Kursbeskrivning

Kajakhajken är världens möjlighet för dig som äventyrar- och utmanarscout att uppleva äventyr och utvecklas som paddlare! Tillsammans med scouter från andra scoutkårer kommer du att utbildas utifrån Svenska kanotförbundets utbildningsnorm Paddelpasset.

Förutom allt det där mysiga, roliga och spännande en vanlig hajk brukar innebära, får du chansen att utveckla goda färdigheter i kajakpaddling. Till din hjälp har du nyutbildade kanotledare från Scouternas folkhögskola och deras handledare.

Det är Scouternas folkhögskola som arrangerar hajken som en del av utbildningen Friluftsledarkurs Kajak riktad till scoutledare. Våra friluftsledarkurser syftar till att utveckla och bredda friluftslivet inom Scouterna, genom att erbjuda scoutledare möjligheten till utbildning i såväl friluftsledarskap som tekniska färdigheter i olika färdsätt. Kajakhajken är den sista av tre utbildningsdelar – en slags praktik där scoutledarna (kursdeltagarna) får pröva sina friluftslivs- och kajakledarkunskaper från tidigare kursdelar med handledning av erfarna kursledare.

Notera att din ansökan inte automatiskt innebär att du får en plats på hajken. Efter sista ansökningsdatum får du ett mejl med information om ditt deltagande.

Kring Corona-pandemin

Scouternas folkhögskola följer noga Folkhälsmyndighetens aktuella riktlinjer och rekommendationer. Just nu är ambitionen och förhoppningen att genomföra hajken som planerat, men detta kan, som mycket annat i dessa tider, ändras med kort varsel.