Ansökan och antagning

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring ansökan, antagning och avbokning för våra utbildningar och kurser.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen ser olika ut beroende på vilken utbildning du söker till.

För sökande till en scoututbildning på Ledarskapsön

Ansökan
När du vill gå en av våra scoututbildningar, går du till kurskatalogen och letar fram den kurs du vill gå. I den aktuella kursen hittar du information om bland annat plats, datum och kostnad för kursen. Om ansökan är öppnad för kursen du vill gå, finns här en knapp med en länk.

Länken tar dig till Scoutnet som är Scouternas medlemssystem, där du gör din ansökan. Om du tillhör en scoutkår som inte är direktansluten till Scouterna eller tillhör en annan organisation, kan du enkelt skapa ett gästkonto i Scoutnet och därefter ansöka till kursen.

Vad händer sedan?
Det är respektive kursteam som ansvarar för antagningen. När ansökan har stängt kommer de höra av sig till dig om du fått en plats eller inte på kursen. Har du frågor om detta, hör av dig till kursteamet. Kontaktuppgifter till kursteamen finns i kurskatalogen under respektive kursomgång.

Deltagaravgifter
Folkhögskolans scoututbildningar kostar olika mycket beroende på kursens längd och dess kostnader för material, kost och logi. De flesta scoututbildningar faktureras av Scouternas folkhögskola efter avslutad kurs, men några kurser faktureras innan kursstart.  

Urval & kriterier
Beroende på vilken utbildning du vill gå, finns det olika förkunskapskrav och/eller kriterier för deltagande på utbildningen. Dessa beskrivs på respektive utbildnings sida under Ledarskapsön.

Avanmälan 
1. Om du avanmäler dig före sista anmälningsdag behöver inte erlägga någon avgift. 
2. Om du blir sjuk och avanmäler dig efter utbildningens sista anmälningsdag får du tillbaka deltagaravgiften om:
- du kan styrka detta med läkarintyg*
eller
- arrangerande utbildningsgrupp godkänner skälen*
3. Om du avbokar dig på grund av nära anhörigs sjukdom eller dödsfall, får du tillbaka deltagaravgiften om ansvarig utbildningsgrupp godkänner skälen.
4. Om du avbokar dig på grund av andra synnerliga skäl* eller avbryter en utbildning med flera kurstillfällen, kan du skriftligen ansöka till arrangerande utbildningsgrupp om att få delar av inbetalt belopp återbetalat. 

* I pandemitid anser flera kursteam, i dialog med berörda deltagare, att sjukdom inte behöver inte behöver 'styrkas med läkarintyg' eller att pandemin i sig kan ses som 'synnerliga skäl'. Du som deltagare har möjlighet att samtala med ditt kursteam och hitta en lösning för ditt deltagande.

Om du inte kommer med/blir antagen
Den som ansökt till en utbildning men inte blivit antagen behöver inte betala någon avgift. 

Om kursen blir inställd
Den som anmält sig till en utbildning som inte blir av behöver inte betala någon avgift.

Om du uteblir
Om du uteblir från en utbildning som du är antagen till kommer du fortfarande vara betalningsskyldig.

För sökande till Allmän kurs

Två antagningsperioder
Vi har två antagningsperioder till Allmän kurs. Den primära antagningen sker inför höstterminens start, där ansökning och antagning görs under vår och sommar fram till att kursen startar eller är fullbelagd. Det andra antagningstillfället är vid vårterminens början, om plats finns. Ansökan och antagning sker då under hösten.

Ansökan
Ansökan görs i vårt administrativa system SchoolSoft genom att du först skapar ett konto. Till denna ansökan bifogar du ett personbevis för studier (mer information om detta när du ansöker), tidigare eventuella gymnasiebetyg och ett personligt brev där du berättar om varför du vill börja studera på Allmän kurs.

Vi har löpande antagning vilket innebär att det är först till kvarn som gäller. När kurserna är fulla stänger vi ansökan.

Vad händer sen?
När din ansökan kommit in till oss gör vi en första genomgång. Därefter får du besked om att din ansökan är bekräftad alternativt att din ansökan inte är fullständig och att något eventuellt saknas i din ansökan. När ansökan är bekräftad kallas du till samtal på plats eller digitalt. Som regel får du besked om antagning senast två veckor efter samtalet.

Urval & kriterier
Till Allmän kurs kan du söka om du fyllt 18 år. Du prioriteras om du har flera ämnen att läsa in. Är söktrycket inte så stort tar vi i undantagsfall in även de som bara har ett fåtal ämnen kvar att läsa för att uppnå behörighet till högskolan.

Då Allmän kurs distans som regel har betydligt fler sökande än lediga platser görs ett urval inför antagning. Urvalet görs utifrån kriterier som uppskattas och jämförs mellan alla sökande. De viktigaste kriterierna är:
  • Antal gymnasieämnen och studietid som saknas för behörighet till högskola. Antalet ämneskurser bör räcka för att fylla ett heltidsschema under åtminstone 30 veckor.
  • Konkret och tydligt behov av behörighet till vidare studier på högskola eller yrkeshögskola.
  • Konkret och tydligt behov av flexibla distansstudier snarare än traditionella folkhögskolestudier på internat, till exempel utlandsboende, hemmavarande småbarn, osäkert deltidsarbete eller liknande.
Antagning
Om du uppfyller kraven men ändå inte blir antagen står du kvar som reserv. Det betyder att du kan bli antagen om någon avbryter sina studier under de första veckorna. Du får besked om du står som reserv efter behandlingstillfället. Din ansökan är inte automatiskt med i framtida antagningar, du måste skicka in en ny ansökan för varje ny termin och då görs en ny antagningsprocess.

