Intyg och arkivering

Här hittar du information om intyg och behörigheter efter avslutade studier samt arkivering och öppenhet.

Intyg och behörigheter

Efter godkända och avslutade studier får du ett kursintyg eller utbildningsbevis. Vilket intyg eller bevis det blir beror på vilken kurs du har gått hos oss.

För studerande på Allmän kurs

Efter avslutade studier får du ett intyg som redovisar vilka ämnen studierna har omfattat samt ev. intyg för behörighet till högskolestudier. Det intyget redovisar i vilka ämnen du inhämtat kunskaper motsvarande godkänd nivå samt ett studieomdöme. Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga där man bedömer:

- Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
- Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
- Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
- Social förmåga.

De studieomdömen som ges är: Utmärkt studieförmåga (4), Mycket god studieförmåga (3), God studieförmåga (2), Mindre god studieförmåga (1).

Omdömet sätts av kursens lärare. Lärarna gör en gemensam bedömning, vid så kallade omdömeskonferenser, av alla studieresultat utifrån de riktlinjer som fastställts av Folkbildningsrådet. Vid dessa konferenser diskuteras även åtgärdsplaner för enskilda studerande. Du får information från din lärare om det finns oro för att du inte ska nå godkänd nivå. Behörighet i enskilda ämnen beslutas av din ämneslärare utifrån de krav på närvaro och studieresultat som finns beskrivet i respektive kursplan. Sammanställningen av behörigheterna görs av kursansvarig lärare.

På skolans hemsida kan du se vilka behörigheter du kan få när du läser hos oss. Om du under studietiden visar tecken på att du inte kommer att klara av dina studier under planerad tid kommer du i god tid få information om detta, samt i utvecklingssamtal göra en plan för hur du ska uppnå dina studiemål eller revidera din plan.

Vill du veta mer, så kan läsa fördjupande information om omdömen på folkhogskola.nu

För studerande på Profilutbildning

Efter avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis, som intygar att du fullföljt utbildningen. På våra profilutbildningar får du inte ett betyg eller omdöme, utan vi noterar bara om du har genomfört utbildningen eller inte. Självklart hjälps vi åt för att hitta lösningar som gör att du ska klara av utbildningen. Om det trots detta finns en oro för att du inte ska klara utbildningen på grund utav t.ex. bristande närvaro eller minimal delaktighet i undervisningen får du information om detta från kursansvarig.

För deltagare på Scoututbildning

Efter avslutad utbildning får du ett kursintyg. Utbildningen kommer också att synas i din medlemsprofil i Scoutnet. Du behöver närvara på samtliga moment för att tillgodogöra dig utbildningen. Har du inte närvarat på samtliga moment, kommer du heller inte att få ett kursintyg.

Arkivering och öppenhet

Scouternas folkhögskola är en privat stiftelse och har därför inte skyldighet att lämna ut handlingar som rör folkhögskolans verksamhet. Skolan lämnar inte ut uppgifter om vilka som studerar på Scouternas folkhögskola.

Alla som studerar på skolan lämnar uppgifter om närmast anhörig som ska kontaktas om någon studerande blir akut skadad eller förolyckas.

Alla ansökningshandlingar hanteras med respekt för den personliga integriteten av dem som handhar denna information vid antagning. Vi garanterar att behörighetsintyg arkiveras i 50 år. Intyg för kortare kurser arkiveras inte men sparas digitalt och kan fås ut på begäran i 5 år efter avslutad kurs.

Behöver du stöd

Det händer mycket i livet, ibland mer och ibland mindre. Men om du behöver stöd för att klara dina studier så finns både lärare och vår kurator här för dig. Vi kommer göra vårt bästa för att stötta dig.

Sara Baringe

Administratör

sara.baringe@scouterna.se0856843237

Sara är ansvarig för administrationen vid Scouternas folkhögskola och arbetar främst med långa kurser, rapportering och statistik och arbetar 25% med utbildningen Värdebaserat ledarskap.

Sara är ansvarig för administrationen vid Scouternas folkhögskola och arbetar främst med långa kurser, rapportering och statistik och arbetar 25% med utbildningen Värdebaserat ledarskap.