Kursbeskrivning

20171022 Scoutledarutbildningen "Redo för naturen dagtur" om friluftsliv som hålls söder om Linköping.

Kursen är tyvärr intställd pga spridningen av Covid-19 

 

Leda Patrull är en spännande och rolig utbildning för dig som är äventyrarscout.

Under kursen får du träna på att leda dig själv och dina jämnåriga kamrater i en patrull. Detta genom att utveckla och fördjupa dig i vad som är viktigt som en ledare, och praktiskt öva detta i din patrull.

Innehåll
Kursens innehåll är uppdelade 10 olika block och totalt handlar det om 40 kurstimmar.
Värderingar
Patrullsystemet
Learning by doing
Lokalt och globalt samhällsengagemang
Scoutlag och löfte
Friluftsliv
Stödjande och lyssnande ledarskap
Symboliskt ramverk

Naturligtvis kommer det hända massa kul som inte innefattas i kursbeskrivningen, det kommer bli en upplevelse som vi hoppas och tror långt överträffar dina förväntningar.

Tid och plats
Påta scoutgård, Åkersberga. Transport till Påta ingår ej, men vi hjälper till med möjlighet till kontakt för samåkning.
Kursen är uppdelad i två helger, där det är viktigt att du är med på båda.

Helg 1: 30 april–2 maj
Vi kommer att ha pass inomhus såväl som utomhus. Kläder efter väder är därför viktigt. Notera Kontakta gärna kursansvarig för frågor.

Helg 2: 4–6 juni
Vi kommer att ha pass inomhus såväl som utomhus. Kläder efter väder är därför viktigt även denna helg. Natten mellan lördag och söndag övernattar vi utomhus i vindskydd, så se utrustningslistan för vilken hajkutrustning du behöver.

Målgrupp
Äventyrarscouter. Vi ser gärna att du har varit äventyrarscout i minst ett år. Du behöver dock inte ha erfarenhet av att vara patrullledare.

Kostnad
Kostnad för kursen är 1400 kr
Kostnaden inkluderar logi, mat, material och märke.
Många distrikt och kårer subventionerar kursavgifter, prata med din kår och distrikt för att se om de kan subventionera din avgift.
Om kostnaden för kurs, resa och boende är ett problem kan Scouternas utbildningsfond hjälpa till. Ansökan och information, se: Scouternas utbildningsfond.

Ansökan
Vänligen observera att man ansöker om att få delta, till skillnad från att anmäla sig. Kursteamet sätter efter anmälningstidens slut samman en lämplig grupp deltagare och besked om antagning skickas då ut. Urval kommer bland annat att ske för att ge en jämn köns- och kårfördelning samt efter ansökningstid. Om kursen blir full kommer en väntelista att finnas.

Ansökan sker via scoutnet, se länk nedan.