Scoutledarutbildning

Samtalsledarutbildning

26 nov 2021 - 28 nov 2021

Sista ansökningsdag 7 september 2021

Region

Nationell

Kurslängd

En helg

Ansökan är stängd

Om kursen

Lokal


Scouternas kansli (Örnsberg, Stockholm)
Instrumentvägen 19, Hägersten

Upplägg


- En kurshelg: fredag eftermiddag - söndag tidig eftermiddag
- En förberedelseuppgift innan kurshelgen

Målgrupp


Samtalsledarutbildningen är för dig som:
- varit scoutledare en längre tid (minst tre år) eller är anställd i Scouterna alternativt samverksorganisation; Equmenia, NSF, Salt, eller ett studieförbund
- har goda och fördjupade kunskaper i frågor som knyter an till innehållet i Trygga möten
- vill fördjupa dina kunskaper och din förståelse för frågor inom området Trygga möten
- har erfarenhet av att leda samtal i grupp
- har förmåga att samtala med scoutledare om känsliga och svåra frågor inom området Trygga möten

Utbildningens syfte & innehåll


Kursens syfte är att ge dig praktiska färdigheter som samtalsledare. Detta sker genom att du får träna och utveckla din förmåga att hålla och leda svåra samtal i grupp, bland annat genom rollspel, feedback och reflektion.

Innehåll:
- Samtalsteknik
- Agerande vid olika “trygga möten” händelser med stöd av fallbeskrivningar
- Fördjupad kunskap om innehållet trygga möten (inklusive särskilt utsatta grupper)

Vad är Samtalsledarens uppdrag?


Samtalsledare får efter avslutad Samtalsledarutbildning uppdraget att leda Trygga möten live och Trygga möten fördjupning för ledare från 15 år, i scoutkårer eller arrangemangsgrupper.

Antagning och urval


*Obs nya datum!*
Det kommer sedan att ske en urvalsprocess genom intervjuer och referenstagning för att sedan bli antagen till samtalsledarutbildningen samt finnas förväntningar, som att kunna genomföra ett minimum antal workshops om året och ingå i ett nätverk, närmare beskrivet i uppdragsbeskrivningen

- Ansökan stänger 5 september
- Fortsatt ansökningsprocess september-oktober
- Antagningsbesked början av oktober
- *nya datum* Samtalsledarutbildning 26-28 november 2021

Varför skjuts kurstillfället fram?


På grund av pandemins restriktioner har vi inte möjlighet att genomföra Samtalsledarutbildningen i september som planerat. Och vi vill skapa de bästa förutsättningarna för utbildningen. Samtalsledarutbildningen bedömer vi heller inte kunna genomföra i digitalt format.

Kring kostnader


Samtalsledarutbildningen är helt kostnadsfri för dig som är ideell och antagen deltagare. Detta inkluderar även resa, boende (samt enkelrumstillägg) och mat för kurshelgen. Dessa kostnader täcker Trygga möten. Är du anställd hos Scouterna eller någon av samverkansorganisationerna står din arbetsgivare för dina kostnader.

Läs mer


scouternasfolkhogskola.se/samtalsledarutbildning

tryggamoten.scout.se/samtalsledarutbildning


Läs mer om kursen

Kostnader

Trygga möten/Scouterna (ideell) eller arbetsgivare (anställd) står för kostnaderna

Ansökan

Ansökan öppnar:
2021-04-01

Sista datum för ansökan till kursen:
2021-09-07

Kursansvarig

Christina Allansdotter-Andersson

christina.allansdotter@scouterna.se