Vår vision & strategi

Scouternas folkhögskolans rötter och pedagogiska grund finns i både folkbildningen och i vår huvudman Scouterna. Vår syn på lärande och ledarskap bygger på båda dessa. Inom Scouterna formuleras detta genom Scoutmetoden, mer om det kan du läsa här nedan.

Bildning för världsförbättrare

Scouternas folkhögskolas vision är Bildning för världsförbättrare. Den går hand i hand med Scouternas vision, Unga som gör världen bättre. På Scouternas folkhögskola får du bland annat utveckla ditt ledarskap, din förmåga till reflektion samt ges möjlighet att få mod, makt och verktyg för att bli en aktiv samhällsmedborgare.

Vi utbildar Sveriges bästa ledare

Scouternas folkhögskolans rötter och pedagogiska grund finns i både folkbildningen och i vår huvudman Scouterna. Detta formuleras i vår strategi genom våra strategiområden: Vi utbildar Sveriges bästa ledare, Vi skapar ärliga möten och verklig förståelse samt Vi bildar för hållbar utveckling.

Vår pedagogiska grundsyn


Folkbildningen utmärks av att den är fri och frivillig för den som deltar, samt utgår från deltagarens intressen och behov.

Scoutmetoden är scoutrörelsens metod för personlig och social utveckling med målet att utveckla ledarskap och skapa en bättre värld.

Scoutmetoden

Scoutmetoden är den metod som all verksamhet i Scouterna bygger på. Det är en metod för personlig och social utveckling där vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen. Varje individ får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Metoden är en helhet, där alla bitar behövs. Vi visar den som ett pussel, där ingen del är viktigare än någon annan. Tillsammans skapar de scouting.

Vi är en del av scoutrörelsen men vår verksamhet riktar sig till alla. Vår pedagogiska grund är folkbildningen och Scoutmetoden. Vi följer utvecklingen och påverkar den både genom dem vi utbildar och de val vi gör. Vi ger bildning för världsförbättrare.

UTDRAG UR STRATEGIN
2017-2025.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Våra deltagare, utbildare och besökares integritet är viktig. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar  för att behandla dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Kommunicera Scouternas folkhögskola

För att på ett enhetligt sätt kommunicera om Scouternas folkhögskola har vi tagit fram en grafisk profil och en kommunikationsplattform. Här kan du även ladda ner vår logga och mallar för Word och Powerpoint.