För utbildare

Leda avdelning bild

TACK för att just DU är utbildare inom scoutledarutbildningar på Scouternas folkhögskola!

 

Utbildning är en viktigt del i att utveckla Sveriges bästa ledare och genomförs av ideellt engagerade, ackrediterade kursledare. Som utbildare i Scouternas folkhögskola finns det verktyg du kan använda dig av i ditt arbete, några av dem hittar du på denna sida.

Vår pedagogiska grundsyn >>

Scouternas folkhögskolas pedagogiska grundsyn genomsyrar alla våra scoutledarutbildningar och är baserad på folkhögskolans strategi.

Kursadministration och ekonomi >>

Här hittar du som kursteam eller del av ett kursteam resurser för att sköta administration kring er utbildning, bland annat mallar för kursbudget och guide för kursadministration i Scoutnet.

Kursomgångsformulär >>

För dig som kursansvarig att lägga upp din kursomgång, som sedan läggs in i kurskatalogen av din utbildningsgrupp.

Riktlinjer stora kurshelger >>

För att förenkla både planering, genomförande och inte minst administration kring stora kurshelger (tex Rättvikskurserna eller Scoutfrossan), har Scouternas folkhögskola valt att förtydliga uppdelningen mellan Arrangör och Scouternas folkhögskola.

Handledningar och resurser >>

Handledningar digitalt samt metodmaterial att använda inom utbildningar.

FAQ för utbildare >>

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om ditt uppdrag som utbildare.

Utbildarportalen >> 

Digitala workshops, förinspelade pass och inspiration för dig som utbildare. Först som en digital variant av Utbildardagarna 2020 (som behövde ställas in), men har utvecklats till mer än så.

Mer inspiration >>

Fler länkar och mer inspiration för dig som utbildare.

Ackreditering och validering >> 

Alla utbildningar på Scouternas folkhögskola genomförs av ackrediterade utbildare. Här kan du läsa om processen för att bli ackrediterad utbildare och hur du bibehåller din ackreditering.

Utvärdering och kvalitetssäkring >> 

Vi utvärderar alla våra utbildningar. Sedan januari 2020 utvärderar vi alla utbildningar på Ledarskapsön på samma sätt och centralt, som en del av vårt kvalitetssäkringsarbete.

Folkhögskolans utbildardagar >>

V.11 varje år samlas utbildare från hela Sverige för kompetensutveckling och nätverkande! Det är också ett magnifikt tillfälle för dig som vill bli utbildare att knyta kontakter.