bedriva en folkhögskola.

Alla ansökningshandlingar hanteras med respekt för den personliga integriteten av dem som handhar denna information vid antagning. Intyg för särskilda kurser och behörighetsintyg till högskolestudier och yrkeshögskolestudier arkiveras i minst 50 år. Kopior på intyg skickas som huvudregel ut till folkbokföringsadressen, alternativt kan kopior på intyg hämtas på plats. Vid brådskande ärenden kan folkhögskolan skicka ut kopior på intyg via e-post. 

Om du vill få tag i ett gammalt intyg från någon av våra kurser kan du kontakta folkhogskola@scouterna.se så försöker vi hjälpa dig.

Behöver du stöd

Det händer mycket i livet, ibland mer och ibland mindre. Men om du behöver stöd för att klara dina studier så finns både lärare och vår kurator här för dig. Vi kommer göra vårt bästa för att stötta dig.