Vår historia

Scouternas folkhögskola har bedrivit folkbildning och bildning i Scouternas regi i över 60 år. Tanken med en egen folkhögskola var att skapa ett centrum för scoutrörelsens pedagogiska metoder och ge fler unga vuxna del av Scouternas ideologi.

IDÉN OM EN FOLKHÖGSKOLA

Under slutet av femtiotalet utvecklades tanken om en rörelseägd folkhögskola inom Sveriges Scoutförbund och Sveriges Flickors Scoutförbund. Tanken med en egen folkhögskola var att skapa ett centrum för scoutrörelsens pedagogiska metoder och ge fler unga vuxna del av Scouternas ideologi.

Kjesäter slott

År 1960 sålde Vingåkers kommun Kjesätters slott till Sveriges Scoutförbund för en krona och under de kommande 50 år som följde, drev de Kjesäters Folkhögskola fram till 2011. Under dessa år utvecklades den allmänna kursen och genomfördes bland annat med profiler inom ekologi och miljö samt livsåskådning och samhälle.

Växa-kursen för före detta särskoleelever var en viktig kurs för skolan. Av särskilda kurser blev fritidsledarutbildningen en central del, liksom olika kurser med estetisk inriktning. En mängd scoutledarutbildningar genomfördes i form av kortkurser.

REKTORER


Bland många kan skolans två första rektorer nämnas; Eilertz Fryland (rektor 1964–1983) och Egil Boräng (rektor 1983–1996).

VI FLYTTAR FRÅN KJESÄTER SLOTT


Efter ett extra årsmöte våren 2011 beslöt Svenska Scoutförbundet efter år av ekonomiska svårigheter att omorganisera skolan. Detta medförde att verksamheten integrerades mer i den egna organisationen och flyttades från Kjesäters slott i Vingåker. Folkhögskolans kansli samlokaliserades med Svenska Scoutförbundet (senare ”Scouterna”) utanför Stockholm. Under läsåren 2011-2015 hölls två olika allmänna kurser. En kurs hölls på distans och en hölls delvis i samarbete med Fryshuset i Stockholm. Utbildningen i samverkan med Fryshuset mötte under den tiden nya målgrupper bland de studerande och profilen byggdes upp kring scoutings grunder.

Vi blir Scouternas folkhögskola


Från och med 1 juli 2012 är det officiella namnet för folkhögskoleverksamheten Scouternas folkhögskola som ersätter Kjesäters folkhögskola.

Mod, makt och verktyg


Till hösten 2015 renoverades folkhögskolans lokaler i Örnsberg utanför Stockholm och den allmänna kursen flyttade in i lokalerna liksom många andra av folkhögskolans utbildningar. Idag är Scouternas folkhögskola en folkhögskola i ständig utveckling med bildning i fokus. Skolan är verksam både i Stockholm och runtom i hela landet och på distans. Skolans profil bygger på ledarskap och hållbarhet med önskan om att ge unga människor mod, makt och verktyg för att bli världsförbättrare!

Våra fokusområden

Läs om våra fem fokusområden och hur vi implementerar dem i vår verksamhet.