Intyg och arkivering

Här hittar du information om intyg och behörigheter efter avslutade studier samt arkivering och öppenhet.

Intyg och behörigheter

Efter avslutade godkända studier får du ett kursintyg eller utbildningsbevis. Vilket slags intyg du får beror på vilken kurs du har gått hos oss. Korta kurser genererar kursintyg och långa utbildningar genererar ett utbildningsbevis.

För studerande på allmän kurs

Förutom att du får behörighet i de ämneskurser du klarat, får du vid fullgjord kurs på en folkhögskola ett sammanfattande studieomdöme. Studieomdömet sätts i en sjugradig skala och ger dig möjlighet att söka till högre studier via folkhögskolekvoten. Studieomdömet får du utfärdat när omfattningskravet i folkhögskolans grundläggande behörighet är uppfyllt och det använder du när du söker till yrkeshögskola/högskola/universitet. Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga där vi bedömer:

  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
  • Social förmåga.

Omdömet sätts av kursens lärare. Lärarna gör en gemensam bedömning, vid så kallade omdömeskonferenser, utifrån de villkorsanvisningar som fastställts av Folkbildningsrådet. Vid dessa konferenser diskuteras även åtgärdsplaner för enskilda studerande. Du får information från din lärare om det finns oro för att du inte ska nå godkänd nivå. Behörighet i enskilda ämnen beslutas av din ämneslärare utifrån de krav på närvaro och studieresultat som finns beskrivet i respektive kursplan. I din studieplan på Schoolsoft kan följa dina studier och se behörigheterna och studieomdömet. 

Under fliken "Kursutbud" på Allmän kurs respektive Allmän kurs distans sida kan du se vilka behörigheter du kan få när du läser hos oss. Om du under studietiden visar tecken på att du inte kommer att klara av dina studier under planerad tid kommer du i god tid få information om detta, samt i utvecklingssamtal göra en plan för hur du ska uppnå dina studiemål eller revidera din plan.

Vill du veta mer, så kan läsa fördjupande information om omdömen på folkhogskola.nu

För studerande på profilutbildning

Efter avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis, som intygar att du fullföljt utbildningen. På våra profilutbildningar får du inte ett betyg eller omdöme, alla som har genomfört alla moment av utbildningen och nått upp till våra närvarokrav får ett utbildningsbevis. Självklart hjälps vi åt för att hitta lösningar som gör att du ska klara av utbildningen. Om det trots detta finns en oro för att du inte ska klara utbildningen på grund utav t.ex. bristande närvaro eller minimal delaktighet i undervisningen får du information om detta från kursansvarig.

För deltagare på scoututbildning

Efter avslutad utbildning får du ett kursintyg. Utbildningen kommer också att synas i din medlemsprofil i Scoutnet. Du behöver närvara på samtliga moment för att tillgodogöra dig utbildningen. Har du inte närvarat på samtliga moment, kommer du inte att få ett kursintyg.

Arkivering och öppenhet

Scouternas folkhögskola är en privat stiftelse och har därför inte skyldighet att lämna ut handlingar som rör folkhögskolans verksamhet. Skolan lämnar generellt inte ut uppgifter om vilka som studerar på Scouternas folkhögskola. Undantag kan göras för Försäkringskassan och CSN och statistik till SCB som vi har skyldighet att redovisa för att kunna bedriva en folkhögskola.

Alla ansökningshandlingar hanteras med respekt för den personliga integriteten av dem som handhar denna information vid antagning. Vi garanterar att behörighetsintyg, som ges ut på allmän kurs, arkiveras i 50 år. Om du vill få tag i ett gammalt intyg från någon av våra övriga kurser kan du kontakta folkhogskola@scouterna.se så försöker vi hjälpa dig.

Behöver du stöd

Det händer mycket i livet, ibland mer och ibland mindre. Men om du behöver stöd för att klara dina studier så finns både lärare och vår kurator här för dig. Vi kommer göra vårt bästa för att stötta dig.

Sara Baringe

Föräldraledig

sara.baringe@scouterna.se0856843237

Sara är ansvarig för administrationen vid Scouternas folkhögskola och arbetar främst med långa kurser, rapportering och statistik. Sara och arbetar även med utbildningen Värdebaserat ledarskap.

Sara är ansvarig för administrationen vid Scouternas folkhögskola och arbetar främst med långa kurser, rapportering och statistik. Sara och arbetar även med utbildningen Värdebaserat ledarskap.