Utvärdering & kvalitetssäkring

Scouternas folkhögskolas utvärderingsarbete

Scouternas folkhögskola utvärderar alla sina kurser och utbildningar. Allmän kurs, profilutbildningar och scoutledarutbildningar – alla utvärderas systematiskt för att säkerställa att vi uppnår de lärandemål och de syften vi har med våra utbildningar. Utvärderingarna sammanställs, analyseras och används i vår kursutveckling.

Scoutledarutbildninangarna på Ledarskapsön

Kurserna på Ledarskapsön utvärderas digitalt i Microsoft forms. Utvärderingen får deltagarna tillgång till på följande sätt:

1. På kursen av kursteamet i samband med att kursen avslutas (genoom en qr-kod/länk till den digitala utvärderingen)

och/eller

2. Via mail efter att kursen är avslutad.

Vem har tillgång till utvärderingarna?

Det är Scouternas folkhögskolas administratör som sköter utskick av utvärderingslänk via mail till deltagarna. Desssa utskick förutsätter att kursteamet avslutat kursen i Scoutnet enligt våra rutiner.

Det är Administratör (Lisa Förell) som tillsammans med Ansvarig för scoutledarutbildningar (Hanna Bata) och Samordnare för utbildningsgrupper (Linnea Hansson Henne) sedan ansvarar för att ta hand om resultaten för utbildningarna.

  • Det sker en löpande sammanställning som rapporteras till Scouternas folkhögskolas rektor och styrelse.
  • Det sker också en återkoppling till våra utbildningsgrupper som i sin tur väljer hur de vill jobba med feedback till repsektive kursteam.
  • Utöver det används sammanställningen av Socuternas folkhögskola för utveckling och uppdadatering av utbildningarna och de stödsystem som finns för våra kursteam.

Vad utvärderar vi?

Utvärderingen är densamma för alla kurser inom en kurstyp (tex. kurstypen Leda scouting eller kurstypen Leda patrull). Deltagaren får dock i utvärderingen ange namn på kursen samt månad och region så att vi kan identifiera vilken kurs utvärderingen gäller. Utvärderingen är anonym.

I utvärderingarna får deltagarna ge feedback kring hur nöjda de är med olika moment av kursen, information, kurslokaler, ev. mat/logi samt i vilken utsträckning kursen tagit vara på deltagarens erfarenheter & förutsättningar. Dessutom ställer vi kursspecifika frågor om lärandemål och kursinnehåll.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss om du har frågor eller funderingar om våra utvärderingar.

Har du frågor om hur svaren sammanställs och kommuiceras till utbildningsgrupperna eller om en specifik kurs utvärderings, kontakta:

Bild på Linnea Hansson Henne

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper
E-post: linnea.hansson.henne@scouterna.se
Mobil:
076-853 94 57

Linnea samordnar arbetet i Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper vars uppgift är att säkerställa att våra regionala och nationella utbildningar på Ledarskapsön, genomförs runtom i hela landet.

Har du frågor om våra övergripande processer och vårt utvärderingsarbete på Scouternas folkhögskola, kontakta:

Bild på Hanna Bata

Hanna Bata

Ansvarig scoututbildning
E-post: hanna.bata@scouterna.se
Telefon:
08-568 432 59
Mobil:
076-623 25 59

Hanna ansvarar för det strategiska utvecklingsarbetet kring Scouternas folkhögskolas scoutledarutbildningar på Ledarskapsön.