Om du får avslag

Om du får avslag får du besked om det när vi har behandlat din ansökan. Detta kan bero på:
  • Dina saknade kärnämnen räcker inte för att fylla den studietid du behöver för att få behörighet till högre studier.
  • Du bedöms inte ha tillräckligt konkreta och tydliga behov av behörighet till högre studier, i jämförelse med andra sökande, för att kunna konkurrera om plats på kursen under läsåret.

För Allmän kurs distans även:
  • Du bedöms inte ha tillräckligt konkreta och tydliga behov av flexibla distansstudier, i jämförelse med andra sökande, för att kunna konkurrera om plats på kursen under läsåret. Då finns det fortfarande möjlighet för dig som bor i Stockholmsområdet att antas till Allmän kurs i klassrum i Örnsberg.

För sökande till Ledarskap för hållbarhet

En antagningsperiod
Vi har en antagningsperiod till Ledarskap för hållbarhet. Antagningen sker inför höstterminens start, där ansökning och antagning görs framförallt under våren och fortsätter lite under sommar fram till att kursen startar eller är fullbelagd.

Ansökan
Ansökan görs i vårt administrativa system SchoolSoft genom att du först skapar ett konto. Till denna ansökan bifogar du ett personbevis för studier och svarar på ett några frågor om dig själv.

Vad händer sen?
När ansökningstiden är slut går vi igenom alla ansökningar. Som regel får du besked om antagning senast en vecka efter att ansökningstiden har gått ut. Ibland kan du få besked innan tiden gått ut.

Urval & kriterier
Till Ledarskap för hållbarhet krävs det att du har en avslutad gymnasieutbildning, alltså grundläggande behörighet. Ledarskap för hållbarhet har som regel inte fler sökande än lediga platser. Skulle ett urval behöva göras tittar vi på gruppens sammansättning och era individuella erfarenheter, så vi får så stor mångfald som möjligt.

Tacka ja
För att tacka ja till din plats ska du betala en bekräftelseavgift på 500 kr ca 14 dagar efter antagning. Information om antagning och kontonummer kommer på mail. Resterande belopp ska betalas efter kursstart. Det är viktigt att du gör detta för att kunna behålla din plats. Om du inte längre är intresserad av kursen, vill vi gärna veta det så snart som möjligt, för att kunna erbjuda din plats till någon annan.

Välkommen till Ledarskap för hållbarhet på Scouternas folkhögskola!

För sökande till Projektledning

Flera antagningsperioder
Vi har flera antagningsperioder till Projektledning. Antagningen sker dels inför höstterminens start, där antagning  görs under vår och sommar fram till att kursen startar eller är fullbelagd. Ibland erbjuder vi en sommarkurs och den antagningsprocessen sker oftast också på våren innan. Inför vårterminens start sker ansökning och antagningen under höstterminen. Vi försöker följa ungefär samma ansökningsdatum som universitet och högskolor i Sverige.

Ansökan
Ansökan görs i vårt administrativa system SchoolSoft genom att du först skapar ett konto. Till denna ansökan bifogar du ett personbevis för studier och svarar på ett några frågor om dig själv.

Vad händer sen?
När ansökningstiden är slut går vi igenom alla ansökningar. Som regel får du besked om antagning senast en vecka efter att ansökningstiden har gått ut. Ibland kan du få besked innan tiden gått ut.

Urval & kriterier
Till Projektledning krävs det att du har en avslutad gymnasieutbildning, alltså grundläggande behörighet. Projektledning har som regel oftast ungefär lika många sökande som lediga platser. Skulle ett urval behöva göras tittar vi på gruppens sammansättning och era individuella erfarenheter, så vi får så stor mångfald som möjligt.

Tacka ja
För att tacka ja till din plats ska du betala en bekräftelseavgift på 500 kr ca 14 dagar efter antagning. Information om antagning och kontonummer kommer på mail. Resterande belopp ska betalas efter kursstart. Det är viktigt att du gör detta för att kunna behålla din plats. Om du inte längre är intresserad av kursen, vill vi gärna veta det så snart som möjligt, för att kunna erbjuda din plats till någon annan.

Välkommen till Projektledning på Scouternas folkhögskola!

För sökande till Ordförandeprogrammet

Ansökan för läsåret 2021/2022 öppnar i maj. Antagning sker löpande och ansökningsbesked skickas ut fram till kursstart. Vid fler sökande än platser kommer urval göras på grundval av: ansökningstid, sökandes intresse samt total sammansättning av gruppen.

För sökande till Värdebaserat ledarskap

Flera antagningsperioder
Värdebaserat ledarskap ges i regel tre gånger per år. Antagning görs minst en gång per år, oftast två eller tre. Datum för dessa kan variera. 

Ansökan
För att ansöka till utbildningen så fyller du i en ansökan digitalt. När du är klar med din skriftliga ansökan så bokar du en tid för en telefonintervju. Dessa två moment tillsammans utgör ansökningsprocessen. Alla sökande till Värdebaserat ledarskap erbjuds en telefonintervju.

Mer information om ansökan
Läs mer om ansökan och urval HÄR.