Profilutbildningar

Alla som vill utvecklas är varmt välkomna till Scouternas folkhögskola. Vi bedriver en del utbildning digitalt och på distans. Vi skapar utbildningar som ger människor mod, makt och verktyg att utveckla sig själva och sin omvärld. Tillsammans med oss lär du känna sig själv och vad du behöver för att kunna leda andra.

Friluftsliv för pedagoger

På ett upplevelsebaserat sätt får du lära dig grunderna inom friluftslivet för att själv kunna ta med dig barn och unga ut i naturen. Kursen riktar sig till dig som är lärare, fritidspedagog eller annan ledare och vill inkludera mer friluftsliv i din pedagogiska verksamhet. Naturen ska vara en plats där barn och unga kan känna sig trygga, men samtidigt utmanas och ha roligt!

Projektledning

Som deltagare på den här utbildningen kommer du att lära dig att planera, genomföra och utvärdera ett projekt på ett strukturerat sätt. Vare sig du är aktiv inom föreningsliv, studentliv, idéburna organisationer eller som social entreprenör kommer du få verktyg och metoder för att leda och utvärdera projekt.

Värdebaserat ledarskap

På Värdebaserat ledarskap gör vi det andra pratar om. Vi skapar möten över gränser: generationer, kulturer, organisationer och individer. Dessa möten är något av det mest värdefulla deltagarna, mentorerna och kursledarna tar med sig från kursen. Utbildningen är indelad i fyra kurshelger med olika teman och vänder sig till unga ledare i ideell sektor.

Aktuella kursomgångar

Visar: 4 kurser

Visa som