Profilutbildningar

Alla som vill utvecklas är varmt välkomna till Scouternas folkhögskola. Vi är en modern folkhögskola som bedriver mycket utbildning digitalt och på distans. Vi blickar framåt och skapar utbildningar som ger människor mod, makt och verktyg att utveckla sig själva och sin omvärld. Tillsammans med oss lär du känna sig själv och vad du behöver för att kunna leda andra.

Ledarskap för hållbarhet

Ledarskap för hållbarhet handlar om både om hur du och jag kan leva mer hållbart, men också vad vi som samhälle kan göra för att påskynda omställningen till en mer hållbar värld. Genom att ta del av vad andra gör, vad vi behöver göra och vilka verktyg och metoder som finns idag, så tror vi att du kan få både mod och inspiration till att hitta din väg.

Projektledning

Som deltagare på den här utbildningen kommer du att lära dig att planera, genomföra och utvärdera ett projekt på ett strukturerat sätt. Vare sig du är aktiv inom föreningsliv, studentliv, idéburna organisationer eller som social entreprenör kommer du få verktyg och metoder för att leda och utvärdera projekt.

Värdebaserat ledarskap

På Värdebaserat ledarskap gör vi det andra pratar om. Vi skapar möten över gränser: generationer, kulturer, organisationer och individer. Dessa möten är något av det mest värdefulla deltagarna, mentorerna och kursledarna tar med sig från kursen. Utbildningen är indelad i fyra kurshelger med olika teman och vänder sig till unga ledare i ideell sektor.

Ordförandeprogrammet

Ordförandeprogrammet är en ledarskapsutbildning för unga ledare från olika organisationer och föreningar. Vi fokuserar på att stärka kunskaper som behövs för att leda en styrelse men du behöver inte vara ordförande för att söka. Vi ses under tre kurshelger, inför varje kurshelg går du en förberedande webbkurs.